Předávání Slabikáře

Dne 1. 12. 2023 byly žákům z prvního ročníku slavnostně předány Slabikáře.  Skončilo slabikové období v pracovním sešitě Živá abeceda. Prvňáčci se naučili za 3 měsíce ve škole celkem 9 písmen  (M, A,L, E, S, O, P, U, I), za což zasluhují obrovskou pochvalu. Z těchto písmen se naučili skládat slabiky a jednoduchá slova. Čeká je však ještě zbytek abecedy obsažený ve Slabikáři a s tím čtení dalších nových slov a vět.  Slavnostní den byl plný zajímavých úkolů, ve kterých nám i přítomným rodičům prvňáčci dokázali, že umí číst písmenka, slabiky, slova i jednoduché věty. Přejeme jim, aby se čtení stalo jejich zálibou. Zároveň děkujeme rodičům, kteří si udělali čas a na své děti se přišli do vyučování podívat.

Foto najdete ve fotogalerii.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek