Žákovská samospráva

Zástupci tříd:

6.A     Šimková Natálie 

          Zetková Kateřina 

6.B     Pavelková Aneta

          Zámečníková Patrície 

7.A     Adámek Jakub

          Vrbová Anna 

7.B     Mikláš Josef

          Eliáš Dominik

8.A     Mahdal Pavel

          Vlk Jonáš 

8.B     Bachan David 

          Dzuráková Kristýna 

          Tinková Petra 

9.A     Benešík Ondřej 

          Zetka Martin

 

Žákovská samospráva zvolila:

  • Benešíka Ondřeje jako starostu samosprávy
  •            Tinkovou Petru jako místostarostu samosprávy

  • Dzuráková Kristýna a Tinková Petra zodpovídají za hodnocení tříd     
  • Mikláše Josefa jako fotografa akcí                         


Žákovskou samosprávu tvoří vždy 2 zástupci z 6.- 9. tříd. Jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku.   Svou funkci zastávají v příslušném školním roce. Všichni členové ŽS mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. Scházejí se na pravidelných řádných zasedáních v učebně zeměpisu. Členové ŽS spolupracují s vedoucím ŽS, třídními učiteli, se souhlasem vedení školy mohou být přizváni na část jednání pedagogické rady školy.

Zvolený člen ŽS je povinen:

  • pravidelně se zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŽS
  • informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke  kterým ŽS dospěla.
  • dodržovat a naplňovat stanovy ŽS

·        Termíny schůzek: první čtvrtek v měsíci, v 7.30 hod v pracovně zeměpisu (případná změna bude vyvěšena na nástěnce)

 
[ celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek