Žákovská samospráva

ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA 2022 – 2023

 Žákovskou samosprávu tvoří vždy dva zástupci z 6. – 9. tříd druhého stupně základní školy. Jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku jako starosta/ka a místostarosta/ka třídy. Tuto funkci zastávají po celý školní rok.

Zvolení zástupci tříd:

 6. A - Vintrová Simona, Popelková Eliška

 6. B - Málková Aneta, Straňáková Nela

 7. A – Popelková Barbora, Dzuráková Michaela

 7. B – Adámková Adéla, Vintr Pavel

 8. A – Zderčíková Táňa, Tóthová Nikola

 8. B – Knotová Tereza, Matejíková Soňa

 9. A – Nuzík Jan, Bachan Jakub

OKRUHY ČINNOSTI A KOMPETENCE ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY

  • Aktivně se podílí na životě školy, spolupracuje a pomáhá při organizování různých akcí (projektových dnů, sportovních soutěží aj).
  • Umožňuje žákům vyjádřit se k aktuálnímu dění ve škole.
  • Podává návrhy na vybavení tříd a školy, náplň přestávek, žákovské služby, úklid a estetizaci školy.
  • Podílí se na aktualizaci webových stránek školy.
  • Reprezentuje školu, přijímá plnou zodpovědnost za veškeré své iniciativy.
  • Žáci školy se mohou na členy žákovské samosprávy obracet se svými školními problémy a jejich prostřednictvím je řešit.
  • Členové žákovské samosprávy nezasahují do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomoci vedení školy.

 Člen žákovské samosprávy má povinnost:

– pravidelně se účastnit všech řádných i mimořádných jednání žákovské samosprávy

– pravdivě informovat své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým žákovská samospráva dospěla

– dodržovat a naplňovat stanovy žákovské samosprávy

Funkce v žákovské samosprávě:

Starosta samosprávy  

Místostarostka samosprávy 

Odpovědnost za hodnocení tříd

Všichni členové žákovské samosprávy:

– mají navzájem zcela rovnoprávné postavení

– spolupracují s vedoucím žákovské samosprávy, Mgr. Janou Jančovou, i třídními učiteli

– se souhlasem vedení školy mohou být přizváni na část jednání pedagogické rady školy

– scházejí se na pravidelných řádných schůzkách v učebně českého jazyka, pokud není dohodnuto jinak, první středu v měsíci v 7:30 hodin (o případné změně budou informováni na nástěnce ŠMP ve 2. patře školy)

 
[ celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek