Exkurze v COPt v Uherském Brodě

Ve čtvrtek 4.  ledna 2024 navštívili žáci osmých tříd dílny COPt v Uherském Brodě. Po úvodním představením školy se rozdělili na tři skupiny a zkusili si práci v zámečnické dílně, obsluhu CNC stroje a programování v počítačovém programu CAD. Přitom si průběžně opracovávali předpřipravenou vařečku, kterou si po dozdobení mohli odnést domů. Práce v dílnách je bavila, jak bylo znát z jejich ohlasů na zpáteční cestě.

 
 
 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek