Žákovská samospráva

ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA 2018 – 2019

Žákovskou samosprávu tvoří vždy dva zástupci z 6. – 9. tříd druhého stupně základní školy. Jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku jako starosta/ka a místostarosta/ka třídy. Tuto funkci zastávají po celý školní rok.

Zvolení zástupci tříd:

  • 6. A – Popelková Markéta, Zderčík Aleš
  • 6. B – Zderčík Matyáš, Kadlček Adam
  • 7. A – Šimková Natálie, Grebík Petr
  • 7. B – Benešík Martin, Želibabka Adam
  • 8. A – Vrbová Anna, Adámek Jakub
  • 8. B – Mikláš Josef, Zetka Michal
  • 9. A – Mahdal Pavel, Vlk Jonáš
  • 9. B -  Bachan David, Tinková Petra

 

Člen žákovské samosprávy má povinnost:

– pravidelně se účastnit všech řádných i mimořádných jednání žákovské samosprávy

– pravdivě informovat své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým žákovská samospráva dospěla

– dodržovat a naplňovat stanovy žákovské samosprávy

 

Funkce v žákovské samosprávě:

Starosta samosprávy – Mahdal Pavel

Místostarosta samosprávy – Mikláš Josef

Fotografka akcí – Tinková Petra

Odpovědnost za hodnocení tříd – Vrbová Anna, Adámek Jakub

 

Všichni členové žákovské samosprávy:

– mají navzájem zcela rovnoprávné postavení

– spolupracují s vedoucím žákovské samosprávy, Mgr. Janou Jančovou, i třídními učiteli

– se souhlasem vedení školy mohou být přizváni na část jednání pedagogické rady školy

– scházejí se na pravidelných řádných schůzkách v učebně výtvarné výchovy, pokud není dohodnuto jinak, první středu v měsíci v 7:30 hodin (o případné změně budou informováni na nástěnce ŠMP ve 2. patře školy)

Stanovy a okruhy žákovské samosprávy jsou k nahlédnutí v příloze.

 
 
 
Přiložené soubory
Žákovská samospráva 2018-19.pdf
 
Tvorba INTERNETOvých stránek