Popřáli jsme maminkám

Dne 23. dubna 2023 se uskutečnila v kulturním domě ve Květné Akademie ke Dni matek. Žáci pod vedením svých učitelek pečlivě nacvičovali program pro své maminky. Jednotlivá vystoupení byla připravena s láskou a vděčností. Věříme, že se program všem líbil. Velké poděkování patří účinkujícím dětem, pedagogům ZŠ i ZUŠ Strání, vychovatelkám družiny i asistentkám, vedoucím Javorinky, Zumby Kids, dramatického kroužku.

Děkujeme také žákům deváté třídy, kteří s velkou ochotou pomáhali    v zákulisí.

Nemalé poděkování patří i SRPDŠ za občerstvení pro vystupující děti, zvukaři panu Ing. Jiřímu Novákovi za výborné ozvučení a osvětlení i na čtvrteční generální zkoušce.

Vám, milí rodiče děkujeme za účast.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Videostřípky z Akademie zde a zde 1.B

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek