Informace pro veřejnost


Školní vzdělávací program

Základní umělecká škola Strání poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech – hudebním a výtvarném. ZUŠ působí krátce při ZŠ Strání. Silnou stránkou je velký zájem rodičů o zápis dětí do ZUŠ a nechybí ani velká podpora ze strany zřizovatele a veřejnosti v obci.

 
[ 31. srpna 2021 | celý text... ]
 

Školní řád

V příloze najdete Školní řád ZUŠ platný od 1.9.2020.

 
[ 1. září 2020 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Přítomnost učitelů ZUŠ

V příloze naleznete tabulku obsahující rozpis přítomnosti jednotlivých učitelů na ZUŠ. 

 
[ 18. září 2017 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Přítomnost učitelů a rozvrh hodin

V přiložených dokumentech naleznete rozvrh hodin učitelů pro školní rok 2015/2016 a jejich přítomnost v ZUŠ Strání.

 
[ 11. září 2015 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Výše úplaty vzdělávání na ZUŠ

 
[ 29. května 2015 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek