Den dětí na 1. stupni

Letos oslava Dne dětí ve škole připadla na pátek 31. 5. 2024. Společně s dětmi na 1. stupni jsme ho oslavili v kině zhlédnutím animované pohádky Kocour v botách: Poslední přání (2022). Věříme, že kocourova vášeň o obnovení svých devíti životů nadchla naše diváky natolik, že si z kina odnesli spoustu nezapomenutelných zážitků. Akce se konala v kulturním domě ve Květné. Děkujeme panu starostovi Antonínu Popelkovi za vstřícnost při organizaci kulturního dění a Ing. Michaele Luzarové za zprostředkování tohoto velmi příjemného dopoledne. Nemalé poděkování patří i Ing. Daliboru Stupkovi za promítnutí filmového představení.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek