Archiv


Prezentace ve Zlíně

Ve středu 29.února 2012 jsme prezentovali projekt „Dětské umění překonává hranice“ v aule univerzity Tomáše Bati  ve Zlíně.

 
 

Konference  se uskutečnila  v rámci Výroční aktivity operačního programu přeshraniční spolupráce, kterou zorganizoval hlavní administrátor programu spolu s národními – tedy zástupci za Českou a Slovenskou republiku.

V části prezentace realizovaných projektů jsme představili cíle, aktivity a příhraniční dopady našeho projektu. Určitě příjemným oživením bylo vystoupení našich žáků, kteří byli živým důkazem probíhající výuky. Naše prezentace byla přijata velmi pozitivně a náš projekt označen účastníky konference jako velmi úspěšný a skutečně životaschopný. Cítili jsme se v té chvíli velmi dobře a byli spokojeni, že naše práce je smysluplná. Z této konference je vedle fotografií pořízen i videozáznam.

Odkaz na přístup  najdete na stránkách projektu poté, co bude kompletně zpracován (nejpozději do 14 dnů). Fotografie najdete ve Fotogalerii školy a rovněž na stránkách projektu.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek