Zápis do 1.tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do prvních tříd proběhne 10. dubna 2024 od 14:30 hodin v budově ZŠ a ZUŠ Strání. Přihlášku bude možno vyplnit elektronicky od 1.4.2024 pomocí odkazu ZapisyOnline.

Vyplněnou online přihlášku k zápisu dítěte do 1.ročníku či žádost o odklad povinné školní docházky prosím vytiskněte, opatřete podpisem obou zákonných zástupců  a doručte prosím do 8.4.2024 do ZŠ a ZUŠ Strání nebo vhoďte do poštovní schránky před školou. K zápisu prosím přineste rodný list dítěte.

V případě "Žádosti o odklad povinné školní docházky" prosím doložte doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (dále "ŠPZ") a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě, že vám bude některá příloha scházet, dojde k přerušení správního řízení do doby doložení patřičných příloh. 

Pokud budete mít problém s vyplněním elektronické přihlášky, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání:

1) Děti (všechny děti v ustanovení § 36 odst. 3 školského zákona) ze spádového obvodu Strání

2) Děti z nespádových obvodů

Výsledky zápisu žáků do 1. tříd si můžete prohlédnout pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy (lišta vpravo na webu).

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek