Setkání rodičů se zástupci středních škol

V pondělí 30. října proběhlo setkání rodičů a žáků devátého ročníku s výchovnou poradkyní a se zástupci středních škol ze Zlínského kraje. Jsme moc rádi, že na tuto akci přijalo pozvání 11 středních škol: Gymnázium J. A. K. UB, Stojanovo gymnázium Velehrad, Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice, Střední odborné učiliště UB, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie UB, Střední škola – centrum odborné přípravy technické UB, Střední škola letecká, Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická UH, Střední odborná škola Luhačovice, Střední průmyslová škola polytechnická Zlín a Střední zdravotnická škola Zlín.

 
 
 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek