logoIROPMMR.JPG

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných učeben a zajištění jejich bezbariérovosti v ZŠ Strání" (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004106), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je rekonstrukce stávajících učeben chemie a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, včetně pořízení vybavení a zajištění jejich bezbariérového užívání. Výstupy projektu jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí "Přírodní vědy" a "Komunikace v cizích jazycích".

Přespolní běh v Uherském Ostrohu

Vytrvalost a rychlé nohy si někteří žáci mohli poměřit se žáky jiných škol v úterý 26. 9. 2023. Okresního kola v přespolním běhu v Uherském Ostrohu se zúčastnily tři družstva. Mladší žačky doběhly na čtvrtém místě. Medailová pozice jim utekla jen o kousek. Stejně svou tříkilometrový běh ukončili i starší hoši. Mladší žáci se umístili na 5. místě. Za jednotlivce se nejlépe vedlo Radku Janigovi z 9. B, který doběhl jako čtvrtý v houfu kluků z hradišťské sportovky. Všem žákům náleží velká pochvala za reprezentaci naší školy a také poděkování za čas vynaložený na svou přípravu.

Více ve fotogalerii.

 
[ 27. září 2023 | Autor: Mgrr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Čepicový den

V pátek 22.9.2023 se konal „Čepicový den“.  V tento den přišli žáci do školy s jakoukoli pokrývkou hlavy – někteří volili veselé a vtipné čepice, jiní elegantní kloboučky nebo své oblíbené kšiltovky. Celé dopoledne bylo plné úsměvů a dobré nálady. Více ve fotogalerii.

 
[ 22. září 2023 | Autor: Helena Majorová, Marcela Hupková | celý text... ]
 

DIVADÉLKO PRO ŠKOLY Z HRADCE KRÁLOVÉ

Ve čtvrtek 21. 9. 2023 na naši školu zavítali herci z Hradce Králové. Pro 1. stupeň zahráli divadlo Nová dobrodružství Veverky Zrzečky. Tato barevná pohádka volně navazuje na motivy slavné dětské knížky. Šlo o loutkoherecké představení o životě lesních zvířátek. Dětem se pohádka moc líbila – užily si spoustu legrace.

Pro žáky II. stupně herci z Divadélka pro školy letos zahráli představení s názvem: Divadelní cestopis, aneb Evropou od renesance po realismus.

 
[ 22. září 2023 | Autor: Mgr. Zdenka Davidová a Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Exkurze Modrá

19. září 2023 jsme jeli na exkurzi do Modré a na Velehrad. Vyjížděli jsme 7:50 od školy. Když jsme dorazili na místo, pršelo. Přešli jsme do areálu Živé vody. Tam nás čekala průvodkyně, která nás seznámila s různými živočichy našich vod. Po krátké přednášce jsme sešli do dolního patra, kde bylo velké akvárium s rybami. Asi po hodině jsme vyšli ven a šli jsme se podívat na pratury. Pak jsme se přesunuli do areálu skanzenu. Čekalo nás poznávání, jak se žilo dřív, a také jsme zkoušeli střílet z luku. Pak jsme se prošli k velehradské bazilice. Její prohlídkou jsme svůj výlet zakončili. Domů jsme se vrátili kolem půl čtvrté.

foto ve fotogalerii.

 
[ 19. září 2023 | Autor: Viktorie Hargašová, 7. A | celý text... ]
 

Třídní schůzky

V pondělí 18. 9. 2023 proběhnou v kmenových třídách naší školy třídní schůzky, od 15:30 pro rodiče žáků 1.stupně, od 16:00 2.stupně. Zároveň proběhne volba třídního důvěrníka. Těšíme se na vás Usmívající se.

 
[ 13. září 2023 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Seznamka ve školní družině

Jak nejlépe se poznat se všemi kamarády, se kterými se budeme setkávat po vyučování v našich školních družinách, než seznamovacími hrami. V úterý po obědě byli všichni žáci poučeni o bezpečném chování a seznámeni s pravidly, která jsme během seznamovacího odpoledne dodržovali. V jednu hodinu jsme se všichni přesunuli na sportovní hřiště za školou a dovádění při nejrůznějších hrách za doprovodu veselých písniček začalo. Na to, jak všichni řádili, se můžete podívat ve fotogalerii.

 
[ 12. září 2023 | Autor: Marcela Hupková, Helena Majorová | celý text... ]
 

Plán akcí - září 2023

Plánované akce na měsíc září najdete v příloze níže.

 
[ 6. září 2023 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Přívítání prvňáčků - slavnostní zahájení školního roku

V pondělí 4. 9. 2023 proběhlo slavnostní přivítání prvňáčků na naší škole. Sešli jsme se před školou, kde vedení školy a žáci 9. tříd předali prvňáčkům Uvítací listy a dárek. Ve třídách pak děti i rodiče přivítaly jejich paní učitelky. Věříme, že se novým žáčkům bude ve škole dařit a že se do ní budou těšit. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 
[ 5. září 2023 | Autor: Mgr. Zdenka Davidová, Mgr. Pavla Horňáčková | celý text... ]
 

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 4.9.2023 pro všechny žáky 9:15 před budovou školy. Autobus pro žáky ze Květné jede v 9:00 hod.

Prosíme rodiče prvňáčků, aby přihlásili své děti ke školnímu stravování u vedoucího školní jídelny pana Mikláše, bližší informace na tel. čísle 572 695 283.

Žáci, kteří nebudou chtít 4.9.2023 oběd si ho musí předem odhlásit.

 
[ 28. srpna 2023 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Poděkování

Děkujeme panu Josefu Múčkovi za vedení kroužku Práce se dřevem, který u žáků rozvíjí manuální zručnost. Na pěkné výrobky, které v tomto kroužky vyráběli, se můžete podívat ve fotogalerii.

Poděkování patří také vedoucím kroužků Javorinka a Volejbal.

 
[ 29. června 2023 | Autor: vedení školy | celý text... ]
 

Rozloučení s deváťáky

V pondělí 26. 6. 2023 proběhlo v multifunkčním sále školy rozloučení s deváťáky. Rozloučit se s nimi přišli pan starosta Antonín Popelka, pan místostarosta Josef Popelka, pan kaplan Václav Škvařil a předsedkyně SRPDŠ Edita Zetková. Hosté žákům popřáli vše nejlepší na další cestě životem. Žáci obdrželi šerpy a vyznamenaní žáci malý dárek. Loučení bylo hodně dojemné a někteří z přítomných uronili i slzičku.

Foto ve fotogalerii.

 
[ 28. června 2023 | Autor: Ing. Jitka Bartošová | celý text... ]
 

Výšlap na Javořinu

Výuku tělocviku zakončili osmáci a deváťáci výšlapem na Javořinu, který se konal  v úterý 27. 6. 2023. Ráno jsme se sešli na parkovišti u koupaliště a vyrazili směrem na Skalku. Od Skalky jsme pokračovali po Kobelňanské cestě až k místu, odkud se dá vyšplhat ke „Králi Karpat“, vzrostlému jasanu. Někteří tento výstup zvládli v předklonu, jiní vylezli po čtyřech. Ale strom byl nalezen.

 
[ 27. června 2023 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Divadelní představení Kouzelná zahrada

Ve čtvrtek 22. června třída 4.A navštívila divadelní představení Kouzelná zahrada. Toto představení bylo inspirováno Trnkovou Zahradou a knihami Pavla Čecha. Do projektu se zapojily všechny obory ZUŠ v Uh. Brodě-výtvarný, dramatický, hudební i taneční.

 
[ 25. června 2023 | Autor: Mgr. Mariana Šmerdová | celý text... ]
 

Rozloučení s družinou - noc ve škole

Rozloučení se školním rokem jsme v družině pojali poněkud netradičně, a to strávit ve škole čas večer, a dokonce i v noci. Celá akce začala řáděním na školním hřišti, dále pokračovala šipkovanou hrou, kde děti šly podle šipek po označené trase a plnily různé úkoly. V cíli na ně čekalo příjemné překvapení ve formě svěžího baru, který byl plný ovoce, limonády a sladkostí.

 
[ 23. června 2023 | Autor: Vychovatelky ŠD a asistentky pedagoga | celý text... ]
 

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

Prvňáčci se naučili číst a tak byli pozvaní do knihovny na slavnostní pasování na čtenáře.

20. 6. na ně v knihovně čekal král Knihomil a královna Elizabeth, kteří toto pasování uskutečnili. Nejdříve však děti krásně přečetly čtenářský slib. Jako památku na tento den dostaly knihu Křeček v letu, sladkost, tužku a hlavně čtenářský průkaz, který jim umožňuje půjčovat si knihy v místní knihovně.

Děkujeme paní knihovnici a panu starostovi za uskutečnění této krásné akce i za přítomnost paní ředitelky a paní zástupkyně.

Foto níže.

 
[ 23. června 2023 | Autor: Mgr. R. Popelková, Mgr. P. Horňáčková | celý text... ]
 

Bezinkový den 3. A

Jedno slunečné červnové ráno si celá třída 3. A vyšla na Štrbáň natrhat květy bezu černého. Po návratu z vycházky si každá skupinka květy oprala a vložila do velkých sklenic na vyluhování. Na druhý den se už jen míchalo, cedilo, stáčelo a degustovalo…

Hotový bezinkový sirup si každý odnesl domů a ještě zbylo i na svačinkové pití do konce školního roku. Sirup ochutnali i straňanští předškoláčci, kteří opět zavítali do naší školy.

Více ve fotogalerii.

 
[ 21. června 2023 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

"O štanglu salámu"

Dne 20. 6. 2023 se konal již tradiční volejbalový zápas nazvaný "O štanglu salámu". Účastnili se ho žáci devátého ročníku a učitelé naší školy. Započal ve 12:00 hodin. Oba týmy byly po celou dobu velmi vyrovnané. Nakonec zvítězil pedagogický tým. Vítěznou trofej štanglu salámu učitelé darovali žákům devátého ročníku. Všichni podali skvělé výkony. Všem učitelům děkujeme za umožnění této akce.  

Na momentky z této akce se můžete podívat ve fotogalerii.

 
[ 20. června 2023 | Autor: Klára Miklášová, 9. A | celý text... ]
 

SPŠ OA Uh. Brod

V úterý 20. 6. 2023 zavítali žáci 7. A na Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii Uh. Brod, kde pro ně byl přichystaný dopolední program. Seznámili se s 3D tiskárnou a možnostmi 3D tisku. S pomocí elektronické stavebnice ve skupinkách sestavovali létající talíř, hudební poplach, FM rádio a elektrické nahrávání. Ve virtuální realitě si každý vyzkoušel svůj postřeh při hraní hry a na závěr pro ně bylo připraveno 3D kino.

Děkujeme za velmi zajímavý program i za malé občerstvení.

Více ve fotogalerii.

 
[ 20. června 2023 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Výlet do Punkevních jeskyní

Ve středu 14. 6. 2023 jsme páťáci společně se čtvrťáky jeli na výlet do Punkevních jeskyní. Cesta byla poměrně dlouhá, trvala více jak dvě hodiny. Ale v autobuse jsme se uměli hezky zabavit.

Dojeli jsme na parkoviště Skalní mlýn, odkud nás vláček vyvezl k lanovce. Lanovka se skupinkami asi dvanácti dětí vyjela na Macochu. Zde jsme měli možnost se z můstku podívat do největší 138 metrové propasti v Evropě. Pak nám paní učitelky daly dvacetiminutový rozchod na zakoupení suvenýrů. Ještě nás čekal oběd v restauraci. Měli jsme objednaný hovězí vývar a kuřecí přírodní řízek s hranolky. 

 
[ 20. června 2023 | Autor: Kolektiv třídy 5. A, tř. uč. Zdenka Davidová | celý text... ]
 

Náš výlet do Prahy

V úterý 6. června jsme nasedli do vlaku a frčeli do Prahy. Po příjezdu do hlavního města jsme si nejprve zašli na oběd na Václavské náměstí a potom zamířili na ubytovnu. Po krátkém odpočinku jsme s paní průvodkyní vyrazili na prohlídku zajímavých míst naší metropole. Následovala plavba parníkem. Všichni jsme se shodli, že byla příjemná a zajímavá. Další dny jsme navštívili Vyšehrad, Senát, Katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, Zlatou uličku, Petřín a ještě mnohem víc. Každý den jsme se na ubytovnu vraceli unavení, ale plni zážitků. Výlet jsme si moc užili. Děkujeme paní učitelce a paní asistentce, že to s námi zvládly.

Více ve fotogalerii.

 
[ 20. června 2023 | Autor: Klára Miklášová a Veronika Žajglová, 9. A | celý text... ]
 

Branný závod

V letošním školním roce se v pátek 16. června již podruhé uskutečnil branný závod, který pro naše žáky připravil Vojensko historický klub Východní fronta ve spolupráci s vyučujícími. Trasa branného závodu začínala na louce za sportovní halou. Žáci zdolávali trasu dlouhou přibližně 4 km. Na trase byly připraveny stanoviště: opičí dráha, nosítka, plynové masky, hod granátem, topografie, botanika, střelba ze vzduchovky, poznávání zvěře, použití polního telefonu, zaměřování, bezpečnostní symboly a zdravotní průprava.

 
[ 16. června 2023 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Sedmáci v Brně

Dne 14. 6. 2023 jsme se my, žáci sedmého ročníku, vydali na celodenní výlet do Brna. Nejprve jsme navštívili brněnskou ZOO, ve které byla spousta zajímavých zvířat a příjemné prostředí v přírodě. Po ZOO nás čekala prohlídka šmoulí vesničky. Tam byly různé aktivity a úkoly včetně virtuální reality, kde si mnozí z nás, počínaje paními učitelkami, vyzkoušeli let na čápovi do šmoulí vesničky. Nakonec jsme se občerstvili ve Vaňkovce a plni dojmů nastoupili na zpáteční vlak.

Výlet jsme si moc užili.

 
[ 15. června 2023 | Autor: Barbora Popelková, 7. A | celý text... ]
 

Školní výlet 3. A a 3. B

Ve středu 7. 6. 2023 navštívili žáci 3. ročníku v rámci školního výletu hrad Buchlov, zámek v Buchlovicích a rozkvetlou prodejní výstavu fuchsií a dalších květin. Sluníčko svítilo, penízky se utratily nejen za suvenýry a "vítané",... prostě výlet, jak má být. Více ve fotogalerii.

 
[ 13. června 2023 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

O pohár starosty Uherského Brodu

Na atletickou soutěž pro 2. - 5. třídu do Uherského Brodu vyrazili naši žáci v úterý 13. 6. Soutěžili v běhu na 60 m, skoku z místa i s rozběhem, hodu míčkem či plným míčem o váze 1 kg. Nejlépe si vedla Adéla Janovská z 5. A, která si v běhu na 60 m vybojovala krásné 2. místo. Všichni závodníci si za pěkné výkony zaslouží pochvalu.

Fotky ze závody si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 
[ 13. června 2023 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Požární poplach

Dnes dopoledne bylo ve škole rušno. Byl vyhlášen cvičný požární poplach a ve školním rozhlase se ozval pokyn k evakuaci školy. Třídy pod vedením svých vyučujících se prodíraly dýmem k východu a shromáždily se na vyhrazených místech. Došlo k přepočítávání žáků. Tři žáci chyběli. Co teď? Kde zůstali? Ozvala se siréna a k nahlášenému požáru ve škole dorazili místní hasiči, aby provedli hašení požáru a dohledali pohřešované žáky. Nebylo to pro ně snadné, protože jsme je dobře schovali. Přesto si s nastalou situací profesionálně poradili. Nalezeným žákům poskytli první pomoc a následně je evakuovali z budovy. Děkujeme všem hasičům za pomoc při organizace akce.

Foto ve fotogalerii.

 
[ 9. června 2023 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Hodiny slohu v 6. B

Popis pracovního postupu jsme u šesťáků tento týden zkusili trochu jinak. Návod stolní hry a přípravy pokrmu si spolu s ostatními vyzkoušeli rovnou v praxi.

Vybranou hru ostatním každý představil a ve skupince pak s ostatními zahrál. Poznali tak spoustu nových stolních her jako např. Kočičí hra, AZ kvíz junior, Double, Duch, UNO, Mistakos, šachy, kostky aj.

Rychlou svačinku si ve škole připravili podle domluvy. Avokádová pomazánka, zeleninový salát, tortilla a jednohubky se všem povedly a moc jim chutnaly.

Foto ve fotogalerii.

 
[ 9. června 2023 | Autor: Mgr. Jana Jančová, učitelka českého jazyka | celý text... ]
 

Odpolední grilování k MDD

V pondělí 5. 6. jsme měli naplánované sportovní odpoledne na dopravním hřišti za školou spojené s opékáním špekáčků. Protože nám ale počasí nepřálo, museli jsme naše plány změnit. Vše se nakonec odehrálo ve školním altánku, kde jsme hráli různé hry, a opékání na ohni se rázem změnilo na grilování na elektrickém grilu. Za pomoc při reorganizaci děkujeme paní asistentce Heleně Majorové. Díky patří také panu vedoucímu školní jídelny za pitný režim. No a tom, že jsme si to opravdu užili, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

 
[ 9. června 2023 | Autor: vychovatelky školní družiny | celý text... ]
 

Výlet Hodonín

Poslední květnový den se vydali prvňáčci spolu s druháky na výlet do hodonínské ZOO, kde obdivovali tygry, lvy, opice, klokany, velbloudy, papoušky a jiná zvířata.

Pak přejeli do Přístaviště U jezu. Tam absolvovali dobrodružnou pirátskou plavbu s kapitánem Černovousem.

O tom, jak se výlet dětem líbil, se přesvědčíte ve fotogalerii.

 
[ 9. června 2023 | Autor: Mgr. E. Bruštíková, Mgr. P. Horňáčková, Mgr. R. Popelková | celý text... ]
 

Výlet do Mikulova a jeho okolí

V úterý 30. 5. 2023 jsme se zúčastnili výletu do Mikulova a okolí. Byli jsme v jeskyni Na Turoldu, kde jsme mohli vidět také několik netopýrů. Paní průvodkyně nám také prozradila, že byla jeskyně kdysi vyzdobena krápníky, ale do jeskyně se vloupali vandalové a všechnu výzdobu zničili. Poté jsme si šli prohlédnout zámeckou zahradu, kde byla nádherná fontána. Měli jsme dost času prohlédnout si všechna zákoutí zahrady. Po návštěvě zahrady jsme se přesunuli na náměstí. Paní učitelky nám daly rozchod a my jsme se rozběhli koupit si jídlo – někdo do restaurace, jiný na kebab. Byla tam také výborná zmrzlina. Výlet jsme zakončili výšlapem z Pavlova na Dívčí hrady, odkud byl nádherný výhled na Novomlýnskou nádrž. Cestou zpátky jsme si v autobuse zpívali a už jsme se těšili domů.

 
[ 8. června 2023 | Autor: Aneta Málková, 6. B | celý text... ]
 

Přehazovaná

Dne 5.6 se konala soutěž Přehazovaná, ve které se utkali žáci II. stupně a soutěžilo 5 tříd.

Na soutěži se utkaly třídy: 6.A, 6.B, 7.A, 8.A a B – která se spojila v jeden tým a třída 9.A.

Utkání bylo rozděleno na utkání mladších tříd: 6. a 7. a starších tříd: 8. a 9.

Na prvním místě se jednoznačně umístila třída 7.A, která i v případě dalších utkání mimo soutěž s různými třídami vždy zvítězila.

Na druhém místě se umístila třída 6.B a třetí místo obsadila 6.A. V soutěži starších ročníků zvítězil spojený tým 8. tříd nad 9.A.

Odpoledne jsme si s žáky užili, navíc na všechny soutěžící čekala sladká odměna.

 
[ 7. června 2023 | Autor: Mgr. Petra Křivánková | celý text... ]
 

Den dětí na 2. stupni

Dne 1. 6 se na naší škole konal Den dětí, na kterém si učitelé pro děti II. stupně připravili deset sportovních disciplín, ve kterých děti soutěžily.

 
[ 7. června 2023 | Autor: Mgr. Petra Křivánková | celý text... ]
 

Den dětí na 1. stupni

Den dětí - čtvrtek 1. června 2023 - jsme na 1. stupni ZŠ a ZUŠ oslavili zhlédnutím milého rodinného filmového muzikálu Šoumen Krokodýl. Akce se konala v kulturním domě ve Květné. Děkujeme panu starostovi Antonínu Popelkovi za vstřícnost při organizaci kulturního dění a Ing. Michaele Luzarové za zprostředkování tohoto velmi příjemného dopoledne. Nemalé poděkování patří i Ing. Daliboru Stupkovi za promítnutí filmového představení a Petře Hrbákové za věnované sladkosti pro děti.

 
[ 6. června 2023 | Autor: Mgr. Zdenka Davidová | celý text... ]
 

Ježek Sonic ve škole

Milým překvapením pro děti bylo, když je v pátek 2.6.2023 přišel do školy navštívit Ježek Sonic s dodatečným přáním k jejich svátku.

Ježku Sonicovi moc děkujeme a budeme se těšit na další pohádkovou postavičku.

 

Více ve fotogalerii.

 
[ 6. června 2023 | Autor: H. Majorová, asistentka pedagoga | celý text... ]
 

Škola nanečisto

Akci s názvem Škola nanečisto jsme pro předškoláky z MŠ Strání a MŠ Květné připravili už podruhé. Ještě před nástupem do první třídy si mohly děti vyzkoušet, jaké to je být školákem. Čekal na ně nabitý program. Na začátku nechybělo tradiční zvonění, a pak už začalo samotné „vyučování“ plné zajímavých úkolů, her a počítání. Po skončení se mohli podívat do základní umělecké školy, kde si vyslechli ukázky zvuků hudebních nástrojů. Na závěr tohoto dopoledne mohli nahlédnout i do školních družin. Děti byly moc šikovné! A od září naostro!

Děkujeme paní Hrbákové ze školního bufetu za drobné sladkosti pro děti.

Na fotky se mužete podívat ve fotogalerii.

 
[ 6. června 2023 | Autor: H. Majorová, M. Hupková, foto: J. Benešíková | celý text... ]
 

Výlet osmáků

Na třídenní školní výlet jsme s osmáky vyrazili ve středu 17. května. Místem pobytu byl Outdoor Resort Březová v Rokytnici nad Rokytnou. Sraz na vlakovém nádraží ve Starém Městě byl naplánovaný na půl osmou, abychom pár minut po osmé vyrazili Českými dráhami směr Brno – Třebíč. Z Třebíče už jsme pokračovali autobusem do Rokytnice nad Rokytnou a odtud pěšky do největšího zážitkového parku v ČR.

 
[ 5. června 2023 | Autor: Mgr. Nikola Jankových, Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Zpráva pro rodiče předškolních dětí

Milí rodiče předškoláků,

v úterý 6. 6. 2023 v 15:30 hodin proběhne ve škole v učebně 1.stupně (přízemí vlevo vedle třídy 2. A)

„Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků“.

Zároveň proběhne zápis do školní družiny na školní rok 2023/2024.

Těšíme se na vás!

 
[ 31. května 2023 | Autor: Mgr. Zdenka Davidová | celý text... ]
 

Ochutnávka ovoce, zeleniny a mléčných výrobků

Koncem května dorazily do naší školy v rámci doprovodných vzdělávacích opatření školního projektu "Mléko do škol" a "Ovoce do škol" degustační bedýnky. Tyto bedýnky, určené dětem I. stupně, obsahovaly různé druhy známého i méně známého ovoce, zeleniny, sýrů a mléčných výrobků. 

 
[ 31. května 2023 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Kloboukový den

Další tematický den, tentokrát KLOBOUKOVÝ! V pátek 26.5.2023 jsme rozhodli žákům zpříjemnit a oživit výuku, a tak jsme vyhlásili Kloboukový den. Žáci přišli do školy vybaveni zajímavými klobouky všech druhů.

Více ve fotogalerii.

 
[ 29. května 2023 | Autor: Helena Majorová, asistentka pedagoga | celý text... ]
 

Pohár rozhlasu 2023 - krajské kolo

Skvělé výkony, díky kterým naše družstvo nasbíralo v okresním kole  Poháru rozhlasu více než 5 000 bodů, nás posunuly mezi 10 nejlepších družstev Zlínského kraje. 23. 5. 2023 jsme vyrazili do Zlína. Konkurence byla velká – naše škola se tam potkala se zkušenými závodníky z atletických klubů. Soutěžilo se pod pálícím sluncem i v odpolední bouřce. Hoši se s tím poprali skvěle a dokonce si ještě vylepšili bodové hodnocení družstva. Klukům patří velká pochvala a také poděkování za čas, který věnovali přípravě a díky tomu přispěli k šíření dobrého jména naší školy.

Jak se nám vedlo, můžete zhlédnout ve fotogalerii.

 
[ 23. května 2023 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Kdyby tisíc Hostětínů

V pondělí 15. 5. 2023 žáci 7. ročníku navštívili Centrum Veronica v Hostětíně. Při interaktivní exkurzi probrali témata související s udržitelným rozvojem a ochranou klimatu. Na konkrétních příkladech realizovaných v Hostětíně (pasivní dům, kořenová čistírna, výtopna na biomasu, solární panely a moštárna s ekologickou produkcí) zkoumali principy a zjišťovali konkrétní přínosy. Více ve fotogalerii.

 
[ 17. května 2023 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Poděkování - Rodičovský ples

ZŠ a ZUŠ Strání děkuje všem členům SRPDŠ, rodičům a pedagogům, kteří se podíleli na organizaci Rodičovského plesu. Zvláštní poděkování patří Monice Pavlušové, Editě Zetkové a Míši Luzarové, všem sponzorům a kapelám.

Výtěžek z tohoto plesu bude jako každý rok věnován žákům naší školy prostřednictvím příspěvků na různé akce pořádané školou.

Děkujeme :-)

Jak to našim žákům slušelo, můžete zhlédnout ve fotogalerii.

 
[ 16. května 2023 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Čtvrťáci na dopravním hřišti

3. a 4. května 2023 jsme se vydali autobusem na dopravní hřiště do Uherského Brodu. S panem učitelem jsme si opakovali pravidla silničního provozu a jezdili jsme na kolech. Po zkušební jízdě nás pan učitel rozdělil do dvou skupin. Jedna skupina jezdila na kolech a druhá skupina dělala chodce. Po sedmi minutách jsme se vyměnili. Pak si všichni napsali test. Po testu jsme dostali průkaz cyklisty a nakonec jsme jezdili na motokárách. Když už všichni máme průkaz cyklisty, můžeme si jezdit, kam chceme!

Foto ve fotogalerii.

 
[ 15. května 2023 | Autor: Jan Havlík, 4. B, Magdaléna Popelková 4.A | celý text... ]
 

Pohár rozhlasu

Ve středu 10. 5. 2023 jsme se poprvé zúčastnili atletické soutěže pořádané Českým atletickým svazem nazvané Pohár rozhlasu. Soutěžilo se ve vytrvalosti, běhu na 60m, skoku do výšky a do dálky, hodu míčkem či vrhu koulí a ve štafetě 4x60m. Do soutěže nastoupila dvě družstva: mladší žákyně (6. – 7. třída) a starší hoši (8. – 9. třída). Ve velké konkurenci se našim hochům podařilo vybojovat krásné 3. místo. Někteří dosáhli dokonce svých osobních rekordů. Děvčata si také vedla dobře – na dosažení 6. místa musely mít holky opravdu dobré výsledky. Počasí nám přálo, i když sprinterům foukal silný protivítr. Děkuji žákům za skvělou reprezentaci školy, všem náleží velká pochvala.

Foto ve fotogalerii.

 
[ 14. května 2023 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Rodičovský ples 2023

skolni_ples_kopie.jpg

 
[ 5. května 2023 | celý text... ]
 

McDonald Cup

Další ročník fotbalové soutěže pro 1. stupeň ZŠ McDonald Cup se letos konal v Uherském Brodě 25. 4., pro žáky 1. – 3. tříd a 27. dubna pro žáky 4.-5. třídy. Žáci byli velmi šikovní, o poznání lépe se vedlo mladším fotbalistům, kterým postup do Uherského Hradiště utekl jen o vlásek. Všem žákům náleží pochvala za pěknou reprezentaci školy. Děkuji také trenérům, kteří se na přípravě i doprovodu žáků podíleli.

 
[ 2. května 2023 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve čtvrtek 27. dubna jsme měli v našich školních družinách čarodějnické odpoledne. Děti procházely čarodějnickou stezkou, kde na jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly. Za účast a splnění úkolů získal každý osvědčení a malou sladkou odměnu.

Ve fotogalerii se můžete podívat, jak jsme si to všichni společně užili.

 
[ 30. dubna 2023 | Autor: Marcela Hupková a Jana Janigová, vychovatelky ŠD | celý text... ]
 

Poděkování SRPDŠ

Děkujeme SRPDŠ za jejich příspěvek na dopravu žáků na lyžařský výcvikový kurz. I díky tomuto příspěvku mohl být žákům vrácen přeplatek. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se ve svém volném čase zapojují do činnosti tohoto spolku. Díky Vám a Vaší činnosti získávají žáci příspěvky nejen na dopravu, ale i na výukové programy, občerstvení na akademii, odměny pro úspěšné žáky a další.

 
[ 26. dubna 2023 | Autor: vedení školy | celý text... ]
 

Roztančená škola

Roztančená škola, tak bychom mohli nazvat pondělní dopoledne v naší škole. Žáci 1. stupně si zatančili 24. 4. 2023 pod vedením mladé lektorky, která dorazila na naši školu. Z žáků se stali tanečnice, tanečníci, tak trochu i baletky. Program trval hodinu. Všichni se naučili krátkou sestavu a zatančili si ji na několik světoznámých hitů. Akce se dětem líbila.

Foto ve fotogalerii.

 
[ 26. dubna 2023 | Autor: Mgr. Zdenka Davidová | celý text... ]
 

Popřáli jsme maminkám

Dne 23. dubna 2023 se uskutečnila v kulturním domě ve Květné Akademie ke Dni matek. Žáci pod vedením svých učitelek pečlivě nacvičovali program pro své maminky. Jednotlivá vystoupení byla připravena s láskou a vděčností. Věříme, že se program všem líbil. Velké poděkování patří účinkujícím dětem, pedagogům ZŠ i ZUŠ Strání, vychovatelkám družiny i asistentkám, vedoucím Javorinky, Zumby Kids, dramatického kroužku.

Děkujeme také žákům deváté třídy, kteří s velkou ochotou pomáhali    v zákulisí.

Nemalé poděkování patří i SRPDŠ za občerstvení pro vystupující děti, zvukaři panu Ing. Jiřímu Novákovi za výborné ozvučení a osvětlení i na čtvrteční generální zkoušce.

Vám, milí rodiče děkujeme za účast.

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Videostřípky z Akademie zde a zde 1.B

 
[ 26. dubna 2023 | Autor: Mgr. Iva Stupková, Mgr. Zdenka Davidová, Mgr. Petra Popelková, foto Bc. Helena Majorová | celý text... ]
 

Zápis do prvních tříd 2023

Dne 13. 4. 2023 proběhl v naší škole slavnostní zápis do 1. třídy. Pozvání na tuto společenskou událost dostalo 33 předškoláků ze Strání a Květné. Ze tříd se ozývalo recitování, zpěv, počítání a navíc si pro budoucí prvňáčky připravily paní učitelky i spoustu zajímavých úkolů. Na závěr se děti mohly na památku vyfotit v pohádkovém fotokoutku, který pro ně připravily paní asistentky a vychovatelky naší školy. Jak se dětem dařilo, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 
[ 25. dubna 2023 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Ukliďme Česko

Velké poděkování si zaslouží žáci a pedagogové, kteří se zapojili v pátek 21. dubna do dalšího ročníku celostátní akce Ukliďme Česko. Kvůli chladnému počasí byla akce přeložena z 5. dubna. Tentokrát už bylo počasí příznivé. Třídy dostaly přidělené úseky a nasbíraly 49 pytlů odpadu, několik pneumatik, staré železo a další odpad. Akce probíhala ve spolupráci s obcí Strání, která zajistila odvoz nahlášených pytlů.

Foto ve fotogalerii.

 
[ 21. dubna 2023 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Projektová výuka - voda

V rámci environmentální výchovy jsme v pátek 21. dubna zařadili projektovou výuku na téma Voda. Symbolicky jsme si připomněli Den Země. Žáci zpracovávali v různých předmětech úkoly spojené s tématem voda. Ukázky některých aktivit najdete ve fotogalerii.

 
[ 21. dubna 2023 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Barevný týden

Tento týden to ve škole zářilo barvami. Potěšilo nás, kolik žáků se do doprovodné akce ke Dni Země zapojilo. V pondělí oblékli žáci žlutou, v úterý modrou, ve středu červenou. Jelikož ve čtvrtek probíhala generální zkouška na akademii, zelenou mohli žáci kombinovat s páteční hnědou. Níže můžete vidět, jak to žákům sluší.

 

 
[ 21. dubna 2023 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Ukliďme Česko

V pátek 21. 4. 2023 proběhne na naší škole projektová výuka na téma Voda ke Dni Země. Po svačinové přestávce v 10:00 hod vyrazíme na akci Ukliďme Česko. Budeme moc rádi, pokud se zapojíte i vy! Sraz je  u školy. Každá třída má stanovenou část obce, kterou projde a vyčistí. Vybavte své děti vhodným oblečením a obuví. Pokud máte možnost, preferujeme zelenou či hnědou barvu. Bylo by vhodné mít rukavice a igelitovou tašku, do které budou odpadky sbírat a vše pak nasypou do pytlů. O odvoz pytlů se postará obec Strání. Děkujeme za podporu, má to smysl!

 
[ 20. dubna 2023 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Barevný týden

V týdnu od 17. dubna bude v naší škole probíhat barevný týden. V pondělí se oblečeme do žluté a budeme si symbolicky připomínat energii Slunce. V úterý máme v plánu modrou, symbol vzduchu a vody. Středa bude v barvě červené zastupující energii, čtvrtek v zelené, což je barva  rostlin, a v pátek nám hnědá barva připomene půdu. Pokud nám počasí dovolí, v pátek vyrazíme do přírody na akci Ukliďme Česko.

 
[ 15. dubna 2023 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Akademie ke Dni matek

Akademie2023.png

 
[ 14. dubna 2023 | celý text... ]
 

Soutěž ve šplhu o tyči

V úterý 4.4. 2023 se v naší škole konala soutěž ve šplhu. Celou soutěž si připravili žáci deváté třídy pro žáky prvního i druhého stupně. Soutěže se zúčastnilo třicet tři žáků. Všichni soutěžící předvedli skvělý výkon a vítězové obdrželi diplom a sladkou odměnu.

Výsledky si můžete prohlédnout níže, fotky ve fotogalerii.

 
[ 5. dubna 2023 | Autor: Lucie Halodová, Klára Miklášová 9. A | celý text... ]
 

Setkání s Jaroslavem Vrchlickým

V měsíci březnu, který se jako Měsíc knihy slaví už od roku 1955, jsme se v hodinách literatury na II. stupni zaměřili nejen na čtení, vyprávění, ale také recitaci básní. Ve školní knihovně si žáci 6. ročníků vyslechli povídání o ilustrátorech dětských knih, které pro ně připravila paní učitelka Marie Kloudová. S ní se ve školní knihovně setkali také sedmáci a osmáci. Ti se zájmem naslouchali životnímu příběhu básníka Jaroslava Vrchlického, jehož 170. výročí narození jsme si připomněli už 17. února. Toto básníkovo jubileum žáci oslavili také recitací jeho básní: Jarní romance a Zimní.

Děkujeme paní učitelce Kloudové za příjemné setkání a povídání, na které se vždy těšíme. (foto ve fotogalerii)

 
[ 5. dubna 2023 | Autor: Mgr. Petra Popelková, Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Ukliďme Česko se přesouvá

Z důvodu velmi chladného počasí se ruší plánovaný  termín akce Ukliďme Česko. Náhradní termín bude upřesněn po Velikonocích.

 
[ 3. dubna 2023 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Ukliďme Česko

Naše škola se opět zaregistrovala na akci Ukliďme Česko. Plánovaný termín je ve středu 5. 4. 2023. Plánujeme uklidit lokality naší obce a budeme rádi, pokud se k nám připojíte jako dobrovolníci. Úklid začne ráno v 8:00 hod u ZŠ a ZUŠ Strání. Jednotlivým ročníkům budou přiděleny úseky a pytle na sběr. Plánovaný konec je kolem oběda. Vše proběhne ve spolupráci s obcí, která zajistí svoz nasbíraného odpadu. V případě nepříznivého počasí se akce posune na jiný termín.

 
[ 31. března 2023 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Sebeobrana v tělesné výchově

Zajímavé hodiny tělesné výchovy nám ve středu 29. 3. 2023 na 2. stupni zprostředkoval náš bývalý žák, dnes zkušený policista Martin Beňo. Seznámil žáky s některými prvky sebeobrany, které si rovnou vyzkoušeli. Učili se padat, ubránit se, pokud potřebují vyprostit ruce se sevření či zpevnit postoj při pohybu. Dětem se hodiny líbily, snažily se vše správně provést a některé prvky si pak zkoušely i o přestávkách. Za tyto zajímavé a motivující chvilky bych mu chtěla velmi poděkovat. Žáci už se těší na jeho další návštěvu.

Foto ve fotogalerii.

 
[ 30. března 2023 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Slovácké divadlo

V pondělí 27. 3. 2023 jsme mohli spatřit ve Slováckém divadle představení s názvem Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu. Je vcelku obvyklé, že v divadelních pohádkách pro děti vystupují různá zvířata. Hostující herecký soubor Naivního divadla v Liberci nám však zahrál originální pohádku, ve které vystupovaly různé druhy tzv. obtížného hmyzu, jako např. ovád, klíště či komáři. Hlavní hrdina, komár Zdenda, se vydává do světa, aby před pavoukem zachránil svou unesenou nevěstu Soničku. Při tom musí překonávat různé překážky, avšak pomáhají mu v tom jeho hmyzí přátelé. Líbily se nám také zajímavě pojaté kulisy, filmové projekce, či pečlivě připravené kostýmy herců. Představení bylo napínavé a zábavné, proto se moc těšíme na další návštěvu divadla v příštím školním roce.

 
[ 30. března 2023 | Autor: Mgr. Mariana Šmerdová | celý text... ]
 

Prvňáčci na své první návštěvě knihovny

Když nás přišla paní knihovnice Schönbaumová pozvat do místní knihovny, prvňáčci to nadšeně uvítali. Paní knihovnice děti usadila do sedacích pytlů a přednáška mohla začít. Popsala dětem režim knihovny a potom je provedla mezi jednotlivými odděleními s knihami. Vysvětlila prvňáčkům, kde mají hledat knihy pro začínající čtenáře a velmi je potěšila malým dárečkem. Byla to záložka a domácí perník. Děti se už moc těší, až budou pasováni na čtenáře a dostanou svoji vlastní kartičku do knihovny.

 
[ 30. března 2023 | Autor: Autor: Mgr. Radka Popelková a Mgr. Pavla Horňáčková | celý text... ]
 

Recitační soutěž

Ve středu 1. 3. 2023 zastupovalo naši školu 9 žáků I. stupně v okrskovém kole Recitační soutěže v Uherském Brodě. V náročné konkurenci si ve svých kategoriích vybojovali 3. místo Filip Tinka (1.A) a Vojtěch Popelka (2.A), který současně postupuje do okresního kola stejnojmenné soutěže v Uherském Hradišti. Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a Vojtíkovi držíme palce do dalšího kola.

 
[ 30. března 2023 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Trestní odpovědnost mládeže

V úterý 28. března navštívila naši školu paní Šabatová, policistka z Uherského Hradiště, a připravila si pro 8. a 9. ročník povídání o trestných činech mladistvých. Seznámila nás s trestní odpovědností a vysvětlila rozdíl v chování v mezích zákona a za jeho hranicemi. Objasnila nám pojmy přestupek, užívání drog a alkoholu, krádeže aj. Řekla nám, co nás za trestný čin nebo přestupek čeká a kdo za nás odpovídá a kdo by byl potrestán.

Z besedy jsme si odnesli, jak se správně chovat, abychom nic neporušili. Děkujeme paní Šabatové za poučné povídání. Moc se nám to líbilo.

 
[ 30. března 2023 | Autor: Popelková Eliška, Vykoukalová Nikola – 8. A | celý text... ]
 

Matematický klokan

V pátek 17. března počítali žáci 2. – 9. tříd úlohy Matematického klokana. V nejmladší kategorii CVRČEK mohli získat maximálně 90 bodů. V kategorii KLOKÁNEK, BENJAMÍN a KADET maximálně 120 bodů. Seznam nejlepších řešitelů a celkovou statistiku soutěže na naší škole najdete v příloze.

 
[ 23. března 2023 | Autor: Mgr. Marie Zetková | celý text... ]
 

Twin Day

Pro měsíc březen jsme na naší škole vyhlásili DEN DVOJČAT. Pro radost, pobavení, a možná proto, abychom si všimli, že máme někdy společného víc, než si myslíme :).

Fotky ve fotogalerii.

 
[ 15. března 2023 | Autor: Helena Majorová, asistentka pedagoga | celý text... ]
 

Zápis do 1.tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do prvních tříd proběhne 13. dubna 2023 od 14:30 hodin dle rozpisu. Přihlášku bude možno vyplnit elektronicky od 1.4.2023 pomocí odkazu ZapisyOnline.

Vyplněnou přihlášku k zápisu dítěte do 1.ročníku či žádost o odklad povinné školní docházky prosím vytiskněte, opatřete podpisem obou zákonných zástupců  a doručte prosím do 11.4.2023 do ZŠ a ZUŠ Strání nebo vhoďte do poštovní schránky před školou. K zápisu prosím přineste rodný list dítěte.

V případě "Žádosti o odklad povinné školní docházky" prosím doložte doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (dále "ŠPZ") a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. V případě, že vám bude některá příloha scházet, dojde k přerušení správního řízení do doby doložení patřičných příloh. 

Pokud budete mít problém s vyplněním elektronické přihlášky, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

Pro hladký průběh zápisu jsme pro vás připravili možnost registrace -  výběr času zápisu, která proběhne 22.3.2023 na informativní schůzce ve školce.

Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání:

1) Děti (všechny děti v ustanovení § 36 odst. 3 školského zákona) ze spádového obvodu Strání

2) Děti z nespádových obvodů

Výsledky zápisu žáků do 1. tříd si můžete prohlédnout na úřední desce školy (lišta vpravo na webu).

 
[ 10. března 2023 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Finanční gramotnost

Problematiku finanční gramotnosti přišla přednášet do naší školy paní Kučerová Katarína z ČSOB. Žákům devátého ročníku přiblížila téma rodinného rozpočtu, s žáky osmého ročníku probrala moderní platební metody, jejich využití i bezpečné používání.

 
[ 9. března 2023 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Recitační soutěž v Uherském Brodě

Ve středu 1. 3. 2023 zastupovalo naši školu 9 žáků I. stupně v okrskovém kole Recitační soutěže v Uherském Brodě. V náročné konkurenci si ve svých kategoriích vybojovali 3. místo Filip Tinka (1.A) a Vojtěch Popelka (2.A), který současně postupuje do okresního kola stejnojmenné soutěže v Uherském Hradišti. Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a Vojtíkovi držíme palce do dalšího kola.

 
[ 6. března 2023 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Pozdrav ze Sachovky

Letošní lyžařský kurz se opět vydařil. Sněhové podmínky jsou výborné, i počasí nám přeje. 

Více ve fotogalerii.

 
[ 1. března 2023 | Autor: účastníci LVK | celý text... ]
 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Ve středu 22. 2. 2023 proběhlo v multifunkčním sále školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 27 žáků z I. i II. stupně. Porota složená z paní učitelek naší školy a paní učitelky Marie Kloudové vybrala vždy z každé kategorie nejméně 3 vítěze, kteří nás budou reprezentovat v okrskovém kole, které je naplánováno na 1. 3. 2023 v uherskobrodské Knihovně Františka Kožíka.

Všem dětem děkujeme za účast, těm nejlepším gratulujeme a držíme palce v postupovém kole. (Foto viz. níže.)

 
[ 25. února 2023 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Hej, hej, hej, v družinách i sportujem….

Ve středu 22. 2. jsme trávili odpoledne v našich krásných tělocvičnách. Nejprve jsme udělali nástup a pak jsme se rozdělili do družstev podle zájmu činností. Kluci hráli svůj oblíbený fotbal, holky skákaly přes švihadlo, házely míčkem do dálky nebo cvičily s kruhem. Nakonec jsme si i trošku zasoutěžili za malou sladkou odměnu. Každý si zkrátka přišel na své. O tom se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.

 
[ 25. února 2023 | Autor: Marcela Hupková a Jana Janigová /vychovatelky ŠD/ | celý text... ]
 

Fašank

I u nás ve škole jsme si užili masopustní veselí. Děkujeme našim mladým „fašančárům“, že nám zpestřili dopolední i odpolední výuku.

Fotky zde.

 
[ 23. února 2023 | Autor: Helena Majorová, asistentka pedagoga | celý text... ]
 

Domovní znamení

V hodině literatury jsme nedávno probírali pověsti a jedna pověst z čítanky byla o tom, proč se staroměstskému domu v Rytířské ulici v Praze začalo říkat U Černého kohouta, což se dostalo i do jeho domovního znamení, dnes už zmizelého.

 
[ 21. února 2023 | Autor: Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Scénické čtení

31. ledna přijeli do naší školy herci David Vacke a Tereza Hrabalová. Ukázali dětem, jak poutavě se dá zdramatizovat čtení knihy. Pro 1. – 3. třídu byly připraveny příběhy od M. Macourka Zuzanka a písmenka a Žlutá bunda s pokaženým zipem. 4 - 5. třída se prostřednictvím knihy Útěk Krišpína N. od Ivony Březinové mohla přenést na školu v přírodě, kde útěk jejich kamaráda vyšetřuje dokonce i policie. Tito dva herci nás přesvědčili o tom, že divadlo se dá zajímavě zahrát bez kulis i bez kostýmů.

 Foto ve fotogalerii.

 
[ 10. února 2023 | Autor: Mgr. Mariana Šmerdová | celý text... ]
 

RETRO TÝDEN V NAŠÍ ŠKOLE

V týdnu od 30. 1. do 8. 2. 2023 se naše škola ponořila do dob dávno minulých. Ve vestibulu školy byla instalována dobová výstava a díky celé řadě vystavených věcí mohly děti během několika dnů nahlédnout do dávné minulosti – do dob, kterou prožili jejich rodiče nebo prarodiče. Děti si se zájmem prohlížely staré učebnice a sešity, aktovky, retro hračky, telefony, budíky, gramofony, walkmany, kotoučové magnetofony, psací stroj, hodiny, kuchyňské mlýnky, vysavače a spousty jiných. Retro znalosti, nebo spíš vzpomínky, si děti i zaměstnanci školy zkusili také osvěžit v malém retro kvízu. 

 
[ 10. února 2023 | Autor: Helena Majorová, asistentka pedagoga | celý text... ]
 

Holocaust

Ve středu 25.1. se žáci devátého ročníku zúčastnili besedy na téma Holocaust a extremismus. Poslechli si životní příběh Otty Wolfa, který se se svou rodinou musel skoro tři roky schovávat v lese (později i na půdách domů), protože se všichni hlásili k židovství a nechtěli odjet do soustřeďovacího tábora. 

 

 
[ 2. února 2023 | Autor: Eliška Bruštíková 9. A | celý text... ]
 

Světluškový den

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že v úterý 7.2.2023 nepůjde ve škole elektřina, vyhlašujeme tzv. "Světluškový den" s omezenou výukou. Žáci v tento den budou ve škole končit následovně:

1.stupeň po 4.vyučovací hodině

2.stupeň po 5.vyučovací hodině

Školní jídelna nevaří, školní družina dle zájmu. Vzhledem k počasí dejte prosím dětem teplejší oblečení a teplý čaj do termoskyUsmívající se.

 
[ 2. února 2023 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Otec vlasti Karel IV.

Žáci 7. A se v posledních hodinách dějepisu věnovali Lucemburkům. Nejvýznamnějším z nich byl Karel IV. a na toho také zaměřili svou pozornost. Každý žák vypracoval přehledný pracovní list, ve kterém zmapoval nejdůležitější informace z doby jeho vlády a v hodinách výtvarné výchovy doplnil vlastní ilustrací či obrázkem. Práce se všem velmi povedly.  

Foto ve fotogalerii.

 
[ 2. února 2023 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Zimní radovánky ve školní družině

Venku nám napadl sníh, tak jsme toho chtěli rychle využít. Radost dětí byla nepopsatelná i přesto, že nám sníh mizel před očima. Naše fotky mluví za vše:)

 
[ 25. ledna 2023 | Autor: Marcela Hupková a Jana Janigová | celý text... ]
 

SŠ letecká Kunovice

V úterý 10. ledna 2023 navštívili žáci 7. ročníku SŠ leteckou v Kunovicích. V rámci sdílených dílen měli možnost vyzkoušet si práci v dílnách, simulaci letu, prohlédnout si zblízka letadlo a jeho výrobu i s testováním některých funkcí. Děkujeme za zajímavou návštěvu.

Foto ve fotogalerii.

 
[ 11. ledna 2023 | Autor: Žáci 7. ročníku | celý text... ]
 

Zážitkový program Prevence

Dne 5. 1. 2023 ve čtvrtek se naše třída 7. B s paní učitelkou Mirkou Popelkovou vydala autobusem do Uh. Brodu na střední školu SPŠ OA. U vchodu nás čekala paní učitelka Kadlčková a provedla nás celou školou. 

 
[ 9. ledna 2023 | Autor: Petr Knotek, Pavel Vintr a žáci 7. B | celý text... ]
 

Poslední den v tomto kalendářním roce

Poslední den v tomto roce jsme ve škole prožili jak jinak, než vánočně. Pro navození té správné atmosféry jsme se všichni vánočně oblékli a u vánočního stromečku jsme si zazpívali koledy. Dopoledne nám uteklo jako voda. Teď už se jen v teple domova budeme těšit na Vánoce a na to, co nám Ježíšek nadělí. (více viz. fotogalerie.)

 

 
[ 22. prosince 2022 | Autor: Helena Majorová, asistentka pedagoga | celý text... ]
 

Vánoční sedánek ve školních družinách

21. prosince jsme ve školních družinách uspořádali vánoční sedánek. Při výborném punči jsme si pochutnávali na vánočním cukroví a jiných dobrotách, které děti přinesly. Potom jsme si všichni společně zazpívali několik známých koled a povídali si o Vánocích. Nakonec jsme vytvořili pohodičku na koberci a podívali se na jednu z nejoblíbenějších pohádek Mrazík. Jak jsme si družinové Vánoce užili, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

 
[ 22. prosince 2022 | Autor: Marcela Hupková a Jana Janigová | celý text... ]
 

Zítra celá země

V pondělí 19. prosince jsme se zúčastnili přednášky Zítra celá země. Byla na téma  17. listopad, což je Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. Nejdřív jsme si o tomto dni povyprávěli, přednášející z organizace Post Bellum nám vysvětlili nějaké pojmy, kterým jsme nerozuměli, a pak jsme si zahráli hru. Každému v ní určili postavu. O postavě jsme věděli, co dělali její rodiče, jaký byl jejich život a co dělali v den 17. listopadu. Byli jsme žáci vysoké školy a museli jsme se vžít do doby studentského povstání. Myslím si, že nás to všechny moc bavilo a bylo to hodně naučné.

 
[ 22. prosince 2022 | Autor: Alica Janigová, 9. A | celý text... ]
 

Střední průmyslová škola Uherský Brod

V úterý 6. prosince se naše třída zúčastnila exkurze na Střední průmyslové škole v Uherském Brodě.

Po příchodu na místo nás přivítal pan zástupce ředitele, který nám sdělil informace o škole a seznámil nás s obory, které zde mohou žáci studovat. Po krátké svačinové pauze jsme se vydali na prohlídku školy. Prohlédli jsme si dílny, kde se učí automechanici, obráběči kovů, elektrikáři nebo operátoři logistiky. Nahlédli jsme také do tělocvičny a posilovny.

 
[ 22. prosince 2022 | Autor: Petr Krenek, 9.A | celý text... ]
 

PF 2023 ZŠ a ZUŠ Strání

Děkujeme všem účinkujícím za krásná vystoupení na vánočním koncertě, učitelům za jejich práci a rodičům a divákům za podporu a fandovství. Přejeme všem klidné a radostné Vánoce a úspěšný a šťastný nový rok 2023.

Kolektiv ZUŠ

Foto zde.

 
[ 21. prosince 2022 | Autor: DiS. Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Vánoční dílničky

Ve středu 14. 12. 2022 proběhly v multifunkčním sále VÁNOČNÍ DÍLNIČKY. Pro všechny děti a ostatní zájemce si paní učitelky, paní asistentky a někteří žáci připravili k tvoření mnoho zajímavých výrobků s vánoční tématikou – přáníčka, papírové vločky, malovaná plastová sklíčka, andílky a závěsné ozdoby ze dřeva nebo pěnového papíru. Někteří návštěvníci využili příjemného posezení u vánočního punče, za který děkujeme panu vedoucímu školní jídelny Petru Miklášovi. (Více viz. fotogalerie.)

 
[ 20. prosince 2022 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Je to můj život?

Ve středu 14. prosince se žáci 7. A s paní učitelkou Jančovou vydali do SPŠOA v Uh. Brodě. Studentky 3. ročníku oboru sociální činnosti si pro ně připravily zážitkový program s názvem Je to můj život? Po úvodním dramatickém představení se žáci rozdělili do šesti skupin, kde je čekaly miniaktivity s drogovou tematikou. Dále si žáci prošli školu, zůstali v učebně s tablety a nakonec pobyli ve třídě s nemocničními lůžky, figurínami a panenkami, které vykoupali a oblékli. Exkurze se všem moc líbila.

Foto ve fotogalerii.

 
[ 19. prosince 2022 | Autor: Michaela Dzuráková, 7. A | celý text... ]
 

Výstava výtvarného a keramického oboru ZUŠ

Žáci výtvarného a keramického oboru ZUŠ vás srdečně zvou na výstavu svých prací do Kulturního domu ve Květné, a to v neděli 18.12. v 16 hodin.

 
[ 16. prosince 2022 | Autor: Mgr. Nikola Jankových | celý text... ]
 

Omezení výuky v úterý 20.12.2022

Vzhledem k tomu, že v úterý 20.12.2022 nepoteče v budově školy voda, bude pro žáky 1. i 2. stupně připraven náhradní program - filmové představení ve Květné. Sraz všech žáků bude ve Květné v 8:45 hod před kulturním domem. V případě jakékoliv změny budete předem informováni.

Obědy budou všem žákům na úterý 20.12.2022 automaticky odhlášeny.

V provozu nebude ani školní družina. Děkujeme za pochopení.

 
[ 16. prosince 2022 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Exkurze Brno

Ráno 13. prosince v 6:45 jsme vyjeli do Brna. Jeli jsme tři třídy (6. A, 6. B a 5. A). Cesta byla dlouhá. Po dvou hodinách jsme dorazili do cíle.

První zastávkou byl Anthropos. Viděli jsme, jak se vyvíjel člověk, a také mamuta v životní velikosti. Druhou zastávkou bylo planetárium. Dozvěděli jsme se hodně informací o různých planetách, hvězdách, souhvězdích a měsících. Třetí zastávkou byla Vida. Tam jsme si vyzkoušeli různé vědecké experimenty. Celou exkurzi jsme zakončili divadlem s fyzikálními pokusy.

Společně prožitý den v Brně se nám hodně líbil a klidně bychom jeli znovu. Na fotografie z naší cesty se můžete podívat zde.

 
[ 15. prosince 2022 | Autor: Mariana Knotková, Ema Hráčková, Nicol Kusendová a Viktorie Hargašová 6. A | celý text... ]
 

Návštěva u seniorů

Ve čtvrtek 8. prosince jsme se vypravili do domu s pečovatelskou službou Strání, abychom zpříjemnili seniorům adventní čas. Žáci šestého ročníku pod vedením paní učitelky Hany Miklášové zahráli a zazpívali písničky nejen s vánoční tématikou. Nakonec přišel i Mikuláš s čertem a anděly a  rozdali ručně vyrobená přáníčka a perníčky. Poděkování si zaslouží paní učitelka Hana Miklášová, která všem seniorům upekla krásné perníčky. Děkujeme také všem žákům, kteří vystupovali.

(foto ve fotogalerii)

 
[ 9. prosince 2022 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Poděkování

Velké poděkování patří panu Martinu Mimochodkovi, který velmi ochotně a bezplatně opravil pro naši školu kožené žíněnky a doskočiště. Za rychlou, kvalitní a dobře odvedenou práci mnohokrát děkujeme.

 
[ 8. prosince 2022 | Autor: ZŠ a ZUŠ Strání | celý text... ]
 

Sdílené dílny osmáků na SŠ letecké v Kunovicích

Střední školu leteckou v Kunovicích jsme navštívili už loni. V úterý 29. listopadu jsme v osm hodin ráno vyrazili do Kunovic znovu. Po příjezdu na nás čekal před budovou školy v Kunovicích bývalý žák naší školy Josef Končitík. Spolu s ním jsme zamířili do areálu a rozdělili se do tří skupin.

 
[ 8. prosince 2022 | Autor: Mgr. Nikola Jankových, Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Vánoční dílníčky

Ve středu 14. prosince 2022 od 15:00 - do 17:00 hod. proběhnou v multifunkčním sále tradiční "Vánoční dílničky". Tak jako každý rok budou pro děti i veřejnost připraveny tvůrčí koutky, kde si můžete vyrobit dárečky s vánoční tématikou. Cena žetonu je 10 Kč. Můžete si zde také posedět u voňavého punče nebo si zazpívat koledy. Závěrem doporučení pro všechny tvořivé účastníky - nezapomeňte si vzít krabičku na své výrobky. Srdečně zvou zaměstnanci ZŠ a ZUŠ Strání.

 
[ 6. prosince 2022 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Burza škol

Ve čtvrtek 10. listopadu jsme my, deváťáci, navštívili burzu škol, která se konala v budově Klubu kultury v Uherském Hradišti. Měli jsme možnost prohlédnout si více než 35 stánků středních škol ze Zlínského kraje.  Každá škola ve svém stánku poskytovala informace o studiu a odpovídala na naše dotazy. Některé školy si připravily program: Střední škola ze Strážnice si pro nás připravila módní přehlídku, Střední odborná škola ochrany osob a majetku ze Zlína nám předvedla ukázku sebeobrany, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická z Uherského Hradiště se pochlubila ukázkou míchání drinků. Ve Slavkově jsme museli přestupovat, ale všechno jsme stihli.

 
[ 6. prosince 2022 | Autor: Lucie Halodová, Alžběta Popelková 9.A | celý text... ]
 

Šťastný jsem, když...

Na začátku prosince jsme vytvořili pro žáky veselý koncept s názvem „TABULE ŠTĚSTÍ“. Na této tabuli mohli žáci dokončovat větu podle sebe, jak to „tady a teď“ cítí.  Ti, kteří měli chuť se podělit o svou příčinu štěstí, vzali fix a na tabuli dokončili větu: „Štastný jsem, když …“. Ti, kteří nechtěli nic napsat, tak si mohli přečíst, co napsali spolužáci před nimi.

 
[ 6. prosince 2022 | Autor: Asistentky pedagoga | celý text... ]
 

Mikuláš v naší škole

V pondělí 5. 12. 2022 nás ve škole opět po roce navštívil svatý Mikuláš se svým doprovodem – andělem a čertem. Děti s očekáváním naslouchaly, jestli neuslyší cinkání zvonečku. A když se ozvalo, někteří s úsměvem, ale někteří i trochu s obavami čekali, co bude. Letos si čert ve svém pytli žádného výtečníka neodnesl. Záchranou všech hříšníků bylo zazpívání hezké písničky nebo odříkání básničky. Nakonec anděl rozdal všem dětem malou dobrotu.      

 Děkujeme „mikulášské družině“, že navštívili naši školu.

(foto zde)

 

 
[ 6. prosince 2022 | Autor: asistentky pedagoga | celý text... ]
 

Předávání slabikářů v prvních třídách

V úterý 29. 11. nastal pro prvňáčky ten dlouho očekávaný den. Protože už dočetli Živou abecedu, mohli dostat svůj velký Slabikář a do něj první zlatý klíč od Písmenkového krále. Na tuto slavnost se přišli podívat i jejich rodiče. A tak jim děti ukázaly, co se za tři měsíce ve škole naučily. Říkaly básničky k písmenkům, četly slabiky, slova i věty, zazpívaly písničku. Slabikáře se dětem líbily, a tak už se těší, až z nich budou číst. Viz foto ve fotogalerii.

 
[ 6. prosince 2022 | Autor: Mgr. Radka Popelková, Mgr. Pavla Horňáčková | celý text... ]
 

Straňanská laťka 2022

První zimní měsíc jsme zahájili tradiční soutěží ve skoku vysokém Straňanská laťka. V tomto roce se jí zúčasnilo sedm škol - přijeli žáci z Kunovic (Pálenice), Uherského Ostrohu, Dolního Němčí, Nivnice, Bojkovic a Podolia. Nechyběli ani zástupci naší školy. Po dvouleté odmlce předvedli všichni soutěžící skvělé výkony, vítězové obdrželi diplom a pohár. Nejméně jednu cenu si odvezla každá z přítomných škol. Níže se můžete podívat na výsledky a fotky najdete ve fotogalerii.

 
[ 2. prosince 2022 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Adventní odpoledne s knížkou a čajem ve školních družinách

Tak trochu jiné odpoledne jsme prožili ve středu 30. 11. 2022 v našich školních družinách. Nejdříve jsme si spolu s dětmi povídali o adventním čase a pak jsme se pustili do čtení pohádky „Byl u nás Mikuláš“ z knihy České Vánoce od Josefa Lady. 

 
[ 1. prosince 2022 | Autor: Marcela Hupková a Jana Janigová vychovatelky ŠD | celý text... ]
 

Setkání harmonikářů

Svátek svaté Kateřiny byl pro naše předky velmi významným dnem. Právě na svatou Kateřinu se konaly poslední taneční zábavy před nadcházejícím adventním obdobím. Ve Strání se v tomto období už tradičně setkávají harmonikáři a heligonkáři, aby si společně zahráli a zazpívali. 

 
[ 1. prosince 2022 | Autor: Dis. Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Vítání občánků

Žáci naší školy už desítky let provázejí a obohacují VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v obřadní síni. Jako každá slavnost právě díky hudbě získává toto malé setkání pěknou atmosféru a kouzlo výjimečnosti. Za ty roky se tu vystřídalo mnoho malých muzikantů a zpěváčků. Z některých se stali už rodiče a mají v náručí svoje děti. Chraňme si tyto malé šťastné chvilky a vzpomínejme s úsměvem.

(fotogalerie)

 

 
[ 1. prosince 2022 | Autor: Dis. Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Hasík ve druhé třídě

Na pátek 25. listopadu se všichni druháci moc těšili. Přišli k nám totiž členové HZS z Uherského Brodu, kteří dětem poutavě vyprávěli o své práci. Přivezli s sebou i maskota – dráčka Hasíka. Spolu s ním pak děti učili, jak se mají zachovat při požáru nebo při dopravní nehodě a jak správně volat na tísňové linky. Děti si mohly dokonce i vyzkoušet hasičkou přilbu. Beseda se všem moc líbila a děti si odnesly spoustu netradičních zážitků. Moc děkujeme panu Petru Dzurákovi a Jindřichu Macíčkovi a už se těšíme na další setkání. Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 
[ 30. listopadu 2022 | Autor: Mgr. Eva Bruštíková | celý text... ]
 

Sedmáci ve školce

Ve středu 23. 11. 2022 se naši sedmáci na malou chvíli vrátili do školky. Na pozvání předškoláků a paní ředitelky ze Strání si za nimi přišli zavzpomínat. Nejprve zhlédli video, ve kterém jako předškoláci hráli pohádku O dvanácti měsíčkách. Někteří se nemohli poznat, jiní se zase vůbec nezměnili. Pak se rozděleni do skupinek chvíli věnovali jednomu z předškoláků. Malovali si s ním obrázek, který mu přinesli, dávali mu hádanky a také si spolu povídali. Za to byli pozváni na malé občerstvení a na pohádku O Červené karkulce, ve které také před sedmi lety hráli.

Čas strávený ve školce utekl jako voda. Ještě jednou děkujeme za milé pozvání. (viz foto)

 
[ 24. listopadu 2022 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

4.B a dopravní hřiště

V pondělí 21. listopadu 2022 konečně nastal den, na který jsme se tolik těšili. Jeli jsme totiž na dopravní hřiště do Uherského Brodu.

 
[ 24. listopadu 2022 | Autor: Mgr. Jarmila Málková | celý text... ]
 

Soutěž Mladý chemik

V listopadu na naší škole proběhlo školní kolo soutěže Mladý chemik. Soutěž se snaží představit chemii jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i poetickou, jako vědu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.

 

 
[ 23. listopadu 2022 | Autor: Ing. Jitka Bartošová | celý text... ]
 

Žákovský koncert

ZUŠ Strání Vás srdečně zve na ŽÁKOVSKÝ KONCERT. Uskuteční se v pondělí 28. 11. 2022 v MULTIFUNKČNÍM SÁLE.

 
[ 22. listopadu 2022 | Autor: Dis. Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Třídírna odpadů

V pondělí 14. 11. 2022 navštívili žáci 6 tříd třídírnu odpadu ve Květné. S prací při třídění odpadu nás seznámila paní Gabriela Kreneková. Dověděli jsme se, jak správně třídit odpad a lépe se tak starat o naši planetu. Provedla nás celým sběrným dvorem a ukázala nám, kde co vyhodit. Byla to naučná a zajímavá exkurze.

 
[ 16. listopadu 2022 | Autor: Aneta Málková a Nela Straňáková, 6. B | celý text... ]
 

Exkurze na SŠ letecké v Kunovicích

 V úterý 25. října navštívili deváťáci v rámci projektu „Sdílené dílny“ Střední školu leteckou v Kunovicích. Vyjížděli jsme v osm hodin autobusem od školy. Ihned po příjezdu nás mile přivítal sympatický pan učitel.

 
[ 10. listopadu 2022 | Autor: Klára Miklášová, 9. A | celý text... ]
 

Škola v pohybu

V rámci projektu FAČR Škola v pohybu přijel v  úterý 8. 11. 2022 do naší školy fotbalový trenér Mgr. Ondřej Machala, který se věnoval našim čtvrťákům a páťákům. Žáci si v hodině vyzkoušeli spoustu zajímavých her a sportovních aktivit, vyučujícím byly hodiny inspirací na další zpestření tělesné výchovy. Dětem se hodiny velmi líbily, sportovní aktivity si doslova užívaly. Určitě se do tohoto projektu přihlásíme i příště.

Foto můžete vidět ve fotogalerii.

 
[ 9. listopadu 2022 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

4.A na dopravním hřišti

24. října třída 4.A vyrazila na dopravní hřiště do Uherského Brodu. Pan učitel Tomáš Smetana děti zavedl do učebny, kde s nimi probral dopravní značky, chování chodce i cyklisty v provozu, nejrůznější dopravní situace a také křižovatky. 

 
[ 3. listopadu 2022 | Autor: Mgr. Mariana Šmerdová | celý text... ]
 

Školní strašidlení

Poslední říjnový den vybízel přímo ke změně nálady, šatníku i aktivit směrem k tajemnu, děsuplnu a magičnu. Čarovno a hlasy ovládly místnosti naší školy. Atmosféře napomáhalo i mlhavé a sychravé počasí.

Zlomek toho, co se dělo, máme zachycen zde.

Byl totiž strach v takových chvílích fotit … bylo lepší se mít na pozoru!

Všem, kteří se do této akce zapojili, moc děkujeme!

 
[ 1. listopadu 2022 | celý text... ]
 

Třeťácká drakiáda

25. října ukončili třeťáci vyučování před podzimními prázdninami drakiádou. Slunečné počasí i povětrnostní podmínky jim přály. A jak si to užili a jak jim to létalo? Na to se podívejte ve fotogalerii.

 
[ 25. října 2022 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Školní strašidlení

Zveme všechny žáky a rodiče v pondělí 31.10.2022 od 17 hodin na procházku strašidelnou školou spojenou s plněním jednoduchých úkolů. Pokud projdete celou trasu, v cíli vás bude čekat malá odměna Usmívající se.

(Z organizačních důvodů doporučujeme start v 17:00 pro žáky 1. a 2. tříd, od 17:30 pro žáky 3. - 5.tříd)

Plakát viz níže.

 
[ 25. října 2022 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Dýňohraní

Takto si umí naši žáci pohrát s dýněmi. Živě se na výzdobu školy můžete podívat, když se půjdete projít kolem.

 
[ 25. října 2022 | Autor: Mgr. Nikola Jankových | celý text... ]
 

Podzimní dílničky

Podzim je v plném proudu a my se s dětmi ve školní družině věnujeme nejen hrám a sportovním aktivitám, ale i vyrábění různých výrobků z přírodních materiálů.

A je pravdou, že právě toto roční období doslova hýří barvami. Proto jsme si v pondělí 24.10. 2022 udělali podzimní dílničky v našich družinách.

Výsledky jejich snažení mohly potěšit i ostatní, protože se staly součástí výzdoby naší školy. Fotky zde.

 

 
[ 25. října 2022 | Autor: Marcela Hupková a Jana Janigová | celý text... ]
 

Pythagoriáda

V úterý 18. října počítalo 44 žáků druhého stupně úlohy Pythagoriády. Z maximálního počtu 15-ti bodů byl úspěšným řešitelem každý žák, který získal 9 a více bodů.

 To se podařilo:

Anetě Málkové 6.B – 10 bodů

Barboře Popelkové 7.A – 12 bodů

Ester Flekačové 7.B – 9 bodů

Viktoru Želibabkovi 8.B – 10 bodů.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a úspěšným řešitelům gratulujeme.

 
[ 20. října 2022 | Autor: Mgr. Marie Zetková | celý text... ]
 

Kroková výzva

Výzva splněna – ušli jsme milión kroků

V týdnu od 10. 10. do 14. 10. 2022 proběhla na naší škole kroková výzva. Zapojili se žáci I. a II. stupně i zaměstnanci školy.

 Souboj byl napínavý až do konce.

Některé výkony jednotlivců dosahovaly špičkových parametrů: paní vychovatelka školní družiny Marcela Hupková nachodila úctyhodných 130 786 kroků a hned v závěsu jí byla Markéta Tomancová z 5.A  s  94 409 kroky.

Celkem jsme nachodili 1 363 119 kroků a ušli jsme vzdálenost 1 030 km. Společně jsme došli do Disneyland Paris ve Francii!

Děkujeme všem, kteří se rozhodli zapojit.

 
[ 19. října 2022 | Autor: Asistentky pedagoga | celý text... ]
 

Bodypainting

Žáci 9. ročníků si v hodinách výtvarné výchovy vyzkoušeli netradiční techniku Bodypainting – malba na tělo s příběhem. Pozorovat jejich nadšení pro malbu a spolupráci ve skupině bylo ohromující. Práce, které vznikly, jsou úžasné.

 
[ 19. října 2022 | Autor: Mgr. Nikola Jankových | celý text... ]
 

Exkurze na ČOV

Ve čtvrtek 13. listopadu 2022 se osmáci vydali do Květné. Absolvovali exkurzi v Čistírně odpadních vod a Vodárně v Ořechové. V ČOV jim celý proces čištění podrobně popsal a ukázal pan Štajner. Prohlídku vodárny jsme zahájili u „Cicůrku“, kde na nás čekala paní Breznická. Prohlédli jsme si jímací objekt a následné úpravu pitné vody ve vodárně. Návštěva obou míst nás přiměla zamyslet se nad naším vztahem k této nejvzácnější tekutině. Jak pravdivá jsou slova Benjamina Franklina: „Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna, a to platí o všem v životě.“

Foto zde.

 
[ 19. října 2022 | Autor: Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Sdílené dílny v COPT Uherský Brod

Ve čtvrtek 6. listopadu 2022 navštívili žáci osmých ročníků v rámci sdílených dílen poprvé Střední školu Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Po uvítání byli rozděleni do tří skupin a přiřazeni vyučujícím, kteří si je odvedli do dílen a odborných učeben.  První skupina byla seznámena s prací na CNC stroji. S pomocí pana učitele si na tomto stroji pak každý sám zkusil vypálit z překližky nožík s vlastním logem. Druhá skupina podobný sklápěcí nožík vyráběla v dílně, kde pracovala se smirkovým papírem a pilkou. Třetí skupina se v počítačové učebně seznámila s programem 3 D tisku. Osmáky čekají celkem tři návštěvy, během kterých si osvojí tyto dovednosti. Návštěva školy se jim líbila a se svými výrobky byli všichni spokojeni.

Foto zde.

 
[ 19. října 2022 | Autor: Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Školka ve škole

Ve středu 12. 10. 2022 zavítaly do naší školy děti z Mateřské školy Strání. Přišly se podívat, co už jejich kamarádi v prvních třídách umí.

V 1. A se děti podívaly na hodinu angličtiny, kde jim prvňáci zazpívali anglickou písničku a zahráli si s nimi hru.

V 1. B se v hodině českého jazyka přesvědčily, že děti zvládají číst první slabiky i slova.

Mravenečkům se ve škole moc líbilo a prý se do ní už těší.

 
[ 16. října 2022 | Autor: Autor: Mgr. Radka Popelková, Mgr. Pavla Horňáčková | celý text... ]
 

Dýňobraní

Dýňobraní, viz příloha níže.

 
[ 14. října 2022 | Autor: Mgr. Nikola Jankových | celý text... ]
 

Setkání se spisovatelem

Ve čtvrtek 13. října 2022 se v multifunkčním sále konala beseda se spisovatelem Michalem Čagánkem. Žákům 2. stupně představil své knihy. Jeho knihy měly velmi hezké ilustrace. Dokonce některé sám namaloval. Zazpíval a na kytaru zahrál některé ze svých písniček.  Z malých knížeček nám přečetl krásné citáty. Na závěr dal prostor našim dotazům.

Byla to moc hezká beseda.

 
[ 13. října 2022 | Autor: Aneta Málková a Nela Straňáková, 6. B | celý text... ]
 

Návštěva uherskohradišťské nemocnice

Ve středu 12. října 2022 jsme se jako budoucí vážní zájemci o studium pečovatelských, zdravotnických nebo lékařských profesí zúčastnili společně s jinými školami v nemocnici v Uherském Hradišti náborové akce pro vážné zájemce o tyto obory.  Na úvod jsme byli seznámeni s pravidly hygieny a dezinfekce a mohli jsme si vyzkoušet, jak správně si máme mýt a čistit svoje ruce a nehty. 

 
[ 13. října 2022 | Autor: Lucie Halodová, Petr Krenek, Alžběta Popelková- 9. A | celý text... ]
 

Informace pro rodiče žáků 9. a 8. ročníku

V pondělí 24. 10. 2022 se uskuteční v multifunkčním sále ZŠ a ZUŠ Strání informativní schůzka s výchovnou poradkyní a se zástupci středních škol z okolí. Výchovná poradkyně v 15:30 sdělí informace k přijímacímu řízení. Od 16 hodin budou k dispozici zástupci středních škol, kteří poskytnou informace ke studiu na jejich škole. Využijte tuto příležitost k získání informací. Schůzka je vhodná pro rodiče i žáky devátého i osmého ročníku.

 
[ 12. října 2022 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Habsburská Vídeň

11. října 2022 se žáci 8. a 9. tříd vydali na exkurzi do Vídně, hlavního města Rakouska. Odjížděli jsme v 6:00 hodin od školy. Po příjezdu jsme jako první navštívili zámek Schönbrunn. Pan průvodce nás provedl překrásnými zahradami, kde viděli jsme Neptunovu fontánu a kolonádu Gloriette. Dále nás čekal památník Marie Terezie a Hofburg. 

 
[ 12. října 2022 | Autor: Knotová Tereza a Soňa Matejíková, 8. B | celý text... ]
 

Voda, kam se podíváš

V úterý 27. září 2022 jsme všichni čtvrťáci navštívili čističku odpadních vod, kde jsme viděli, jak se voda z kanalizace promění v čistou vodu. K čističce ve Květné jsme šli pěšky. Pan Steiner nám vyprávěl, jak se nejprve voda v první kádi okysličí a promíchává. V druhé kádi se usazují kaly. Čistá voda pak odtéká do potoka.

Potom jsme se vydali do úpravny pitné vody v Ořechové. Paní Breznická nám vyprávěla, jak se voda z lesního potoka mění na vodu pitnou. Odchycená voda doteče potrubím do úpravny. Nejprve se přefiltruje přes písek. Potom je upravena chlórem a nakonec doteče do domácností naší obce.

Exkurze se mi líbila.

(foto ve fotogalerii)

 
[ 11. října 2022 | Autor: Jan Havlík, 4. B | celý text... ]
 

Legenda V + W aneb Příběh Osvobozeného divadla

Ve středu 21. září 2022 do naší školy po několika letech opět zavítali herci Divadélka pro školy z Hradce Králové. Tentokrát jsme z jejich bohatého repertoáru vybrali pro žáky II. stupně představení s názvem Legenda V+W aneb příběh Osvobozeného divadla.

 
[ 5. října 2022 | Autor: Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Exkurze do Brna

Po třech měsících se opět vydáváme na cesty. Na dnešní exkurzi, kterou jsme naplánovali na 29. září 2022, spolu s námi osmáky vyrazili i deváťáci. Od školy jsme odjížděli už před osmou, abychom do Hvězdárny a planetária v Brně přijeli před desátou. Na deset hodin pro nás bylo připraveno představení Cesta za miliardou hvězd 2D. Během hodinového představení jsme se seznámili se způsoby proměřování vesmíru, dozvěděli jsme se o původu známých souhvězdí a jasných hvězd, navštívili jsme místa vzdálená desítky let a také jsme viděli, jak hvězdy vznikají a zanikají.  

 

 
[ 5. října 2022 | Autor: Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Soutěž "Ha-ha-há! Happysnack"

V měsíci září proběhla v rámci projektu „Ovoce a mléko do škol“ soutěž „Ha – ha – há! Happysnack“ - Hledá se autor kresleného vtipu do „vysmátého kalendáře“. Za naši školu se do užšího výběru dostaly žákyně Kristýna Macíčková, Eliška Grebíková a Magdaléna Popelková ze třídy 4. A. Pokud chcete podpořit naše děvčata, dejte jim svůj hlas zde.

Všem zúčastněným děkujeme a budeme se těšit na výsledky celorepublikového hlasování.

 
[ 4. října 2022 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Teplákový den aneb jak si zpříjemnit pátek!

Kdy jindy totiž mají učitelé a žáci dovoleno, či skoro nařízeno přijít do školy v teplákách?! Správně, nikdy! A tak se  pátek 30. 9. 2022 nesl ve znamení POHODLÍ, kdy v teplákách přišli do školy skoro všichni.

Teplákový den byl také propojen s otevřením nově zrekonstruované tělocvičny. Vzhledem k deštivému počasí jsme tělocvičnu rovnou vyzkoušeli. Je skvělá!

Podívejte se, jak to vypadalo.

 

 
[ 3. října 2022 | Autor: asistentky pedagoga | celý text... ]
 

Světový den srdce ve školní družině

Ve čtvrtek 29. září jsme si v našich družinách připomněli SVĚTOVÝ DEN SRDCE. Odpoledne jsme strávili nejen v našich družinách, ale také v učebně přírodopisu. Všechny děti byly nadšené, když si mohly prohlédnout makety lidských orgánů. Nejdříve jsme zhlédli video, jak vlastně srdce vypadá a jaká je jeho funkce v našem těle. Povídali jsme si, co je a co není našemu srdci prospěšné. Poté si každý sám vypracoval pracovní list. Nakonec děti utvořily skupinky a zasoutěžily si.

V naší fotogalerii se můžete podívat, jak jsme si společně celé odpoledne užili.

 
[ 3. října 2022 | Autor: Marcela Hupková /vychovatelka ŠD/ Helena Majorová /asistentka pedagoga/ | celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek