Den dětí na 1. stupni

Den dětí - čtvrtek 1. června 2023 - jsme na 1. stupni ZŠ a ZUŠ oslavili zhlédnutím milého rodinného filmového muzikálu Šoumen Krokodýl. Akce se konala v kulturním domě ve Květné. Děkujeme panu starostovi Antonínu Popelkovi za vstřícnost při organizaci kulturního dění a Ing. Michaele Luzarové za zprostředkování tohoto velmi příjemného dopoledne. Nemalé poděkování patří i Ing. Daliboru Stupkovi za promítnutí filmového představení a Petře Hrbákové za věnované sladkosti pro děti.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek