EXKURZE V UHERSKOHRADIŠŤSKÉ NEMOCNICI

V úterý 31. října měly naše žačky devátých tříd spolu s ostatními žáky z okolních škol, kteří mají zájem o studium na zdravotní škole, jedinečnou možnost nahlédnout do zajímavých míst Uherskohradišťské nemocnice. Cílem exkurze bylo představení a přiblížení jednotlivých zdravotnických profesí. 

 
 

Žáci nejdříve zhlédli krátkou prezentaci, seznámili se základními hygienickými návyky, které jsou ve zdravotnictví nejdůležitější součástí. Následovala přednáška o hygieně rukou s názornou ukázkou a kontrolou pod UV lampou.

Potom se žáci vydali na prohlídku prostorů na dětském oddělení, následovala prohlídka objektu, kde sídlí strojovna potrubní pošty. Na závěr žáci navštívili hematologicko-transfuzní oddělení, kde se dozvěděli spoustu důležitých informací o darování a zpracování krve.

Bylo to velmi poučné a příjemně strávené dopoledne za doprovodu p. Davida Vacke.

Foto ve fotogalerii.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek