Zápis do ZUŠ na školní rok 2024/2025

Termín talentových zkoušek: 20.- 23. květen 2024

Předem vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Najdete ji na webu v části ZUŠ - Přijímací řízení

Nabízíme tyto obory:

Hudební obor v ZUŠ Strání

klavír, varhany, akordeon, housle, viola, violoncello, kontrabas, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, tenor, baryton, pozoun, tuba, kytara, bicí nástroje

Výtvarný obor v ZUŠ Strání

kresba, malba, grafika, dekorativní činnosti, modelování, keramika

Taneční obor a Dramatický obor můžete studovat v ZUŠ Dolní Němčí nebo Uherský Brod

Informace o přijetí žáka budou k dispozici nejpozději do 20. června 2024 na webu školy.

Požadavky pro přijímání uchazečů

Hudební obor: ověření hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu)

Výtvarný obor: výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, předložit 2 domácí práce

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek