Den Země ve školní družině

Duben je měsíc, kdy slavíme Den Země, a proto jsme si v našich družinách uspořádali na tento svátek zábavné odpoledne. Protože nám počasí nepřálo, vše se odehrálo na chodbách školy. Nejdříve jsme si povídali o třídění odpadů a ochraně přírody. Potom děti ve dvojicích vyhledávaly podle textu obrázek, ve kterém bylo skryté písmenko. Po dohledání všech obrázků, doplnili písmenka do tajenky. Za správně vyřešenou tajenku získal každý odměnu do naší celoroční hry. Na vydařené odpoledne se můžete podívat ve fotogalerii.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek