Žáci 4. tříd na dopravním hřišti

23. 10. a 25. 10.  2023 se žáci 4. tříd zúčastnili výuky v odborné učebně na Dopravním hřišti v Uherském Brodě. Byli seznámeni s pravidly silničního provozu včetně  dopravního značení a řešení křižovatek. Získané znalosti si pak prakticky ověřili při jízdě na kole v areálu hřiště. Na jaře 2024 budou čtvrťáci absolvovat dopravní testy a bezpečnou jízdu na kole. Už teď se těší na "Průkaz cyklisty". Foto zde.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek