Popřáli jsme maminkám

V neděli 5. května 2024 se uskutečnila v kulturním domě ve Květné Akademie ke Dni matek. Žáci pod vedením svých učitelek pečlivě nacvičovali program pro své maminky a babičky. Jednotlivá vystoupení byla opravdu připravována s láskou. Je možné prohlédnout si sestřih akademie na webových stránkách naší školy. Věříme, že se připravený program všem líbil.

 
 

Velké poděkování patří Všem účinkujícím dětem, pedagogům základní školy, vychovatelkám z družiny i asistentkám, pedagogům a vedoucím ZUŠ - Javorinky, cimbálové muziky a Zpěvulek, vedení školy za pomoc při organizaci. Děkujeme také vybraným žákům devátých tříd, kteří s velkou ochotou pomáhali chystat a uklízet nářadí a mikrofony během celého představení. Jiní zase zodpovědně pomáhali při organizaci programu v zákulisí.

Děkujeme SRPDŠ za připravenou sladkost pro vystupující děti. Velké poděkování patří zvukařům - panu Ing. Jiřímu Novákovi a jeho synu Pavlovi za výborné ozvučení a osvětlení nejen na nedělním představení, ale také na generální zkoušce, která proběhla ve čtvrtek před akademií. Vám, milí rodiče, patří nemalé poděkování za účast a za finanční podporu pro naše žáky. Fotografie ze školní akademie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek