Poděkování

Děkujeme panu Josefu Múčkovi za vedení kroužku Práce se dřevem, který u žáků rozvíjí manuální zručnost. Na pěkné výrobky, které v tomto kroužky vyráběli, se můžete podívat ve fotogalerii.

Poděkování patří také vedoucím kroužků Javorinka a Volejbal.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek