Projekt České Filharmonie a AZUŠ 2018

Náš přední orchestr Česká filharmonie a Asociace Základních uměleckých škol už pět let organizují společný projekt, v němž se sejdou nejlepší profesionálové s nejlepšími žáky ZUŠek. Šimon Bruštík, houslista ze třídy paní učitelky Anny Přikrylové, byl vybrán do projektu České filharmonie a Asociace základních uměleckých škol 2018.

 
 

Talentovaní žáci ZUŠ z celé České republiky se setkají ve společném orchestru, kde je budou umělecky vést a samozřejmě s nimi také muzicírovat hudebníci České filharmonie.. V sobotu 24. 2. 2018 se v  Praze konalo první soustředění a další budou následovat v dubnu a květnu. Vrcholem společného snažení bude koncert v Rudolfinu ve Dvořákově síni v neděli 24. 6. 2018.

Bližší informace o programu a vstupenky najdete na adrese: http://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/1862-a-zaku-zus

 
Tvorba INTERNETOvých stránek