Organizace posledního týdne školního roku

Úterý 25. 6. - Žáci 9. tříd a 1. stupeň končí po 4. vyučovací hodině v 11:40. 2. stupeň během 5. vyučovací hodiny.

Středa a čtvrtek - Žáci 1. stupně končí po 4. vyučovací hodině v 11:40, žáci 2. stupně během 5. vyučovací hodiny.

Pátek 28. 6. - předávání vysvědčení. Vyučování začíná v 9:15. Oběd bude vydáván od 10:30.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek