Policie ČR

Ve středu 22. května 2024 navštívila naši školu paní Šabatová, policistka z Uherského Hradiště, která si pro žáky druhého ročníku připravila informace na téma Policista je náš kamarád, pro páťáky Bezpečné chování na internetu a pro osmáky Trestní odpovědnost mládeže.

Děkujeme paní Šabatové za poučné povídání, které se žákům velmi líbilo.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek