Osmáci na ČOV a úpravně vody

Odpoledne 5. 10. se na čističku odpadních vod a úpravnu vody do Květné vydali také osmáci. P. Breznická je seznámila s množstvím vody potřebné pro obyvatele naší obce, zásobárnách i způsobu úpravy vody. P. Štajner pak provedl žáky čističkou, kde jim vysvětlil, jak se dá znovu vyčistit odpadní voda a vrátit ji do přírody. Mimo jiné se také dozvěděli, co se děje s kaly vzniklými po odstranění vody a proč je důležité třídit odpad a nevylévat do kanalizace, co tam nepatří. Oběma průvodcům moc děkujeme za poutavou přednášku. 

 
 
 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek