Setkání s Jaroslavem Vrchlickým

V měsíci březnu, který se jako Měsíc knihy slaví už od roku 1955, jsme se v hodinách literatury na II. stupni zaměřili nejen na čtení, vyprávění, ale také recitaci básní. Ve školní knihovně si žáci 6. ročníků vyslechli povídání o ilustrátorech dětských knih, které pro ně připravila paní učitelka Marie Kloudová. S ní se ve školní knihovně setkali také sedmáci a osmáci. Ti se zájmem naslouchali životnímu příběhu básníka Jaroslava Vrchlického, jehož 170. výročí narození jsme si připomněli už 17. února. Toto básníkovo jubileum žáci oslavili také recitací jeho básní: Jarní romance a Zimní.

Děkujeme paní učitelce Kloudové za příjemné setkání a povídání, na které se vždy těšíme. (foto ve fotogalerii)

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek