Návštěva obecního úřadu

Ve čtvrtek 6. června se žáci devátého ročníku vypravili v hodinách výchovy k občanství na místní obecní úřad. Pan starosta Antonín Popelka je obeznámil se základními informacemi, ukázal jim územní plán Strání, vysvětlil zástavbu obce a nastínil nové plány do budoucna. Paní Michaela Grebíková pak představila svoji práci matrikářky. Ukázala statistiky křestních jmen, příjmení, svateb a úmrtí, také matriční knihy z 20. století, ve kterých si mohli žáci najít své předky a zjistit o nich zajímavé informace.

Děkujeme za poutavé povídaní a možnost návštěvy obecního úřadu.

 
 
 
  Obrázky


Tvorba INTERNETOvých stránek