logoIROPMMR.JPG

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných učeben a zajištění jejich bezbariérovosti v ZŠ Strání" (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004106), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je rekonstrukce stávajících učeben chemie a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, včetně pořízení vybavení a zajištění jejich bezbariérového užívání. Výstupy projektu jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí "Přírodní vědy" a "Komunikace v cizích jazycích".

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivě se vyvíjející epidemiologické situaci se ruší 22.11.2021 třídní schůzky prezenční formou. Třídní schůzky tento den proběhnou formou elektronické komunikace, v případě potřeby je možné si předem domluvit individuální schůzku.

 
[ 19. listopadu 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

DUŠIČKOVÉ MAŠKARNÍ

Ve čtvrtek 4.11.2021 jsme ve školních družinách uspořádaly pro děti "DUŠIČKOVÉ – MAŠKARNÍ.“ Každé dítě svoji masku nejprve představilo. Po krátkém průvodu děti hrály hry, tancovaly a také trochu mlsaly. Jaké masky se nám v družinách předvedly, se můžete podívat ve fotogalerii.

 
[ 9. listopadu 2021 | Autor: Jana Janigová, vychovatelka ŠD, Helena Majorová a Jitka Benešíková, asistentky pedagoga | celý text... ]
 

Podzimní tvoření u dětí 1. stupně

Podzim je v plném proudu a skýtá kromě svého kouzla i spoustu přírodního materiálu k tvoření. Toho využily i děti se svými p. učitelkami v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností. Na jejich zručnost a fantazii se podívejte do fotogalerie.

 
[ 8. listopadu 2021 | Autor: Mgr. A. Žďárská, Bc. H. Majorová | celý text... ]
 

Mladý chemik

Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš. To je motto letošního ročníku soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Školního kola, které proběhlo ve čtvrtek 4. listopadu se zúčastnilo 11 žáků 9. ročníku.

Nejlepšími řešiteli se stali:

1. místo: Edita Macíčková 9.B

2. místo: Adam Kadlček 9.B

3. místo: Markéta Popelková 9.A a Igor Lancůch 9.

 
[ 7. listopadu 2021 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Soutěž Dýňohraní

Před podzimními prázdninami vytvořili žáci naší školy originální a nápadité dekorace z dýní a přírodních materiálů. Všemi těmito krásnými výtvory jsme si zkrášlili okolí školy. Všechna díla byla velmi povedená, a proto bylo obtížné vybrat vítěze. Soutěžícím jsme pogratulovali a předali odměny. Fotky zde

 
[ 4. listopadu 2021 | Autor: Mgr. Nikola Jankových | celý text... ]
 

Pexesový král ve třídě 4. A

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se ve 13:00 hodin ve třídě 4. A pořádala soutěž Pexesový král. Z 19 čtvrťáků se do soutěže zapojilo celkem 16 dětí. Žáci hráli ve tříčlenných a dvojčlenných skupinkách – skupinky si děti losovaly pomocí lístečků. Hrálo se tak dlouho, dokud se do posledního kola neprobojovali tři poslední vítězní hráči. Ti pak společně bojovali o vítězství. Všem hráčům patří velký dík a gratulace za chuť a odvahu soutěžit. Za to získali malou pozornost a první tři vítězové navíc diplom (v příloze) a pexeso (viz fotogalerie). Nálada ve třídě byla opravdu přátelská a veselá. Děkuji paní ředitelce Mgr. Ivě Stupkové, která nám umožnila zakoupení cen a pexesových her do soutěže.

 
[ 22. října 2021 | Autor: Mgr. Zdenka Davidová | celý text... ]
 

Česká vlajka

Každý rok si vznik Československa připomínáme vlajkami plápolajícími na radnicích, úřadech i u škol. Proto jsme vyhlásili soutěž o nejoriginálnější vlajku ČR vyrobenou z jakýchkoliv potravin. Na to, z čeho děti vyráběly a jak se jim vlajky povedly, se můžete podívat ve fotogalerii.  

 
[ 21. října 2021 | Autor: Marcela Hupková, vychovatelka ŠD a Helena Majorová, asistentka pedagoga | celý text... ]
 

Podzimní tvoření ve školních družinách

V úterý 20.10 2021 jsme si v družinách zpříjemnili odpoledne podzimním tvořením. Děti měly za úkol přinést různé přírodniny, a ať už každý sám za sebe nebo ve skupinkách, tvořily různé výrobky podle vlastní fantazie. Děti byly moc šikovné a výrobky se jim opravdu podařily. Výrobky jsme vystavili ve vestibulu školy a tím jsme se zapojili do soutěže paní učitelky Nikoly Jankových DÝŇOHRÁNÍ. Prohlédnout si je můžete zde.

 
[ 21. října 2021 | Autor: Marcela Hupková a Jana Janigová /vychovatelky ŠD/ | celý text... ]
 

Čtvrťáci na dopravní výchově v Uh. Brodě

V pondělí 18. 10. 2021 třída 4. A navštívila dopravní hřiště při Základní škole Na Výsluní v Uh. Brodě. Nejdříve jsme se ráno všichni usadili v odborné učebně pro dopravní výchovu, kde nám organizátor dopravní výchovy Mgr. Tomáš Smetana předal informace o pravidlech silničního provozu. Snažil se dětem vysvětlit bezpečné a ohleduplné chování v silničním provozu z pohledu všech jeho účastníků – chodce, řidiče nemotorového i motorového vozidla (tedy i cyklisty). Musím přiznat, že některé křižovatky děti trošku potrápily, ale nakonec se všichni shodli na správném řešení. Po necelých dvou vyučovacích hodinách v učebně si mladí cyklisti nasadili přilby a přesunuli se na dopravní hřiště. Zde si vyzkoušeli jízdu na kole za dodržování pravidel silničního provozu. A že jízda nebyla jednoduchá, svědčí zvládání spousty nelehkých dopravních situací: křižovatky, kruhový objezd, dopravní značky, světelná signalizace, železniční přejezd, přechody pro chodce, cyklostezka, atd. Musím konstatovat, že všichni se snažili projet trasu bez vážnějších dopravních přestupků.

Na jaře si čtvrťáci dopravní dovednosti v Uh. Brodě zopakují. Za správné vyřešení teoretických i praktických úkolů získají cyklistický průkaz. Věřím, že to všichni zvládnou na jedničku. Foto zde.

 
[ 20. října 2021 | Autor: Mgr. Zdenka Davidová | celý text... ]
 

Projektové vyučování – „Loupežníci“

15. 10. 2021 proběhl u žáků druhého ročníku projektový den. Téma Loupežníci prolínalo celým pátečním vyučováním. Ráno přišly děti do školy už v kostýmech a nechyběly ani neodmyslitelné bambitky. Nejprve si druháci zopakovali vše o životě v lese, vyrobili si masky lýkožrouta, prohlédli si celoškolní soutěžní výstavku ptáků ve vestibulu školy a zazpívali si písničky o lese a jejich obyvatelích. Po svačině se obě třídy vydaly do lesa, kde na ně čekal lesník p. Pavel Novák. Vyprávěl dětem o lesních porostech, zvěři, škůdcích, významu lesa a jiných zajímavostech. Pak na děti čekala lesní fáborková cesta za pokladem. Po splnění všech úkolů a objevení samotného pokladu prošly děti ještě stezkou obratnosti, zasoutěžily si v hodu šiškou na cíl, vyzkoušely si frotáž kůry stromů pomocí voskovky a nasbíraly si přírodní materiál k vytvoření lesního skřítka. Naši malí loupežníci sice nikoho nepřepadli, ale i tak si netradiční dopoledne pořádně užili. Podívejte se do fotogalerie.

 
[ 19. října 2021 | Autor: Mgr. Věra Zetková, Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Kde domov můj

Českou hymnu snad všichni známe. Pojďme si ji u příležitosti říjnového státního svátku zazpívat nebo zahrát. ZUŠka vyhlašuje soutěž pro žáky nebo celé rodiny: „Kde domov můj“ Nahrávky zpěvu nebo hry na nástroj posílejte na prikrylova@zsstrani.cz nebo přes MS Team ZUŠka Strání sborovna - ac65b45c.zsstrani.cz@emea.teams.ms

 
[ 18. října 2021 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Dýňohrání

Vyrob svůj výtvor z dýně nebo přírodních materiálů a přines 25. října do vestibulu ZŠ a ZUŠ Strání.

Nejlepší soutěžící budou odměněni.

Plakát v příloze. 

 
[ 17. října 2021 | Autor: Mgr. Nikola Jankových | celý text... ]
 

Vodohospodářská exkurze 8. A

V minulém týdnu se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze na vodohospodářské objekty v Květné. Podívali se, odkud se jímá voda a zjistili, jak se musí upravit, aby byla pitná. Víte, že objem vody v koupališti by vydržel zásobovat Strání dva dny? Následně jsme se přesunuli na čistírnu odpadních vod. To, jakými procesy musí voda projít, aby bylo možné ji v co nejlepší kvalitě zase vrátit zpět do vodního toku, bylo pro mnohé žáky překvapením.

Děkujeme pracovníkům úpravny vody a ČOV za čas, který si na nás udělali.

Fotky ve fotogalerii

 
[ 14. října 2021 | Autor: Mgr. Ing. Eliška Kundratová | celý text... ]
 

Piškvorkový turnaj

Téměř 50 žáků druhého stupně se zúčastnilo školního turnaje v logické hře piškvorky. Všem účastníkům děkujeme za jejich nasazení, kterým vytvořili výbornou soutěžní atmosféru. Absolutním vítězem se nakonec stal Jan Popelka z 9. B, který povede jako kapitán náš školní tým do republikového klání v této hře. Budeme držet palce, ať se týmu daří.

Fotky ve fotogalerii

 
[ 14. října 2021 | Autor: Mgr. Ing. Eliška Kundratová | celý text... ]
 

Na exkurzi v Obecním úřadu Strání

    Ve středu 13.10.2021 se žáci III.B vydali na exkurzi do Obecního úřadu ve Strání.

Celým obecním úřadem nás provázela paní Ing. Michaela Luzarová, která nám dovolila nahlédnout do jednotlivých kanceláří. Tam nás také mile přivítaly všechny zaměstnankyně obecního úřadu, které ochotně vysvětlovaly dětem, co mají na starosti. Dokonce si žáci mohli vyzkoušet nanečisto i hlášení do místního rozhlasu, z čehož byli velmi nadšení. V zasedacím sále nejdřív dostali čaj a pak se jim věnoval i pan starosta Antonín Popelka, který jim pověděl zajímavosti o Strání a plánech obce, které jistě přispějí ke spokojenosti občanů. Další zajímavosti jim ukázala paní matrikářka Ing. Dagmar Nováková, která jim umožnila prohlédnout si matriční knihy. Děti nejvíc zaujaly zápisy o vítání občánků, kde se mnozí z nich i našli. Nakonec ještě dostali omalovánky a sladkosti. Exkurze se jim velice líbila.

    Děkujeme všem zaměstnancům obecního úřadu za vstřícnost a milé přijetí a přejeme jim hodně zdaru a spokojených občanů.

 
[ 14. října 2021 | Autor: Mgr. Jarmila Málková | celý text... ]
 

Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

Ve čtvrtek 7. října 2021navštívila naši školu oblíbená dětská spisovatelka Lenka Rožnovská. Dětem z 1. a 2. tříd představila knihu Já, štěně. Kromě autorského čtení plnily děti různé úkoly, vyrobily si loutku pejska, naučily se básničku a došlo také na focení a autogramiádu. Pro třeťáky si autorka připravila, kromě ukázky svých knih, bajku Statečná lvíčata. Děti se dozvěděly některé zajímavosti o afrických zvířatech, v průběhu čtení se aktivně zapojovaly do děje a zahrály si hry se zvířecí tematikou. Nejstarší žáci 1. stupně byli seznámeni s knihou Mobilmánie v pohádkové říši. Nejvíce se jim líbila dramatizace příběhu - vlastní zapojení do děje. (Více ve fotogalerii.)

Poděkování od našich dětí i paní učitelek za příjemně prožité dopoledne v knihovně Infocentra ve Strání patří nejen paní spisovatelce, ale taky paní knihovnici Marcele Schönbaumové za zprostředkování a organizaci celé akce.

 
[ 13. října 2021 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Autorské čtení

V pondělí 4. října 2021 navštívil naši školu spisovatel Jiří Jilík. Ve svém autorském čtení žákům 2. stupně připomněl pověsti z Bílých Karpat, osobní zážitek s žítkovskou bohyní Irmou Gabrhelovou a návštěvu Aloise Jiráska na slovenských Kopanicích. Na závěr žáci zhlédli ukázku z jeho dokumentárního filmu Horenka Chabová. Jak na žáky setkání se spisovatel zapůsobilo a co zajímavého se dozvěděli?

Podívejte se do fotogalerie.

 
[ 12. října 2021 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Sběr semen javoru na Hrabině

V úterý 4. října naši třídu 3.A zavedli čtyři lesáci z Lesní správy Luhačovice na Hrabinu a řekli nám, že naše dnešní práce bude velmi důležitá pro obnovu lesů. Dostali jsme za úkol nasbírat semínka z pokácených javorů. V současné době jsou lesy, především smrky, ohroženy kůrovcem. Javor lépe zvládá náročnější povětrnostní podmínky, proto se bude na určených místech vysazovat místo smrku. Děti se rozdělily do dvojic a každá z nich měla za úkol nasbírat co největší počet semen. Ne vždy to bylo lehké, proto jeden z lesáků vytáhl motorovou pilu a větve trochu pořezal, abychom se k semenům lépe dostali. Také jsme si udělali přestávku, ve které jsme si opekli špekáčky a trochu si popovídali. Nejlepšími sběračkami se staly Magda Popelková a Eliška Grebíková. Avšak celá třída se velmi snažila a diplomy i odměny si proto odnesli všichni. Všichni jsme společně nasbírali 5 kg semen. Už se těšíme, až zase vyrazíme do lesa!

Fotky ve fotogalerii. 

 
[ 10. října 2021 | Autor: Mgr. Mariana Šmerdová | celý text... ]
 

Návštěva vodárny a čistírny odpadních vod ve Květné

V úterý 5. 10. 2021 třída 4. A navštívila vodárnu v Ořechové. Zajímavé informace o tom, jak se upravuje pitná voda pro obec Strání - Květnou, nám předala paní Ing. Radka Breznická. Společně jsme zavítali i ke Sviňárském toku (kousek nad „Cicůrkem“). Zde jsme viděli odběrné místo vody zásobující obec Strání. Odsud jsme se vydali směrem k hranici se Slovenskem k budově čistírny odpadních vod. Tímto objektem nás provedl pan Guriča. Vysvětlil nám, co všechno se děje s použitou vodou, která odchází z našich domácností. Protože nám počasí přálo, zpáteční cestu do školy jsme spojili s příjemnou procházkou (viz fotogalerie).

Za veškeré předané informace, ochotu a věnovaný čas zaměstnancům vodního hospodářství ve Strání děkujeme.

Fotky ve fotogalerii. 

 
[ 7. října 2021 | Autor: Mgr. Zdenka Davidová | celý text... ]
 

Návštěva školní knihovny

Na konci minulého týdne se naši šesťáci podívali do školní knihovny. Vedoucí knihovny, paní Marie Kloudová, je s úsměvem přivítala, pověděla jim zajímavosti z historie písma a knihoven. Seznámila žáky s výpůjčním řádem, rozdělením knihovny i s knihami, které znali z nižších ročníků. Představila jim místo, kam se budou jistě rádi vracet. Jak řekl Jan Amos Komenský: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.“

Děkujeme a těšíme se na další návštěvy. 

Fotky ve fotogalerii. 

 
[ 5. října 2021 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Schůzka k volbě povolání a přihlášek na SŠ

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

V pondělí 11. října 2021 v 15:30 v MF sále vedle knihovny proběhne schůzka s výchovnou poradkyní. Na schůzce se dovíte informace ohledně volby povolání, podávání přihlášek apod. Od 16 hodin bude možno pohovořit se zástupci středních škol z okolí.

Srdečně jsou zváni i rodiče žáků z nižších ročníků.

 
[ 1. října 2021 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Šikana

Na páteční den 24. září 2021 byla pro 5., 6. a 7. ročník připravena beseda. Pan Pavel Pakosta žáky seznámil s „nemocí“ zavanou šikana nebo kyberšikana. Ukázal jim, jak lehce lze zneužít osobní data a jak se ubránit lidem, kteří skrze manipulaci ve virtuálním světě ohrožují jejich zdraví. Připomněl jim, že nejdůležitější je budovat dobré kamarádské vztahy a jednat nesobecky.

Třídní kolektiv žákům při online výuce velmi chyběl. Proto doufám, že letos si ho dosyta užijí. 

 
[ 30. září 2021 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Aktualizovaný rozpis kroužků

V příloze najdete aktualizovaný rozpis kroužků ve školním roce 2021/2022. Pokud by někdo z řad veřejnosti měl zájem vést kroužek ve škole, kontaktujte vedení školy.

 
[ 24. září 2021 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Twins Day

V pondělí 27. 9. proběhne na naší škole „Twins day“. Domluvte se s kamarády a staňte se alespoň na jeden den dvojčaty nebo dokonce vícerčaty. Všichni, kdo se zúčastní, se mohou nechat skupinově vyfotit a následně se zúčastnit soutěže o nejpovedenější „twins“.

Těšíme se na Vás.

Plakát v příloze. 

 
[ 24. září 2021 | celý text... ]
 

Cyklovýlet

V úterý 14. září jsme spolu s deváťáky strávili příjemné odpoledne na kolech. Projeli jsme již tradiční okruh škola – Cicůrek – Kobelňanská –Kamenná búda – rybník – škola. Cesta se nám sice trochu protáhla kvůli defektu jednoho kola, ale vůbec nás to nevyvedlo z míry a výšlap se spolužáky si všichni užili. Také počasí nám přálo. Ke konci cesty byli někteří žáci trochu zklamaní, že už jsme doma, a chtěli by si cyklovýlet zopakovat. Fotky k nahlednutí ve fotogalerii.                                          

 
[ 23. září 2021 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Informace pro rodiče

Na doporučení KHS Zlín letos proběhnou třídní schůzky 20.9.2021 prostřednictvím elektronické komunikace ve webové aplikaci Bakaláři - Komens - přijaté zprávy (nezapomeňte na možnost připojených souborů). Pokud rodiče nemají přihlašovací údaje (stejné jako do elektronické žákovské knížky), kontaktují na školní e-mail příslušného třídního učitele.

Komens - viz příloha

 
[ 15. září 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Javorinka

Kroužek Javorinka začne ve středu 15. 9. 2021. Vedoucí kroužku Marie Otte si děti vyzvedne v šatně. Javorinka I. (1. až 3. třída) začne ve 13:00 hod. Javorinka II. (4. až 5.) třída začne ve 14:00. Starší žáci mohou navštěvovat Javorinku III. , kroužek povede Věra Hloušková. Zájemci o tento kroužek budou mít informační schůzku v pondělí 13. 9. 2021 v multifunkčním sále v 17:45 hod. Přihlášky vyzvedávejte a odevzdávejte v kanceláři zástupkyně ZŠ M. Šimkové.

 
[ 11. září 2021 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Přehled kroužků pro školní rok 2021/2022

V příloze najdete k nahlédnutí přehled kroužků pro tento školní rok. Kromě již tradičních kroužků je letošní školní rok novinkou Práce se dřevem, který bude probíhat v nově zrekonstruovaných dílnách. Zájemci o kroužky se mohou hlásit u jednotlivých vyučujících. 

 
[ 7. září 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Slavnostní uvítání prvňáčků

Ve středu 1.9.2021 jsme v multifunkčním sále školy slavnostně přivítali naše nové prvňáčky. Přejeme jim i rodičům hodně zdaru a trpělivoti. Foto zde

 
[ 2. září 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Kroužek PARKOUR

Ve středu 22.9.2021 zahájí svou činnost kroužek Parkour pod DDM UB. První úvodní společná schůzka v tělocvičně bude pro všechny najednou od 16:00-17:00. Dále pak bude kroužek probíhat vždy ve středu v 16:00 - 1.stupeň, 17:00 - 2.stupeň v prostorách tělocvičny. Těšíme se na vás! Přihlášky a podrobnější informace obdržíte na místě.

 
[ 2. září 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Vedení zájmových kroužků

Vážení rodiče, příznivci školy,

měli byste chuť aktivně se zapojit do práce s dětmi a podílet se na jejich osobním rozvoji formou mimoškolních aktivit v odpoledních hodinách?

Jste nadšenci, kteří by chtěli  své  zkušenosti a dovednosti předávat dětem? Jestli ano, ozvěte se nám na email: zsstrani@zsstrani.cz nebo nás navštivte osobně. 

Mohli bychom tak společně rozšířit již stávající nabídku školy.

 
[ 31. srpna 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 1.9.2021 pro žáky 2. - 9. ročníku  v 9:15 v jednotlivých kmenových třídách (nikoliv společně před budovou školy). Autobus pro žáky ze Květné jede v 9:00 hod.

Slavnostní uvítání prvňáčků proběhne v 8:30 v MF sále, pak se rodiče s žáky přesunou do třídy, kde jim paní učitelky předají učební pomůcky a sdělí základní informace. Prosím rodiče a žáky, aby měli s sebou při vstupu do budovy školy roušky, popř. respirátory (dle platného nařízrní MZČR).

Na základě pokynů MŠMT proběhne ve školách preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, v termínech 1. září , 6. září a 9. září 2021.  Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Obojí nutno písemně doložit.

Platná pravidla pro žáky - viz příloha

 
[ 26. srpna 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Rozloučení se žáky 9. ročníku

V pondělí 28. června 2021 se v multifunkčním sále konalo slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. Pozvání přijal pan starosta Antonín Popelka, duchovní správce naší farnosti pan Stanislav Matyáš, paní ředitelka Mgr. Iva Stupková a předsedkyně rady školy paní Edita Zetková. Každý z žáků obdržel šerpu a malý dárek od SRPDŠ. 

Loučení bylo dojemné a někteří z přítomných uronili i slzičku. Všem Absolventům 2021 přejeme hodně úspěchů v budoucím studiu na střední škole i v životě. 

 
[ 29. června 2021 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Čtvrté třídy na dopravním hřišti

Čtvrťáci tento školní rok zakončili jízdou na kole. V pondělí 28. června 2021 si zopakovali teoretické i praktické znalosti na dopravním hřišti v Uherském Brodě. Všichni si jízdu na kole náramně užili a získali průkaz cyklisty.

 
[ 29. června 2021 | Autor: Mgr. Radka Popelková a Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Western a koně očima dětí

V době pandemie se žáci 7. - 9. ročníku zapojili do 12. ročníku dětské výtvarné soutěže „WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ na téma KONĚ & LIDÉ “. Do semifinále postoupila naše žákyně Karin Neštinová z 9.A, která se 26.6.2021 zúčastnila slavnostního předání cen v areálu Malá skála, Kletné - Suchdol nad Odrou v rámci Dětského Westernového dne. Velké poděkování patří, také žákyním Alžbětě Popelkové ze 7.A a Natálii Popelkové z 8.A. Více ve fotogalerii

 
[ 29. června 2021 | Autor: Mgr. Nikola Jankových | celý text... ]
 

Barevný svět kamínků

Žáci II. stupně a třída 1. A se zapojili do výtvarné soutěže se značkou JOVI - „Fauna a flóra v České republice“. Podmínkou byla oblíbená výtvarná technika - malování na kamínky neboli „kamínkování“. Na výtvory dětí se můžete podívat před školou nebo zde ve fotogalerii.


 
[ 28. června 2021 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Výšlap na Vápenky

Ke konci školního roku se nám v rámci tělocviku podařil uskutečnit výšlap na Vápenky. Ráno 22. června jsme vyšli ze školy, přes Dolinu, loukou na Kerešovou a dále po Kobelňanské, chodníkem za Kamennou boudu až na koupaliště na Vápenkách. Zpět jsme zvolili cestu kolem rybníku Žabka. 28 deváťáků ušlo celkem 21,5 km. Vyšlo nám počasí, viděli kus přírody a strávili spolu čas v pohybu. Celý den se opravdu vydařil. Více ve fotogalerii

 
[ 25. června 2021 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

In my element – ve svém živlu

Ve dnech 22. 6. – 24. 6. 2021 se třídy druhého stupně zúčastnily putovní výstavy fotografií doplněné pestrým výkladem o reáliích Nového Zélandu v podání paní Vlaďky Kennett, která zde strávila několik let a každoročně se tam vrací v roli průvodkyně. Děkujeme Báře Mackové za zprostředkování cestovatelské přednášky a paní Vlaďce Kennett za poutavé vyprávění o životě a přírodě Nového Zélandu.

 
[ 25. června 2021 | Autor: Mgr. Marie Adamová | celý text... ]
 

Můj život v době covidové – soutěž

Žáci 6. – 8. ročníku se v rámci hodin dějepisu zapojili do šestého ročníku soutěže SOHI2021, kterou pořádalo středisko orální historie při katedře historie na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Vybrané práce byly oceněny balíčkem s drobnými cenami a účastnickým listem.

 
[ 24. června 2021 | Autor: Mgr. Marie Adamová | celý text... ]
 

Soutěž školního projektu - Ovocentrum

Žáci I. stupně se zapojili do soutěže Ovoce a zelenina do škol – „Důležitý vitamín C“ a Mléko do škol – „Vypij mě a znovu použij“. V první části se děti seznámily s důležitostí vitamínu C a jeho zastoupení ve vybraném ovoci a zelenině. Tento vitamín pak výtvarně ztvárnily. Druhá část byla praktická. Děti vyrobily z použitých prázdných plastových lahví výrobky, které pak mohou sloužit v běžném životě. Nejaktivnější třídy a nejkreativnější žáci byli odměněni multifunkčními nákrčníky a barevnými propiskami. Více ve fotogalerii

 
[ 24. června 2021 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Tessinka

V pátek 18. června 2021 jsme se všichni těšili do školy, neboť nás čekal dodatečný dárek ke Dni dětí. Tím dárkem byl výukový program, který si pro nás připravila paní Nová se svým záchranářským pejskem, labradorkou  Tessie.

Děkujeme tímto SRPDŠ, které celou akci všem žákům zafinancovalo a umožnilo tím dětem mnoho nevšedních zážitků. Více ve fotogalerii

 
[ 22. června 2021 | Autor: Mgr. Jarmila Málková | celý text... ]
 

Pohádkový týden u prvňáčků

Blíží se konec školního roku a naši prvňáčci dočítají svou první knihu – Slabikář. Nejkrásnější četbou jsou pohádky. Děti pracovaly s textem, vyzkoušely si role podle scénáře, vyprávěly pohádky podle obrázkové osnovy, skládaly puzzle, zhlédly české animované pohádky a uspořádaly výstavu vlastních knih. Poslední den prožily děti v pohádkových kostýmech. Součástí projektu byla i návštěva knihovny v Infocentru, kde dětem p. Marcela Schömbaumová připravila zajímavý program a pozvala je na červnové „pasování prvňáčků na čtenáře“. Více ve fotogalerii.

 
[ 17. června 2021 | Autor: A. Žďárská a V. Zetková, třídní učitelky | celý text... ]
 

Školní družina v KOVOZOO

Ve čtvrtek 10. června navštívily děti ze školní družiny KOVOZOO ve Starém Městě.

Cílem projektového dne bylo ukázat malým návštěvníkům, že i ze zdánlivě nepotřebného odpadu mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, ale i užitečné. Snažili jsme se spojit ponaučení se zábavou a zážitky. Na to, jak se akce vydařila, se můžete podívat ve fotogalerii

 
[ 16. června 2021 | Autor: Marcela Hupková, vychovatelka ŠD a Helena Majorová, asistentka pedagoga | celý text... ]
 

Projektové dny ve škole

V rámci udržitelnosti projektu „Rekonstrukce odborných učeben a zajištění jejich bezbariérovosti v ZŠ Strání“ proběhly v naší škole projektové dny na téma "Přírodní vědy" a "Komunikace v cizím jazyce" pro děti z MŠ Strání a žáky ze ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Foto zde

 
[ 15. června 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022 proběhne ve středu 16.6.2021. Podrobné informací podají vychovatelky školní družiny.

 
[ 14. června 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Přírodopisná exkurze 7. ročníku

Žáci 7. třídy se v rámci přírodopisu vydali na exkurzi na místní květnaté louky, aby si rozšířili své botanické znalosti. Prošli trasu od školy přes Štrbáň do PP Mechnáčky, na které kromě běžných lučních rostlin viděli také např. kriticky ohrožený hrachor panonský nebo několik druhů vzácných orchidejí. Dozvěděli se i něco o okolní krajině a o tom, jak ji člověk ovlivňuje.

 
[ 14. června 2021 | Autor: Mgr. Ing. Eliška Kundratová | celý text... ]
 

Lesní pedagogika – 2.A

V úterý 8. června jsme se vydali na mysliveckou chatu do Jablonic. Našimi průvodci se stali Radek Šmerda z Lesní správy Luhačovice a Adam Hupka, student lesnické školy. Oba pro nás měli připraveny nejrůznější lesní aktivity. Více ve fotogalerii

 
[ 14. června 2021 | Autor: Mgr. Mariana Šmerdová | celý text... ]
 

Páťáci na kyselce

Ve středu 9. 6. se páťáci vydali v tělesné výchově na kyselku. Počasí jim přálo, takže cesta lesem byla moc příjemná. V okolí kyselky s nadšením plnili zajímavé přírodovědné úkoly. Poznávali rostliny, zvířata, třídili obrázky živočichů, odpovídali na otázky z učiva přírodovědy. Kyselku si nabrali do lahví a vydali se na zpáteční cestu. O tom, jak se jim výšlap vydařil, se můžete přesvědčit ve fotogalerii

 
[ 11. června 2021 | Autor: Mgr. Pavla Horňáčková, Mgr. Eva Bruštíková | celý text... ]
 

Žáci 1. stupně navštívili Štrbákovec a Kohnovec ve Strání

V pondělí a úterý dopoledne (7. a 8.6.2021) se jednotlivé třídy z prvního stupně vystřídaly na prohlídce památky lidového stavitelství Štrbákovec a Kohnovec v obci Strání. Pěkné povídání o památkách si pro děti připravila Barbora Macková. Seznámila děti s historií stavení a provedla je oběma interiéry. Domy si dodnes zachovávají dobovou atmosféru. Děti si proto lépe představily, jak se lidem ze Strání žilo asi před 170 lety. Během prohlídky si žáci mohli zasoutěžit a vymalovat si obrázky k danému tématu. Za zajímavou hodinu a pěkné vyprávění paní Barboře Mackové děkujeme. Fotografie ve fotogalerii.

 
[ 11. června 2021 | Autor: Mgr. Zdenka Davidová | celý text... ]
 

Recitační soutěž – školní kolo

V měsíci květnu proběhla na naší škole třídní kola Recitační soutěže, kde vítězové z každé třídy prostřednictvím videonahrávky postoupili přímo do krajského kola. Po ukončení rotační výuky se uskutečnilo i očekávané školní kolo. Z 26 nejlepších recitátorů I. stupně nebyl výběr vítězů vůbec jednoduchý. Kdo získal diplom a knihu s věnováním, se můžete podívat do fotogalerie.

 
[ 10. června 2021 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Projektový den

V úterý 8. června jsme navštívili Střední školu leteckou v Kunovicích. Jako první jsme si mohli prohlédnout postupnou výrobu letadel. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého jak z historie, tak ze současnosti. Jako další část si nás učitelé rozdělili do tří skupin. Následně jsme si obešli tři stanoviště, kde jsme si mohli vyzkoušet naši zručnost při práci s ohýbáním plechů, sestavováním brzd, výměnou kol u letadel a také zapojováním elektrického obvodu. Líbil se nám odborný přístup učitelů a plně nabitý program. Rozhodně bychom se tam ještě někdy rádi podívali. Děkujeme za možnost návštěvy - více ve fotogalerii.
 
[ 10. června 2021 | Autor: žákyně 9. A: N. Šimková, K. Zetková/ Mgr. Bc. Miroslava Popelková | celý text... ]
 

Hýbeme se

Tým naší školy se zapojil do výzvy Hýbeme se hezky česky. Jedná se o soutěž, která probíhá formou hlasování. Poslat se dá každý den jeden hlas z jedné IP adresy, a to po celý červen. Pro nejlepší týmy se pak během července bude hlasovat v Penny marketu Uherský Brod. Pokud máte chuť podpořit náš tým a naše sportující děti, pošlete, prosím, hlas přes následující odkaz:

https://www.hybemesehezkycesky.cz/online-hlasovani/detail/668

popř. na www.hybemesehezkycesky.cz zadáním názvu naší školy: ZŠ a ZUŠ Strání. Za každý hlas jménem našich žáků děkuji Usmívající se

 
[ 8. června 2021 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Milí rodiče předškoláků,

v pondělí 14.6.2021 v 15:30 hodin proběhne v Multifunkčním sále budovy školy informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Prosím, aby se za každého žáka zúčastnil pouze jeden zákonný zástupce, děti prosím nechejte doma. Při vstupu do budovy použijte desinfekci a mějte  respirátor. Děkuji, těšíme se na vás  Usmívající se

 
[ 7. června 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Prvňáčci ve školní knihovně

Ve středu 2. 6. 2021 navštívili žáci prvního ročníku školní knihovnu. Naše obětavá knihovnice, paní Marie Kloudová, děti postupně seznámila s řádem i vybavením knihovny, představila dětem nejčtenější a nejnovější knižní tituly a odpovídala na spoustu zvědavých i zvídavých dotazů. Závěrem proběhlo v komorní sestavě také školní kolo recitační soutěže – "nultá kategorie". Více ve fotogalerii

 
[ 3. června 2021 | Autor: Mgr. A. Žďárská, Mgr. V. Zetková | celý text... ]
 

Gratulace

Gratulujeme Adamovi  Želibabkovi k 8. místu v krajském kole soutěže Mladý chemik. Své vědomosti si bude dále prohlubovat na Střední průmyslové škole v Hranicích na oboru Požární ochrana - chemický specialista. Udělal všem radost a přejeme mu hodně úspěchů.

 
[ 3. června 2021 | Autor: Ing. Jitka Bartošová | celý text... ]
 

Den dětí ve školní družině

Tento rok jsme Den dětí se školní družinou oslavili na školní zahradě zábavnou Kimovou hrou. Děti hledaly kartičky s písmeny, které podle čísel doplňovaly do tajenky. Odměnou za úspěšné řešení jim byl sladký balíček. Počasí nám přálo, a že jsme si všichni užili pěkné odpoledne, se můžete přesvědčit zde.

 
[ 2. června 2021 | Autor: Marcela Hupková | celý text... ]
 

1. červen - Den dětí

Dnešní slunečný den patřil všem dětem. I žáci druhého stupně svůj svátek pořádně oslavili. Každá třída se vydala se svou třídní učitelkou na procházku do okolí – 6.A do Jablonic, 6.B k rybníku Žabka, 7.A na Šajbu, 8.A za rybník Žabka, 8.B na Korytňanskou rozhlednu, 9.A na Štrbáň a 9.B ke Skalce ve Květné. Při opékání špekáčků a hraní her si všichni užili hodně zábavy. Jsme rádi, že pominuly covidové zákazy a že můžeme být zase spolu. Více ve fotogalerii

 
[ 2. června 2021 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

DEN DĚTÍ na 1. stupni

Dne 1. června 2021 jsme uspořádali pro děti k jejich svátku zajímavé dopoledne plné soutěží, pohybových her a vycházek. Počasí nám přálo, tak jsme si všichni svátečního dne náramně užili. Děti z jednotlivých tříd byly rozděleny do skupin a každá skupina se snažila na třech stanovištích získat za sportovní aktivity co nejvíce bodů. Musím konstatovat, že si děti vedly opravdu skvěle. Ti nejlepší byli odměněni diplomem, ostatní dostali diplom za odvahu a šikovnost. Všem patří velká gratulace a poděkování za to, že i přes obrovskou chuť soutěžit dodržovali veškerá koronavirová opatření.

 
[ 2. června 2021 | Autor: Mgr. Zdenka Davidová | celý text... ]
 

Setkání s Malým princem

Od 2. února jsme se s děvčaty ze 6.A začaly setkávat ve čtenářském klubu nad stránkami nejznámější Exupéryho knihy: Malý princ. Spolu s ním jsme prožily jeho osud, seznámily jsme se s jeho růží, o kterou pečoval a kterou měl rád. Díky němu jsme navštívily planety, kde bydlel král, domýšlivec, pijan, byznysmen, lampář i zeměpisec.

 
[ 2. června 2021 | Autor: Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Výsledky voleb do Školské rady

V příloze najdete výsledky voleb do Školské rady, které se konaly v pondělí 24.5.2021.

 
[ 1. června 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Netradiční tělocvik pátého ročníku

Protože současní páťáci neabsolvovali kvůli hygienickým nařízením jízdy a testy na dopravním hřišti v Uherském Brodě, pokusili jsme se jim to částečně vynahradit. Za pomocí asistentek jsme připravili 9 stanovišť. Na některých si žáci vyzkoušeli jízdy zručnosti (slalom, přenesení míčku z místa na místo, jízdu po nerovném terénu apod.), na jiných předvedli své znalosti z pravidel silničního provozu a procvičili se v poznávání dopravních značek. Všichni se snažili a nadšeně plnili zadané úkoly, takže si zasloužili cyklistický průkaz. O tom, jak se akce vydařila, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

 
[ 1. června 2021 | Autor: Mgr. Eva Bruštíková, Mgr. Pavla Horňáčková | celý text... ]
 

Recitační soutěž

V průběhu měsíce května probíhala v naší škole na I. stupni třídní kola Recitační soutěže. Vítězové z každé třídy pořídili videozáznam, který byl zaslán na  Krajskou přehlídku dětských recitátorů 2021. Přehlídka bude probíhat distanční formou. Vítězům gratulujeme a v postupovém kole držíme palce! (Více viz fotogalerie.)

 
[ 31. května 2021 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Máme radost z pohybu

V pátek 28. 5. 2021 si 3.A po delší pohybové pauze připomněla pravidla míčové hry „Obrácená vybíjená.“ Jako třída jsme se rozhodli uspořádat turnaj. Třeťáci se rozdělili do dvou družstev. První družstvo pod názvem TIGER úspěšně zabojovalo proti druhému družstvu SIMPSONOVÝM. Jen tak tak zvítězilo 2:0. Musím všechny zúčastněné žáky 3.A pochválit za velkou snahu a touhu po vítězství (viz fotogalerie). Je fajn, že si opět můžeme všichni volně zasportovat.

 
[ 31. května 2021 | Autor: Mgr. Zdeňka Davidová, třídní učitelka | celý text... ]
 

Kuchaři a kuchařinky

Že je v televizi plno pořadů o vaření, ví každý. Možná ale každý neví, že vaření je i součástí pracovních činností žáků osmého ročníku. Jak se daří našim budoucím šéfkuchařům, posuďte sami. Je to jen nepatrná část z množství fotografií jistě výborných jídel. Hodně inspirace a zdaru při dalších kulinářských aktivitách!

 
[ 31. května 2021 | Autor: Mgr. Jarmila Málková | celý text... ]
 

Online pyžamová párty ve 2.A

V první části května jsme si zpříjemnili dva čtvrteční večery pyžamovou párty. Podmínkou účasti bylo „přijít na párty“ v pyžamu. A co se na takové online pyžamové párty může dělat? Hrát hry, povídat si vtipy a hádanky. Nechybělo také čtení pohádky a na závěr se děti podívaly na večerníček Broučci. Druháci měli také slíbené video, na které se dlouho těšily. Děti paní učitelky natočily pro  děti ze 2. A legrační video s hádankou o tom, jak se různí žáci chovají při distanční výuce. 

 
[ 27. května 2021 | Autor: Mgr. Mariana Šmerdová | celý text... ]
 

Vycházka za kozami

V polovině května jsme se v prvouce učili o domácích a hospodářských zvířatech. A když se Lukášek jednou v hodině náhodou zmínil, že jeho dědeček chová kozy, už jsme věděli, co bude cílem naší páteční vycházky. Lukáškův dědeček udělal kůzlátkům před domem malý výběh a děti si mohly kozy pohladit a také nakrmit vařenými bramborami i čerstvě natrhanou trávou. Lukáškova maminka přispěchala i občerstvením pro děti. Lahodné domácí vdolečky chutnaly opravdu všem. Děkujeme moc Lukáškově rodině!!

 
[ 27. května 2021 | Autor: Mgr. Mariana Šmerdová | celý text... ]
 

Tělocvik trochu jinak

Druháci si hodinu tělesné výchovy zpestřili "skákáním panáků", které si v okolí školy sami nakreslili. Tím udělali radost i našim nejmenším, kteří se rádi připojili. 

 
[ 27. května 2021 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Projektový den v 7.A

Den, kdy se mlčelo, aneb jak se žilo lidem v Československu v roce 1948?! Sedmáci se v úterý 25.května mohli vrátit v čase a vžít se do rolí lidí, kteří skutečně žili v 50. letech 20. století. Stěžejní částí projektové dne byl workshop vedený lektorkami z organizace Post Bellum, kdy si žáci prošli příběhem vesnice Úboč na Domažlicku a její kolektivizace. Žáky nejvíce zaujalo hraní rolí, kdy prezentovali jednotlivé obyvatele Úboče a snažili se řešit situace související s vývojem komunistického režimu. V závěrečné reflexi se žáci pomocí nahrávek pamětníků ze sbírky Paměť národa dozvěděli, jak jednotlivé osudy rodin dopadly.

 
[ 26. května 2021 | Autor: Mgr. Marie Adamová | celý text... ]
 

Matematická olympiáda Z5

V prvním pololetí tohoto školního roku probíhalo školní kolo matematické olympiády. V kategorii Z5 se snažilo vyřešit šest úloh devět žáků z pátých tříd: Otte Miriam, Tannerová Eliška, Havlík Petr, Bortlová Adriana, Szöke Dominik, Flekačová Ester, Anna Miklášová, Petr Knotek, Adam Zimčák.

Prvních šest žáků bylo pozváno do okresního kola, které se vzhledem k epidemiologické situaci konalo v kmenových školách ve středu 19.5.2021. Soutěžící měli 90 minut na vyřešení tří příkladů.

Gratulujeme Tannerové Elišce a Otte Miriam, které se staly úspěšnými řešitelkami okresního kola.

Všem žákům patří poděkování a pochvala, že se do soutěže zapojili.

 
[ 26. května 2021 | Autor: Mgr. Marie Zetková | celý text... ]
 

Skupinová soutěž ve 3. A

V pátek 21. 5. 2021 v dopoledních hodinách se žáci 3. A zúčastnili sportovní a vědomostní soutěže, která proběhla na školním hřišti ZŠ a ZUŠ Strání. Žáci se rozdělili do 5 skupin. Každá skupina si prošla čtyřmi stanovišti, na kterých plnili zadané úkoly. V soutěži se hodnotila jak rychlost, tak i správné řešení úkolů. Všichni k práci přistupovali velmi zodpovědně, za což třeťákům patří obrovská pochvala. První tři skupinky obdržely diplom, ostatní pochvalný list (viz fotogalerie). Všem patří velká gratulace. Určitě si podobnou soutěž v nejbližší době zopakujeme.

 
[ 25. května 2021 | Autor: Mgr. Zdeňka Davidová, třídní učitelka | celý text... ]
 

Návštěva školní knihovny

Žáci ze školní družiny navštívili ve středu 19. května školní knihovnu. Moc se těšili, už když jsem jim oznámila, že půjdeme na návštěvu do školní knihovny. Po úvodním přivítání knihovnice Mgr. Marie Kloudové následovalo seznámení s knihovnou, pravidly půjčování knih a jejich zacházením. Poté měli žáci připravené pro paní knihovnici překvapení. Sepsali si vlastní vymyšlené příběhy, které si celý týden připravovali v družině, kdy jsme měli téma „Já spisovatel“. Paní knihovnice byla velmi mile překvapena jejich úžasnou představivostí a fantazií. Odměnou pro ně bylo prohlížení ilustrací různých knih, ke kterým jim vyprávěla nejrůznější zajímavosti. Po celou dobu návštěvy se žáci chovali moc pěkně a některé z nich odcházeli se svou první vypůjčenou knížkou.

Velké poděkování patří Mgr. Marii Kloudové za milé přivítání a zajímavé povídání o knížkách.

 
[ 24. května 2021 | Autor: Marcela Hupková, vychovatelka ŠD | celý text... ]
 

Organizace výuky od 24.5.2021

Od 24.5.2021 přechází 1. i 2.stupeň ZŠ na prezenční výuku, testování žáků Ag testy bude probíhat 1x týdně a to vždy v pondělí. Obědy budou mít všichni žáci přihlášené.

 
[ 21. května 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Jaro ve Strání

Žáci 6.B a 7.A zachytili jarní přírodu ve Strání a okolí ve fotografii

 
[ 20. května 2021 | Autor: Mgr. Marie Adamová | celý text... ]
 

Volby do školské rady

Volby do Školské rady ZŠ a ZUŠ Strání proběhnou 24.5.2021. Více viz příloha.

 
[ 18. května 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Organizace výuky v ZŠ od 17.5.2021

Od  pondělí 17. května 2021 přechází žáci 1. stupně ZŠ na prezenční výuku. Žáci 2. stupně ve Zlínském kraji budou nadále pokračovat v rotační výuce. Od 24. května by pak měl fungovat 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR 

Školní družiny budou opět v provozu pro všechny přihlášené žáky bez omezení, začnou fungovat školní kluby, sportovní aktivity budou probíhat pouze na venkovních sportovištích.

Všichni žáci prezenční výuky budou mít obědy automaticky přihlášené.

 
[ 13. května 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Rotační výuka pro žáky 2.stupně

Prezenční výuku od 10.5.2021 na 2.stupni ZŠ zahájí všechny třídy s označením A, tj. 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Zbylé třídy s označením B budou pokračovat v distanční výuce - tj. 6.B, 8.B, 9.B. V dalším týdnu dojde k rotaci tříd.

Každé pondělí a čtvrtek v 7:45 proběhne ve třídách testování žáků 2.stupně AG testy dle pokynů a metodiky MŠMT - instruktážní video zde. Prosím žáky o dochvilnost!

 • Zákonní zástupci mohou požádat pro žáka o výjimku z testování, a to na základě předložení potvrzení, že žák v uplynulých 90 dnech onemocnění covid-19 prodělal.
 • Dále se testování nebude provádět u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, pokud výsledek není starší 48 hodin a pokud žák nemá příznaky onemocnění COVID-19.

Žáci budou mít po celou dobu pobytu ve škole ochranu úst a nosu - respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO ZZd.

Všichni žáci prezenční výuky budou mít automaticky přihlášené obědy, v případě, že o stravu nemáte zájem, je potřeba si obědy odhlásit.

 
[ 6. května 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Týden Země u prvňáčků

Naši prvňáčci se při prezenční výuce také zapojili do Týdne Země. Každý den se oblékali podle barev přírodních živlů, zpívali písničky, kreslili a vyráběli na daná témata, seli semínka a zapojili se do akce „Ukliďme Česko!“ Podívejte se do fotogalerie.

 
[ 3. května 2021 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Dobrovolný úklid se povedl!

Děkujeme všem třídám, žákům, jejich kamarádům i rodičům, kteří se zapojili do individuálního sběru odpadu v okolí naší obce. Vysbíralo se téměř 50 pytlů odpadu. Děkujeme i pracovníkům obecního úřadu, kteří odpad postupně odváželi. 

Podívejte se na fotografie, jak se jednotlivci i skupiny snažili.

 
[ 30. dubna 2021 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Výsledky přijímacího řízení do ZŠ

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání a o odklad povinné školní docházky. O přijetí a odkladu rozhodla ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí/odkladu již vám nebude zasíláno, ale je oznámeno

- zveřejněním seznamu na přístupném místě ve škole (u vchodu do školy),

- a na webových stránkách školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.  

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod přidělenými registračními čísly - viz příloha 

O přijetí vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 
[ 27. dubna 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

TechnoChallenge 2021

Žáci 5. – 7. ročníku se zapojili do technické soutěže, kterou pořádá Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Průvodním heslem letošního sedmého ročníku je: ,,Tvoříme doma‘‘. Žáci 5. ročníku jsou zařazeni do kategorie TechnoChallengeMini se soutěžním tématem: ,,Fantazii se meze nekladou‘‘. Kategorie TechnoChallenge Mladší tvůrce je určena žákům 6. a 7. tříd, jejichž úkolem je navrhnout a zhotovit model dopravního prostředku. Žáci si konstrukcí prověřili svou tvořivost, zručnost a také si sestavili technologický postup svého výrobku. Ukázku vybraných prací si můžete prohlédnout ve fotogalerii, těm nejlepším držíme pěsti a přejeme jim pěkné umístění!  

 
[ 27. dubna 2021 | Autor: Mgr. Marie Pavlušová | celý text... ]
 

Lichožrouti ve 3.A

Ve středu 21. dubna 2021 navštívili třídu 3. A při online výuce herci ze Slováckého divadla: Terezka Hrabalová a David Vacke. Nešlo o divadelní představení, ale šlo spíše o besedu na divadelní téma – seznámení dětí s bestsellerem Pavla Šruta a Galiny Miklínové, Lichožrouti. Dětem bylo také vysvětleno, jak se knížky přes dramatizaci dostanou až na divadelní prkna. Herci nás seznámili s divadelními profesemi a třeťáci si navíc mezi sebou zasoutěžili. Ti nejlepší pak byli odměněni lichožroutí pochvalou.

 
[ 26. dubna 2021 | Autor: Mgr. Zdenka Davidová | celý text... ]
 

Testování žáků naší školy pro účely přijímacích zkoušek na SŠ

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19, který není starší 7 dní. 

Toto testování může provádět kmenová základní škola a zároveň žákům vydá potvrzení o výsledku testu na COVID19, které žáci předloží u přijímacích zkoušek.  

Prosíme zájemce, aby se k testování přihlásili prostřednictvím třídních učitelů. Testování proběhne dle rozpisu ve čtvrtek 29.4.2021.

Více níže

 
[ 21. dubna 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Den Země – zapoj se i Ty!

Už od roku 1970 se 22. dubna slaví ve většině zemí světa Den Země. I my ve škole si každoročně svátek Země připomínáme. Probíhají projektové dny a pravidelně uklízíme naši planetu v rámci akce Ukliďme Česko! Udělejte si v týdnu od 19. do 25. dubna čas a zapojte se do oslavy svátku naší planety. Podpořte úklid individuálně.

 
[ 18. dubna 2021 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Prezenční vzdělávání dětí vybraných profesí

Školní družina pro děti vybraných profesí bude otevřena od pondělí 19.4.2021 7:45, doporučujeme mít svůj vlastní tablet nebo notebook. Ráno proběhne testování žáků a následně bude probíhat distanční výuka se svojí kmenovou třídou. Zájem prosím nahlaste co nejdříve, nutno doložit potvrzením od zaměstnavatele

 
[ 13. dubna 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Po dlouhé době opět ve škole

Dnešní den byl pro nás významný, po šesti týdnech se sešla část žáků prvního stupně se svými učiteli a měli před sebou velký úkol - testování antigenními testy. Musím říct, že po náročných přípravách a obavách, jak  vše proběhne, jsme vše zvládli na jedničku. Velká pochvala patří všem žákům, kteří se k testování postavili velmi zodpovědně, rodičům, kteří je na testování připravili a všem pedagogům, kteří při testování asistovali.

 
[ 12. dubna 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Rotační výuka pro žáky 1.stupně od 12.4.2021

Prezenční výuku od 12.4.2021 na prvním stupni ZŠ zahájí všechny třídy s označením A, tj. 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A. Zbylé třídy s označením B budou pokračovat v distanční výuce - tj. 1.B, 2.B, 4.B, 5.B. V dalším týdnu dojde k rotaci tříd.

Každé pondělí a čtvrtek ráno proběhne testování žáků AG testy dle pokynů a metodiky MŠMT - instruktážní video zde

 • Zákonní zástupci mohou požádat pro žáka o výjimku z testování, a to na základě předložení potvrzení, že žák v uplynulých 90 dnech onemocnění covid-19 prodělal.
 • Dále se testování nebude provádět u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, pokud výsledek není starší 48 hodin a pokud žák nemá příznaky onemocnění COVID-19.

Žáci budou mít po celou dobu pobytu ve škole ochranu úst a nosu - respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO ZZd.

Všichni žáci prezenční výuky budou mít automaticky přihlášené obědy, v případě, že o stravu nemáte zájem, je potřeba si obědy odhlásit.

Družina bude probíhat odděleně pro žáky 1. a 2. tříd účastnících se prezenční výuky.

 
[ 8. dubna 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Virtuálně v elektrárně

Ve středu 7.4.2021 byli žáci devátých tříd na on-line exkurzi jaderné elektrárny Dukovany. Dozvěděli se princip činnosti elektrárny a virtuálně navštívili budovu reaktoru, strojovnu a chladící věž. Žáci reagovali, odpovídali na dotazy a měli i malou mini soutěž, kterou vyhrála Amálie Popelková z 9. A.

 
[ 7. dubna 2021 | Autor: Mgr. Marie Zetková | celý text... ]
 

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do prvních tříd proběhne od 1. do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihlášku je možno vyplnit elektronicky pomocí odkazu ZapisyOnline

Pokud nemáte možnost vyplnit žádost elektronicky, žádosti o zápis či odklad povinné školní docházky v tištěné podobě budou k dispozici ve vchodu do budovy školy (pondělí - pátek od 8:00 do 15:00 hodin).

Kvůli organizačním důvodům doporučuji podat všechny žádosti do 20.4.2021. Více k zápisu zde.

Pokyny níže. V příloze naleznete i první úkol pro naše budoucí prvňáčky Usmívající se.

 
[ 6. dubna 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Biologická olympiáda

Před Velikonocemi se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie D, ve kterém soutěžili žáci 6. a 7. tříd. Letos se vše točilo kolem „Těžkého života ve vodě“.

Ani v době distanční výuky nebylo sleveno z požadavků této nelehké soutěže, a tak se účastníci museli vypořádat s online testem, online poznáváním organismů a také s laboratorní úlohou, ve které zkoumali obsah minerálních látek v různých vzorcích vody.

Všem zúčastněným patří velké poděkování za jejich čas a zájem prohloubit si přírodovědné znalosti. Dosažené výsledky byly velmi dobré a o umístění na prvních místech rozhodoval rozdíl jen několika bodů.

Vítězkou se nakonec stala Alica Janigová ze 7. A. Gratulujeme a držíme palce při reprezentaci naší školy v krajském kole.

 
[ 5. dubna 2021 | Autor: Mgr. Ing. Eliška Kundratová | celý text... ]
 

Lichožrouti u páťáků

I k páťákům zavítali 30. 3. v rámci programu „Herec do každé hodiny“ herci ze Slováckého divadla - Irena Vacková a David Vacke. Měli pro děti připravené povídání o vzniku hry Lichožrouti. Po každé ukázce z této hry následovaly soutěžní otázky. Děti tak byly vtaženy do děje tohoto zajímavého programu. Zároveň si zkusily uhádnout, kdo je kulisák, vlásenkářka, rekvizitář, osvětlovač, zvukař apod.

Děkujeme oběma hercům za oživení distanční výuky. Těšíme se, až se s nimi setkáme ve Slováckém divadle a budeme moci shlédnout nějakou divadelní hru naživo.

 
[ 30. března 2021 | Autor: Mgr. Eva Bruštíková a Mgr. Pavla Horňáčková | celý text... ]
 

Dopravní výchova u čtvrťáků

Teoretická výuka dopravní výchovy ve čtvrtých třídách proběhla minulý týden netradičním způsobem - online. S dětmi se spojil pan učitel Smetana ze ZŠ Na Výsluní a rozšiřoval jejich teoretické vědomosti a návyky při pohybu na silnici. Šlo hlavně o poznávání dopravních značek a pravidel silničního provozu při jízdě na kole. Z hlediska prevence dopravních nehod tato výchova trvale zlepšuje nejenom bezpečnost dětí – účastníků silničního provozu, ale bezpečnost nás všech vůbec. Doufáme, že si děti praktickou výuku procvičí na dopravním hřišti co nejdříve.

 
[ 29. března 2021 | Autor: Mgr. Radka Popelková a Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Divadlo, které mluví, tančí a zpívá

Když se před čtrnácti dny ozvala paní Kalinová z marketingové oddělení   Slováckého divadla s nabídkou další besedy, byli jsme nadšeni. Slíbili jsme Herce do každé hodiny všem třídám na druhém stupni, a tak v pondělí 22. března přišla řada i na naše sedmáky a osmáky. Pro tuto věkovou kategorii nám Slovácké divadlo nabídlo téma: „Muzikál - divadlo, které mluví, tančí a zpívá".

 
[ 25. března 2021 | Autor: Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Mistr světla a stínu - online program

V úterý 16. března a ve čtvrtek 18. března se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili online programu Mistr světla a stínu a tak měli jedinečnou příležitost proniknout do výstavy Národní galerie Praha ve spolupráci s Wallraf-Richartz-Museum v Kolíně nad Rýnem - Rembrandt: Portrét člověka. Žáci se dozvěděli, kdo byl Rembrandtovým nejčastějším modelem, jak vypadá šerosvit a co znamená tronie. Výrazy tváří i předměty kolem vás se stanou východiskem k experimentování. Na závěr programu jsme dostali úkol sestavit a proměnit zátiší v různé intenzitě světla, stínu a vybrat barevné pigmenty pro obraz. Jak se díla povedla, posuďte sami.

 
[ 25. března 2021 | Autor: Mgr. Nikola Jankových | celý text... ]
 

Fyzikální olympiáda

I v této době distanční výuky proběhlo školní a okresní kolo Fyzikální olympiády. Obou kol se zúčastnila Karin Neštinová z 9.A. Patří ji velká pochvala, že v této nelehké době ve svém volném čase řešila fyzikální příklady školního kola. Děkujeme  taky za účast v okresním kole, které proběhlo ve čtvrtek 18.3.2021 distančně v systému OSMO.

 
[ 23. března 2021 | Autor: Mgr. Marie Zetková | celý text... ]
 

Matematický klokan

V pátek 19. 3. 2021 proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan, do které se celkem zapojilo 111 žáků z 3. – 9. tříd.

V nejmladší kategorii CVRČEK řešily děti 18 úloh s maximálním ziskem 90 bodů. V ostatních kategoriích – KLOKÁNEK, BENJAMÍN a KADET mohli žáci získat až 120 bodů z 24 příkladů.

Nejlepším řešitelům za jednotlivé kategorie (viz níže) gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Děkuji také všem vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci soutěže, která tento rok probíhala on-line.

 
[ 22. března 2021 | Autor: Mgr. Marie Zetková | celý text... ]
 

Být někým jiným

Nasadit si masku a být na chvíli někým tajemným je zábava. O to se pokusili čtvrťáci v hodině výtvarné výchovy a pracovní činnosti. Protože únor je obdobím karnevalů a maškarních bálů, zkusili si vyrobit svou masku, ve které se nám také vyfotili.
O tom, jak se jim to povedlo, se můžete přesvědčit v galerii.
 
[ 22. března 2021 | Autor: Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

MŠMT informuje o změnách termínů jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 (viz příloha). 

 
[ 16. března 2021 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Školní obědy po dobu distanční výuky

Školní jídelna oznamuje, že od 15.3.2021 bude opět vařit pro žáky na distanční výuce. Pokud máte zájem o odběr obědů do jídlonosičů, přihlaste si prosím obědy u vedoucího školní jídelny na tel. 572695283 nebo e-mailem miklas@zsstrani.cz.

 
[ 10. března 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Krizová pomoc

Krizová pomoc je sociální služba, která nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích (osamělost, úzkost, deprese, šikana, sebepoškozování, rodinné spory a další). Dětské centrum pracuje v rámci celého Zlínského kraje, služba je zdarma. Bližší informace najdete na webu: www.dczlin.cz

 
[ 5. března 2021 | Autor: Mgr. Marek Mikláš, ředitel Dětského centra Zlín | celý text... ]
 

Lichožrouti u čtvrťáků

V úterý 2. 3. čtvrťákům do vyučování zavítali herci Tereza Hrabalová a David Vacke ze Slováckého divadla. Seznámili děti s tím, jak probíhá nácvik nové divadelní hry, a koho je k tomu zapotřebí. Děti si rozšířily slovní zásobu o pojmy, jako jsou např. rekvizity, garderobiér, inscipient a podobně. Herci předvedli i přečetli dětem ukázky z hry Lichožrouti, zároveň pro ně měli připravené různé soutěžní otázky. Chtěli bychom tímto poděkovat Slováckému divadlu, že projekt Herec do každé hodiny rozjelo, a děti tak mohly mít zase trochu jiným způsobem obzvláštněnou distanční výuku.

 
[ 4. března 2021 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková a Mgr. Radka Popelková | celý text... ]
 

Bílá velryba připlula za šesťáky

Stalo se to ve čtvrtek 25. února v druhé vyučovací hodině. Tentokrát se šesťáci přihlásili do společného týmu, kam mezi ně zavítali dva sympatičtí herci ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti: Petra Staňková a Štěpán Goiš.

 
[ 3. března 2021 | Autor: Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Informace ze školní jídelny

Vzhledem k opětovnému uzavření škol dojde v době od 1.3.2021 do 14.3.2021 k rekonstrukci školní jídelny, proto jídelna nebude vařit pro žáky na distanční výuce.

Prosíme všechny žáky, kteří budou mít zájem o odběr obědů do jidlonosičů v době distanční výuky od 15.3.2021, aby si obědy přihlásili u vedoucího školní jídelny buď telefonicky na 572 695 283 nebo e-mailem na miklas@zsstrani.cz nejpozději do pátku 5.3.2021.

Provoz jídelny bude záležet na množství objednaných obědů.

 
[ 27. února 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Distanční výuka od 1.3.2021

 
[ 26. února 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Ochranné prostředky dýchacích cest od 25.2.2021

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám od 25.2.2021 nařizuje mít ve všech

 • vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
 • ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry,

na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

 
[ 25. února 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Selfie

V hodině výtvarné výchovy naši sedmáci, osmáci a deváťáci dali průchod své kreativitě a vytvořili své originální selfie. Složitá práce, ale myslím, že se žáci pobavili: na výkres si nakreslili obrovský mobilní telefon, pak zapnuli telefon a vyfotili se. Tvář v popředí neměla být vidět úplně, ale jen část - jako by to byla špatná selfie!? Nejsložitější fází byla reprodukce autoportrétu na nakresleném displeji, stínování barevnými pastelkami nebo tužkou, kde objem obličeje získal šerosvit. Nejjednodušší a nejzábavnější částí bylo vytvoření aplikací ve spořiči obrazovky na základě zájmů a přizpůsobení krytu. Podívejte se na skvělé práce žáků ve fotogalerii!

 
[ 22. února 2021 | Autor: Mgr. Nikola Jankových | celý text... ]
 

Herec do každé hodiny

Když přišlo Slovácké divadlo s novým projektem Herec do každé hodiny, neváhali jsme a začali domlouvat obsah a termín besedy pro naše deváťáky. Nakonec vše klaplo.

V pondělí 15. února jsme přivítali v našich online hodinách v 9.A i v 9.B herce Pavla Šupinu. Ve Slováckém divadle hraje jednu z hlavních postav v divadelní hře Její pastorkyňa od autorky Gabriely Preissové. Přišel se s námi podělit o své postoje, názory a zkušenosti z této divadelní hry, ve které ztvárnil Števu Buryju.

 
[ 17. února 2021 | Autor: Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Strání v průběhu roku

Ty moje jaro! Kdy u nás nastaneš? Nemůžu se dočkat té nádherné vůně lučních květin. Odraz ze slunce vytvoří na našem rybníku Žabka diamantový třpyt, tvůj jarní vítr zahraje Beethovena lesním šumem a králíci s liškami se hodí do gala. Na jaře slavíme Velikonoce. Chlapci si pletou pomlázky a děvčata malují kraslice. Ty straňanské jaro, ty to vše sleduješ. Nastane Velikonoční pondělí a děvčata se schovávají za stůl, aby je chlapci moc nevyšlehali. I přesto si je chlapci chytí a dají jim co proto, aby byly zdravé. A za toto všechno dostanou výslužku. Vypadá to, jakoby se spravedlnost před děvčaty schovala a ukazovala jim dlouhý nos. Jaké štěstí, že už brzy bude květen! Stromy se nastrojí do bílé krajky a děvčata už si ani nevzpomenou. Zjistí totiž, že louky a stráně září do dáli zlatým žárem – neváhají a v té žluté záplavě pampelišek sedí a pletou věnečky.

 
[ 12. února 2021 | Autor: Markéta Popelková, 8.A | celý text... ]
 

Další úspěšný chemik

Ani koronavirus nezabránil úspěchu Adama Želibabky v soutěži Mladý chemik. Adam postoupil do krajského kola.

Soutěž se snaží představit chemii jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.

Vzhledem k epidemiologické situaci se zatím neví, jakým způsobem bude krajské finále letos probíhat. 

Tímto bych ráda Adamovi poděkovala, že se v této nelehké době distanční výuky dokázal tak krásně připravit.

 
[ 9. února 2021 | Autor: Ing. Jitka Bartošová | celý text... ]
 

Online exkurze v Terezíně

Deváťáci završili první pololetí netradičně. Každoroční šňůru návštěv koncentračního tábora v Osvětimi letošním deváťákům přerušila epidemiologická situace. Přesto se naskytla atraktivní náhrada v podobě interaktivního výukového programu, který nám virtuální cestou zprostředkovala průvodkyně Památníku Terezín.

V devadesátiminutovém bloku byla odprezentována historie Terezína v době druhé světové války. Pomocí 3D skenů, dobových fotografií a dokumentů si žáci prohlédli interiéry i exteriéry Malé pevnosti, bývalé věznice gestapa.

V příloze se můžete dočíst, jaké dojmy v deváťácích Terezín zanechal.  

 
[ 1. února 2021 | Autor: Mgr. Marie Pavlušová | celý text... ]
 

Vysvědčení za 1.pololetí školního roku 2020/2021

Žákům 1. a 2. ročníku bude předán výpis vysvědčení ve škole ve čtvrtek 28.1.2021

Žákům 3. až 9. ročníku a jejich zákonným zástupcům bude ve čtvrtek 28.1.2021 sdělen obsah vysvědčení prostřednictvím webové aplikace Bakaláři. Výpis vysvědčení za první pololetí předá škola těmto žákům nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve škole.

 
[ 27. ledna 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Strání v bílém

Žáci 6.B se v rámci výtvarné výchovy vydali do přírody a nafotili krásné snímky obce a okolí. Ukázka je ve fotogalerii
 
[ 26. ledna 2021 | Autor: Ing. Jitka Bartošová | celý text... ]
 

Okresní kolo dějepisné olympiády

V úterý 19. 1. 2021 se mezi sebou utkali nejlepší řešitelé školního kola dějepisné olympiády. Okresní kolo se netradičně konalo online formou. Gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci Markétě Popelkové z 8.A, která se probojovala mezi úspěšné řešitele.  

 
[ 22. ledna 2021 | Autor: Mgr. Marie Pavlušová | celý text... ]
 

Olympiáda v anglickém jazyce

14. prosince 2020 se nadšenci anglického jazyka 8. a 9. ročníků zúčastnili 1. kola Olympiády v anglickém jazyce. Tato část obsahovala poslech a čtení s porozuměním. Devět nejlepších soutěžících postoupilo do ústního kola, které proběhlo online 13. ledna 2021. Do 2. kola si každý připravil individuální konverzační téma. Porota posoudila zajímavá témata, jako např. Japonsko, Londýn, Moje prázdniny, Rok 2020. Poté žáci popisovali obrázek.

Všichni předvedli skvělé výkony. První dvě místa obsadily Amálie Šimková z 9. A a Tatiana Popelková z 9. B se stejným počtem bodů. Krásné 3. místo patří Igoru Lancůchovi z 8. A.

Vítězky se ještě utkají v gramatickém rozstřelu a ten rozhodne o postupu do okresního kola.

Poděkování patří paní učitelce Marianě Šmerdové, která se podílela na hodnocení ústní části.

 
[ 19. ledna 2021 | Autor: Mgr. Radka Popelková | celý text... ]
 

Distanční a prezenční výuka od 4. 1. 2021

Od pondělí 4.1.2021 bude na základě nařízení vlády probíhat pro žáky 1. a 2. ročníku prezenční výuka ve škole a pro žáky 3. až 9.ročníku ZŠ a pro všechny žáky ZUŠ distanční výuka. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin. Bližší informace budou předávat průběžně třídní učitelé.

Strava bude žákům 3. - 9. ročníku odhlášena, kdo bude mít zájem o stravu do jidlonosičů, musí si ji opět přihlásit a jidlonosiče doručit do školní jídelny do 8:00 ráno.

Školní družina pro žáky 1. a 2. ročníku s prezenční výukou bude provozována dle přiloženého manuálu MŠMT.

 
[ 30. prosince 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Vánoce

prani.jpg

 
[ 18. prosince 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Příběh vánočních pohlednic

S žáky naší školy jsme si vánoční pohlednice připomněli menší výstavou a historií, řekli jsme si, kdy posílání svátečních pohlednic začalo. Nakonec si mladší i starší žáci s chutí zkusili nakreslit a namalovat vlastní pohlednici.
Jak se jim díla povedla, posuďte sami.

 
[ 17. prosince 2020 | Autor: Mgr. Nikola Jankových | celý text... ]
 

MŠMT stanovilo 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo pro základní školy střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy  21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

 
[ 17. prosince 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Z druháčků jsou čtenáři

V úterý 8.12. druhé třídy navštívily knihovnu. Minulý rok epidemiologická situace neumožnila, aby děti byly pasovány na čtenáře se vší parádou, a proto pro ně paní knihovnice připravila náhradní program. Po úvodním přivítání se děti seznámily s tím, jak knihovna funguje a jak si vybrat tu správnou knihu. Děti s radostí uvítaly, že už mohou mít svůj vlastní čtenářský průkaz a stanou se z nich opravdoví čtenáři. Na konci programu na ně kromě sladké odměny čekalo ještě jedno velké překvapení. V rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka dostaly jako dárek knihu Katka a klokan do kapsy od spisovatelky Lenky Rožnovské.

 
[ 11. prosince 2020 | Autor: Mgr. Mariana Šmerdová | celý text... ]
 

Zahájení kroužku PARKOUR

Ve středu 9.12.2020 bude v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Strání zahájen kroužek Parkour a to následovně: v 16:00 žáci 1.stupně, v 17:00 žáci 2.stupně. Bližší informace rodičům poskytne p. Uherek v 16:00 a v 17:00 před školou - boční vchod. 

Případní noví zájemci obdrží přihlášky na místě. Skupina max 10 žáků.

 
[ 7. prosince 2020 | Autor: David Uherek | celý text... ]
 

Čerte, čerte, čertíku, nesahej nám na kliku!

V pátek 4. 12. navštívili naši školu Mikuláš, anděl a dva čerti. Řinčení řetězů a čtení z knihy hříšníků rozbušilo nejedno dětské srdíčko. Do pekla se ale čerti vrátili s prázdnou. Naopak děti byly obdarovány sladkostmi (a zlobivci i bramborou).

Děkujeme paní Petře Hrbákové za sladkosti pro děti. 

 
[ 4. prosince 2020 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 26. 11. 2020 si zájemci z osmých ročníků poměřili vědomosti ve školním kole dějepisné olympiády. Letošní padesátý ročník se koná poprvé online formou a tematicky je zaměřen na baroko. Nejúspěšnější řešitelkou školního kola se stala Markéta Popelková z 8. A. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v lednovém okresním kole!

 
[ 30. listopadu 2020 | Autor: Mgr. Marie Pavlušová | celý text... ]
 

Distanční výuka očima žákyně 9.B

Co nám dává a bere distanční výuka?

Ráno vstávám těsně před osmou hodinou, abych si stihla nachystat věci na první hodinu.Díky tomu, že nemusíme mít zapnutou kameru, bývám první hodinu často ještě v pyžamu. Během hodiny mohu kdykoliv pít a taky si dát něco k snědku.  Mrzí mě, že o přestávkách nemohu být s kamarády. Přesto jsme stále ve spojení přes telefon. Většinou máme jen pět vyučovacích hodin. Stejně ještě dlouho potom dělám samostatnou práci a úkoly na další den. Výhodou je, že máme lehčí testy a tím pádem se nemusím tolik učit. Bohužel nemohu volný čas trávit s kamarády. Chodím tedy aspoň na procházky. Přestože mi distanční výuka nedělá problém, už se těším zpátky do školy.

 
[ 30. listopadu 2020 | Autor: Kristýna Popelková, 9.B | celý text... ]
 

Výtvarná výchova v době distanční výuky

Ani naši sedmáci, osmáci a deváťáci doma nezahálí.

I přes všechny studijní činnosti si našli čas na Výtvarnou výchovu a naprosto úžasně zpracovali zadané témata  ,,Zvíře", ,,Linie a vzor", ,,Legrační kostlivci", ,,Fotokoláž", ,,Podzimní kytice", „Na co se nejvíc těším?", Krajina z přírodnin".

Jak se jim díla povedla, posuďte sami.

 
[ 24. listopadu 2020 | Autor: Nikola Jankových | celý text... ]
 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dnes obdržíte prostřednictvím elektronické komunikace ve webové aplikaci Bakaláři - Komens informace ohledně prospěchu a chování  žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021 (nezapomeňte na možnost připojených souborů). Budeme rádi i za vaše postřehy týkající se distanční výuky žáků, které nám můžete sdělit prostřednictvím třídních učitelů.

 
[ 23. listopadu 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výuka v ZŠ od 30.11.2020

Od 30.11.2020 se do školy vrátí žáci 3. - 5.tříd a žáci devátých tříd. U žáků 6. - 8. tříd bude probíhat rotační výuka a to následovně:

V týdnu 30.11. - 4.12. platí pro třídy 6.A, 7.A, 8.A prezenční výuka, pro třídy 6.B, 8.B distanční výuka (obědy odhlášeny).

V týdnu 7.12. - 11.12. platí pro  třídy 6.A, 7.A, 8.A distanční výuka (obědy odhlášeny), pro třídy 6.B, 8.B prezenční výuka.

Takto stanovená prezenční a distanční výuka se bude po týdnech až do odvolání střídat.

Žáci, kteří mají zájem o školní stravování během distanční výuky si musí obědy opět přihlásit. Obědy jim budou vydány do jídlonosičů za následujících pravidel: jídlonosiče donesou do školní jídelny do 8 hodin ráno, obědy si pak mohou vyzvednout od 11:30 do 14:00 hodin.

 
[ 22. listopadu 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výuka v ZUŠ od 25.11.2020

Od středy 25.11.2020 bude v naší ZUŠ opět probíhat prezenční výuka. Jedná se o individuální prezenční výuku (jeden pedagogický pracovník a jeden žák). Podrobnější informace vám předají jednotliví vyučující.

 
[ 22. listopadu 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Podzim ve zlaté a černé

Ve fotogalerii naleznete práce našich žáků na téma Podzim ve zlaté a černé. 

 
[ 22. listopadu 2020 | Autor: Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Jak by vypadal facebookový profil J. A. Komenského?!

Výzvě čelili žáci 8. tříd v průběhu distanční výuky dějepisu. Podnětem ke tvorbě je 350. výročí úmrtí J. A. Komenského, které si připomínáme v těchto dnech. Komenského profil na sociální síti v podání vybraných prací osmáků si můžete prohlédnout v příloze.

Myšlenky Komenského jsou nadčasové a není divu, že se u příležitosti letošního výročí rozjelo několik celorepublikových projektů s cílem přiblížit nejen žákům, ale i veřejnosti velkolepost díla Učitele národů. Např. na www.komensky2020.cz naleznete interaktivní knihu, jež zábavnou formou inspiruje k proměně společnosti odkazem na stěžejní myšlenky Komenského knihy Obecná porada o nápravě věcí lidských. Najdete v ní i Vy nějaký motiv, který Vás posune dál?

 
[ 16. listopadu 2020 | Autor: Mgr. Marie Pavlušová | celý text... ]
 

Zahájení výuky od 18.11.2020 pro žáky 1. a 2.ročníků ZŠ

Od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků v základních školách, pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Taktéž bude zahájen provoz školní jídelny a školní družiny. Žákům 1. a 2. tříd budou obědy od 18.11.2020 automaticky přihlášeny, kdo nebude mít o stravu zájem, musí si oběd odhlásit.

Žáci 1. a 2. ročníku budou vzděláváni dle rozvrhu hodin, který jim může být z organizačních důvodů upraven, nebudou probíhat hodiny hudební a tělesné výchovy. Roušky povinné pro všechny po celou dobu pobytu ve škole (prosím o 2 náhradní roušky do aktovky), děti s příznaky respiračního onemocnění budou z preventivních důvodů poslány domů.

 
[ 12. listopadu 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Minisčítání 2020 na 2. stupni

Žáci 2. stupně naší školy se během listopadové distanční výuky zapojili do zábavně-vzdělávací akce pořádané Českým statistickým úřadem. Cílem projektu je popularizace statistiky – praktická ukázka sběru a vyhodnocení dat. Zúčastněné třídy jsou automaticky zahrnuty do slosování o ceny, které proběhne v lednu 2021, kdy se zveřejní i kompletní výsledky pátého ročníku Minisčítání. Malá ukázka průběžných výsledků z dat našich žáků je k nahlédnutí v příloze.

 
[ 11. listopadu 2020 | Autor: Mgr. Marie Pavlušová | celý text... ]
 

Podzimní dekorace - aktualizovaná fotogalerie

Žáci naší školy rozvíjí fantazii a zručnost i během distanční výuky. Podívejte se do fotogalerie, jak se jim dařilo. 

 
[ 9. listopadu 2020 | Autor: žáci 1. a 2. stupně | celý text... ]
 

Přihlášky do kroužku PARKOUR

Vážení rodiče, prosím Vás, aby jste mi obratem poslali přihlášku do kroužku (PARKOUR), který mělo Vaše dítě zájem v letošním školním roce navštěvovat. Stačí poslat přihlášku vyplněnou v počítači bez podpisu, nemusíte ji tisknout, skenovat a kroužek neplaťte. Je to důležité. Podle počtu přihlášených účastníků nám kraj přiděluje finance na platy.
Přihlášku mi zašlete na email: david.uherek@ddmub.cz

Přihláška přiložena v příloze. Moc děkuji a budu se těšit na Vaše děti!

 
[ 3. listopadu 2020 | Autor: David Uherek | celý text... ]
 

T-MOBILE POMÁHÁ: NEOMEZENÁ DATA NA 3 MĚSÍCE ZDARMA

Ve spolupráci se společností T-Mobile obdržela naše škola přístupové kódy k SIM kartám s neomezenými daty k internetu na 3 měsíce k podpoře distanční výuky.  Prosím zájemce, aby kontaktovali v případě zájmu ředitelku školy na e-mailu stupkova@zsstrani.cz. Podrobnější informace viz příloha.

 
[ 2. listopadu 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Opatření MŠMT

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku t a k t o :

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

 
[ 23. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Doporučení MŠMT

Odkazy doporučené MŠMT na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru. Viz níže

 
[ 23. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Distanční výuka

Od středy 14.10.2020 probíhá distanční výuka pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ i žáky ZUŠ. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin. Bližší informace budou předávat průběžně třídní učitelé.

K podpoře distanční výuky zapůjčila škola žákům notebooky, tímto děkujeme správci sítě za jejich zprovoznění a intalaci. 

 
[ 14. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výukové programy zdarma

Tak jako na jaře uvolňují někteří naši partneři výukové programy pro žáky po dobu distanční výuky zdarma. Budu je postupně přidávat do přílohy. Více viz příloha

On-line poslechy k učebnicím Project:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

 
[ 13. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Distanční výuka na 2.stupni ZŠ

Od pondělí 12.10.2020 bude po dobu 14 dnů na 2.stupni ZŠ probíhat střídavě prezenční a distanční výuka a to následovně:

V týdnu 12.10. - 16.10. platí pro třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A prezenční výuka, pro třídy 6.B, 8.B, 9.B distanční výuka (obědy odhlášeny).

V týdnu 19.10. - 23.10 platí pro  třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A distanční výuka (obědy odhlášeny), pro třídy 6.B, 8.B, 9.B prezenční výuka.

Výuka je pro všechny žáky povinná a bude probíhat prostřednictvím MS Teams dle rozvrhu hodin dané třídy. Žáci byli s prostředím MS Teams ve škole seznámeni  a zkušebně v něm pracovali. Zároveň obdrželi přihlašovací údaje a hesla. Prosím všechny žáky, aby své přihlašovací údaje znovu ověřili v domácím prostředí.

 
[ 8. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

MS Teams – distanční výuka

MS Teams slouží k podpoře distanční výuky a umožňuje škole přechod ke vzdálenému výukovému prostředí. Škola již teď připojila každého žáka II. stupně k aplikaci MS Teams. Každý žák II. stupně dostal přihlašovací údaje a byl seznámen s prostředím aplikace. Postupně se žáci také připojují do online učeben k jednotlivým předmětům. Snažíme se tedy, aby žáci byli v případě přechodu na distanční výuku připraveni.

Jak MS Teams stáhnout do PC či mobilního zařízení?

MS Teams stáhnete do svého počítače z oficiálních stránek Microsoft: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Pro stažení do mobilního zařízení můžete využít předcházející odkaz nebo vyhledat MS Teams přes aplikaci Obchod Play ve vašem zařízení.

 
[ 7. října 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Grantová výzva „Piana do škol“

Manželé Komárkovi se rozhodli věnovat základním školám s rozšířenou výukou hudební výchovy a základním uměleckým školám 8 pianin a 3 klavíry od českého výrobce Petrof, aby pomohli rozvoji mladých hudebních talentů. 

Naše škola se zapojila do grantové výzvy a do konce října bude čekat na výsledek. Držte nám pěsti!

 
[ 6. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Omezení výuky tělesné výuky, hudební výchovy a kroužků ŠD a ŠK

Na základě usnesení vlády ČR bude výuka v tělesné výchově na 2.stupni od 5.10.2020 realizována ve venkovních prostorách, především formou vycházek. Žádáme žáky, aby do těchto hodin měli teplé sportovní oblečení a vycházkovou obuv. 1.stupně ZŠ se toto omezení netýká.

Hodiny hudební výchovy budou probíhat bez zpěvu, bude pozastavena činnost kroužků ŠD a ŠK.

Školní družina zůstává v provozu.

 
[ 2. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Distanční výuka v ZUŠ

Od pondělí 5.10.2020 bude na základě mimořádného opatření vlády ČR probíhat po dobu 14 dnů na ZUŠ distanční výuka.

Bližší informace obdržíte u jednotlivých vyučujících.

 
[ 2. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Nová učebna chemie a jazyků

V rámci projektu „Rekonstrukce odborných učeben a zajištění jejich bezbariérovosti v ZŠ Strání“ byla vybudována nová učebna chemie a jazyků. Taktéž bylo v areálu školy vybudováno malé arboretum. Foto viz příloha

 
[ 1. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Cyklovýlet

V úterý 15. 9. jsme celý 9. ročník jeli na cyklovýlet. Vyjeli jsme po 4. vyučovací hodině a co nevidět jsme byli zpátky. Projeli jsme se na kole, užili jsme si odpoledne se svými spolužáky a nadýchali se čerstvého vzduchu. Cesta byla sice dost kamenitá, ale naštěstí jsme přijeli všichni v pořádku. Bylo to prostě pěkné odpoledne.                                           

 
[ 24. září 2020 | Autor: žákyně 9.B | celý text... ]
 

Přehled kroužků ŠK a ŠD

V příloze najdete k nahlédnutí aktuálně nabízené kroužky ŠK a ŠD. 

 
[ 21. září 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Informace MZČR

MZČR zavádí mimořádným opatřením povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, pro žáky 2.stupně i učeben. Viz příloha

 
[ 18. září 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Doporučení KHS Zlín

Vzhledem k výraznému nárůstu počtu onemocnění Covid-19 na území Zlínského kraje doporučuje KHS Zlín 

- nevytvářet rizikové situace, které představují nařízení karantény pro mnoho dětí, žáků či zaměstnanců školy

nedoporučuje konání třídních schůzek, velkých porad, nadbytečné slučování a spojování tříd

- doporučuje omezit konání hromadných a dále školících prezenčních akcí

- doporučuje upřednostnit v co největší míře elektronickou komunikaci jak s rodiči, tak s kolegy jako náhradu porad

Semafor stupně pohotovosti v ČR

Více viz příloha

 
[ 13. září 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče a rodinní příslušníci!

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci Vás žádáme, abyste nevstupovali do budovy školy. Děti ze školní družiny si vyzvedávejte zadním vchodem nebo před školou po telefonické domluvě s vyučujícím, případně zvoňte na kancelář. Děkujeme za pochopení. Je v zájmu nás všech dodržovat zvýšená bezpečnostní opatření.

Vedení školy

 
[ 4. září 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Slavnostní zahájení školního roku

V úterý 1.9.2020 jsme přivítali nové prváčky. Přejeme jim hodně štěstí a rodičům hodně trpělivosti. Foto zde

 
[ 3. září 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 1.9.2020 letos proběhne  v jednotlivých kmenových třídách (nikoliv společně před budovou školy) a to následovně:

9:30 - žáci 6. - 9. ročníku 

9:45 - žáci 2. - 5. ročníku

10:00 - slavnostní uvítání prvňáčků před budovou školy (v případě deště v MF sále), pak se rodiče s žáky přesunou do třídy, kde jim paní učitelky předají učební pomůcky a sdělí základní informace. Prosím rodiče, aby měli s sebou při vstupu do budovy školy roušky.

Upozorňujeme, že v úterý 1.9.2020 nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

 
[ 27. srpna 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny proběhne v úterý 1.9.2020 v době od 9:00 do 14:00 hodin. Zápis do ŠD budoucích prvňáčků proběhne během informativní schůzky ve třídě.

 
[ 24. srpna 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Informace ze školní jídelny

Rodiče budoucích prvňáčků a nově příchozích žáků mohou od 24.8.2020 v době od 9:00 do 14:00 přihlásit žáky ke školnímu stravování. Strávníci platící v hotovosti mohou taktéž uhradit stravné na měsíc září.

 
[ 24. srpna 2020 | Autor: Petr Mikláš | celý text... ]
 

Počítače dětem - aby děti mohly studovat

Počítače dětem je projekt, který se snaží pomocí dětem získat počítačovou techniku pro studium. Můžete se stát dárcem pro vás již nepotřebné počítačové techniky nebo pokud jste v nouzi, můžete si o počítač požádat. 

Veškeré informace o projektu Počítače dětem naleznete na https://www.pocitacedetem.cz/

 
[ 17. srpna 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Závěrečné focení

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z posledního dne školního roku 2019/2020. Foto zde

 
[ 29. června 2020 | Autor: Helena Majorová | celý text... ]
 

Přijímací řízení do ZUŠ

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení do ZUŠ.

 
[ 29. června 2020 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Rozloučení s žáky 9. ročníku

Ve středu 24. června 2020 se v multifunkčním sále konalo slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. Pozvání přijal pan starosta Antonín Popelka, duchovní správce naší farnosti pan Stanislav Matyáš, paní ředitelka Mgr. Iva Stupková, předsedkyně SRPDŠ paní Irena Kolajová a předsedkyně rady školy paní Edita Zetková. Každý z žáků obdržel šerpu a malý dárek od SRPDŠ.

Loučení bylo dojemné a někteří z přítomných uronili i slzičku. Všem Absolventům 2020 přejeme hodně úspěchů v budoucím studiu na střední škole i v životě.

 
[ 25. června 2020 | Autor: Mgr. Jana Jančová, Mgr. Bc. Mirka Popelková | celý text... ]
 

Harmonogram předávání vysvědčení

Vysvědčení bude žákům předáno v kmenových třídách v pátek 26.6.2020. Žáci vyčkají před školou na své třídní učitele. Žáci, kteří doposud nenavštěvovali školu, přinesou v tento den podepsané čestné prohlášení, které naleznete v příloze. Prosíme žáky o dodržování rozestupů před školou a použití roušky.

Harmonogram předávání vysvědčení:

 8:00 - žáci 1., 2. a 3. ročníku

 9:00 - žáci 4., 5. a 6. ročníku

10:00 - žáci 7., 8. a 9. ročníku

V případě, že se dítě předání vysvědčení nemůže zúčastnit, domluví si rodič termín a způsob předání vysvědčení přímo s třídním učitelem.

 
[ 22. června 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Absolventský koncert

ZUŠ Strání srdečně zve rodiče vystupujících žáků na Absolventský koncert, který se bude konat v pondělí 22.6. v 17:00 v multifunkčním sálePro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění, mít roušku a použít desinfekci.

 
[ 17. června 2020 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Vrácení učebnic a knih

Učebnice budou od žáků vybrány na začátku školního roku 2020/2021. Žáci tak budou mít možnost si učivo zopakovat a procvičovat i během prázdnin.

Dále prosíme žáky, kteří mají vypůjčené knihy ze školní knihovny, aby je vrátili nejpozději do pondělí 22.6.2020. Knižky přineste do kanceláře školy, knihy označte svým jménem a třídou. Děkujeme za spolupráci.

 
[ 16. června 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuji pro základní školu i základní uměleckou školu na 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 volné dny. Důvodem jsou organizační a technické záležitosti v budově ZŠ a ZUŠ Strání.

Současně bude přerušen provoz školní jídelny.

 
[ 12. června 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Den dětí ve škole

Milé děti,

k dnešnímu svátku vám přejeme hodně zdraví, sil a pevné nervy pro další vzdělávání. Ve škole jsme dnes Den dětí oslavili po malých skupinkách soutěžemi a sportem. Foto zde

 
[ 1. června 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Konzultace pro žáky 2.stupně

Vážení rodiče,

od 8.6.2020 je zahájena možnost konzultací ve škole pro žáky 2.stupně z M a Jč (popř. jiného předmětu). V případě zájmu žáka je nutno konzultace domluvit předem s vyučujícím daného předmětu. Při vstupu do školy budou mít žáci roušku, použijí desinfekci a odevzdají vyplněné "Čestné prohlášení", 

Upozorňujeme, že distanční výuka nadále pokračuje a konzultace ji nenahrazují.

Rozpis konzultací: pondělí - 6.roč, úterý - 7.roč, středa - 8..roč

(M 8:30 - 9:30, Jč 9:50 - 10:50, jiné předměty dle předchozí domluvy s vyučujícím), 

 
[ 1. června 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Nárok na ošetřovné

Nárok na ošetřovné prodloužen do 30.června. Více viz příloha

 
[ 26. května 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Mezinárodní den včel

13610ae1-92bc-4b89-a699-1520bc66568b_l.jpg

Mezinárodní den včel má za úkol ukázat důležitost včel v naší přírodě. Včely nejsou jen med a ostatní včelí produkty. Jejich největší význam a přínos je v opylování. Přestože včelí produkty mají na trhu své místo, jejich hodnota se zdaleka nedá srovnávat s národohospodářským významem opylovací činnosti včel. Krom toho včely přispívají k udržitelnému rozvoji životního prostředí a zachování biodiverzity. (https://vcelstva.czu.cz/

Pokud chcete pomoci místním včelářům, vysazujte nektarodárné rostliny nebo včelkám vyrobte pítko, protože i hmyz potřebuje vodu :-) Tip na výrobu pítka přikládám zde. Když si pítko ozdobíte ještě například kamínky, může sloužit jako krásná venkovní dekorace! Pokud si doma pítko vyrobíte, klidně nám ho pošlete a pochlubte se! 

Za rozmanitou místní krajinu děkujeme všem, kteří jí pomáhají! 

 
[ 20. května 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Informace pro rodiče žáků 1.stupně

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

od pondělí 25. května 2020 mají zájemci o vzdělávací aktivity žáků 1. až 5. ročníku ve škole možnost zahájit docházku v rámci školních skupin. Zákonný zástupce vyjádří zájem o účast svého dítěte ve škole prostřednictvím přihlášky do pondělí 18. 5. 2020. V den nástupu do školy žák odevzdá vyučujícímu vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“ – viz příloha. 

 • Účast žáka na vzdělávacích aktivitách je nepovinná,
 • žáci budou vzděláváni ve skupinkách s maximálním počtem 15 žáků,
 • složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.
 • o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy,
 • žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020,
 • skupiny mohou tvořit žáci z různých tříd a ročníků,
 • vzdělávání ve skupině budou zajišťovat určení pedagogičtí pracovníci - asistentky pedagoga, vychovatelky a popř. učitelé podle personálních možností školy,
 • pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit,
 • škola vede evidenci o docházce žáků do skupin,
 • v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 Více informací níže - celý text. 

 
[ 11. května 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Aktuality v ZUŠ

v sekci Aktuality ZUŠ najdete aktualní informace ze ZUŠ a informace k přijímacímu řízení. 

 
[ 5. května 2020 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Přihlášku zašlete e-mailem na simkova@zsstrani.cz, popřípadě vhoďte do schránky (přihláška viz příloha). 

 
[ 4. května 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

První úkol pro nastávající prvňáčky

Milí budoucí prvňáčci,

blahopřejeme k přijetí do první třídy a doufáme, že jste tuto významnou událost řádně se svými rodiči oslavili. V příloze Vám posíláme váš první úkol a odkaz na pracovní listy k procvičování.

 
[ 3. května 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Zveřejnění rozhodnutí

V příloze naleznete Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pod vygenerovanými registračními čísly. Rozhodnutí v papírové podobě vám vystavíme na vaši žádost - viz příloha Oznámení rozhodnutí.

 
[ 27. dubna 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

50. výročí Dne Země

Každý rok Den Země slavíme s žáky úklidem naší malebné vesničky a diskutujeme nad environmentálními tématy. Letošním environmentálním tématem pro naší školu byla půda jako zdroj života na Zemi. Půda, tenká vrstva o mocnosti desítek centimetrů až metrů, svým unikátním složením poskytuje podmínky pro růst rostlin a tím i pro existenci života. Rostliny nebo produkty z nich jsou také základní obživou obyvatelstva. Dnes však již víme, že obživa obyvatelstva není jedinou funkcí půdy. Půda slouží i jako zásobárna živin, „recyklátor“ odumřelé organické hmoty (ne však anorganické – plastů, plechovek atd.), podílí se na fungování klimatu nebo tvoří základ pro jakoukoli výstavbu. A to není rozhodně vše! Půda je tedy velmi cenná a musíme ji chránit. Odhaduje se, že centimetrová vrstva půdy vzniká několik století až tisíciletí.

Jelikož není momentálně v našich silách udělat společně něco pro naší planetu, zkuste se aspoň zamyslet, co v této době můžete pro planetu udělat vy sami. Nemusí to být nic velkého. Stačí, když  si koupíte něco od našich lokálních farmářů nebo výrobců potravin a podpoříte tím ekologické zemědělství. Do obchodů nosíte své vlastní látkové tašky a nekonečné pytlíky nebo prostě když je hezky, pověsíte prádlo ven a nebudete ho sušit v elektrické sušičce. Pro cestování po vesnici využijete kolo nebo půjdete pěšky a podpoříte tím i vaše zdraví, protože žádné bohatství se nevyrovná zdravému tělu :-). Takovéto malé krůčky mohou v globálu opravdu naší planetě aspoň trochu odlehčit od nároků, které lidé na Zemi kladou.  A je velmi důležité myslet pozitivně a věřit, že to co děláme, je správné! (A ne, že jeden plastový pytlík planetu nezachrání).

 
[ 23. dubna 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín nabízí zajímavou inspiraci, která může pomoci rodičům, především prvostupňových žáků.

odkaz: https://poradnazl.cz/index.php/18-aktuality/304-nechce-se-mu-doma-ucit-par-tipu-pro-rodice-deti-ktere-potrebuji-dopomoc-pri-uceni-doma

 
[ 7. dubna 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT.

 
[ 29. března 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Nově možno žádat o ošetřovné na dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

V příloze naleznete tiskovou zprávu o prodloužení čerpání ošetřovného až do věku 13 let.

Formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)" vám škola potvrdí po předchozí telefonické domluvě na tel.  čísle 572 695 281 (omezený provoz od 8:00 do 12:00 hod., v pátek  zavřeno).

 
[ 19. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Několik užitečných odkazů

Didakta zpřístupnila veškerý obsah výukových programů na webu didakta.cz - více viz příloha. Přístupkové údaje pro naši školu a její žáky: Login: crna265@didakta.cz Heslo: CZPC

Procvičování - viz přílohy, dále www.matyskova-matematika.cz  

https://khanovaskola.cz/   www.skolakov.cz   www.skolakov.eu

Odkaz pro deváťáky: www.sciodat.cz      nebo

Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.

Pro žáky ZUŠ: 

https://www.youtube.com/user/KrixxixOndrej/playlists

 
[ 16. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Domácí výuka

Vážení rodiče, milí žáci,

po dobu uzavření školy bude probíhat domácí výuka. Žákům budou zadávány úkoly elektronicky prostřednictvím webové aplikace systému Bakaláři, kam budou jednotliví vyučující pravidelně vkládat učivo, úkoly k jeho procvičení nebo odkaz, kde dané učivo naleznou.

Dále je pro komunikaci s žáky využívána aplikace Google Classroom, WhatsApp a klasická e-mailová komunikace.

Plnění úkolů je pro všechny žáky závazné. Prosím rodiče, aby dohlédli na plnění domácí výuky svých dětí a prováděli její pravidelnou kontrolu. Pevně věřím, že tuto náhle vzniklou nepříjemnou situaci společnými silami zvládneme. Přeji hodně zdaru!

 
[ 16. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Uzavření sportovišť

Upororňuji veřejnost, že vzhledem k nařízení vlády je škola uzavřena. Uzavření platí jak pro tělocvicnu, tak MF sál i MF hřiště. Prosim o respektování tohoto nařízení.

 
[ 15. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Mimořádné opatření vlády ČR

S účinností od 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě tohoto mimořádného opatření se do odvolání přerušuje výuka na ZŠ a ZUŠ Strání, toto přerušení se týká i součástí ŠD a ZUŠ.

Povinností žáků bude pravidelně sledovat zadávání domácích úkolů a učiva v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři, popř. zasílání úkolů e-mailem.

 
[ 10. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Mimořádné opatření

Lidé s trvalým pobytem v České republice, kteří se vracejí z Itálie, mají s platností od soboty 7. března 2020 povinnost se bezprostředně po návratu do České republiky nahlásit u svého praktického lékaře, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem bez osobního kontaktu. Praktičtí lékaři mají za povinnost rozhodnout o karanténě, a to na dva týdny - viz příloha. 

Nadále sledujte KHS ZK a MZ Čr. 

 
[ 7. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výzva KHS ZK a ředitelky školy

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vyzývá všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějících z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky - omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Prosím o zaslání zprávy o karanténě se jménem dítěte na e-mailovou adresu ředitelky školy stupkova@zsstrani.cz. Více viz příloha.

Žádám všechny zákonné zástupce, aby zodpovědně přistupovali k této výzvě a dodržovali všechna uvedená doporučení. 

 
[ 5. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Přehled na měsíc březen

V přiloze naleznete přehled na březen 

 
[ 29. února 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Informace od Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Jelikož se blíží jarní prázdniny a výjezdy do zahraničí, naleznete v příloze doporučení od Krajské hygienické stanice Zlínského kraje týkající se koronaviru. Více zde a v přílohách.

 
[ 29. února 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Trestná činnost mládeže

Ve středu 26. února osmý ročník navštívila paní policistka z Uherského Hradiště. Poučila nás o tom, jaké můžou mít naše špatné činy následky a vysvětlila, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Dozvěděli jsme se, jak probíhají policejní zásahy na různých akcích a pobavili se vyprávěním jejích skutečných zážitků z policejní praxe.

Po hodině jsme odcházeli zase o něco poučenější.

 
[ 28. února 2020 | Autor: Adéla Miklášová, Valentýna Vintrová, 8. B | celý text... ]
 

Fašanky v ZŠ a ZUŠ Strání

Dopolední výuku zpestřilo vystoupení našich mladých "fašančárů". Děkujeme!

Video zde

 
[ 26. února 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Mladý chemik - Výhra v krajském kole!

Slavíme! Eliška Zetková vyhrála krajské kolo soutěže Mladý chemik a postupuje do celostátního finále. Ta se koná v červnu v prostorách chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice. Eliška si za svou snahu zaslouží velkou pochvalu a všichni jí společně budeme v celostátním kole držet palce.

Reportáž ze soutěže na TVS: https://itvs24.cz/otrokovice/regionalni-finale-souteze-o-nejlepsiho-mladeho-chemika-zna-viteze

 
[ 24. února 2020 | Autor: Ing. Jitka Bartošová | celý text... ]
 

Pozdrav ze Sachovky

V Beskydech na Sachovce lyžujeme, řezané oblouky trénujeme, ať co nejdříve carvujeme, lyžování prostě milujeme. Žáci 7 AB, 6.A.

 
[ 19. února 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Úprava ceny stravného

Vážení strávníci, rodiče,

od 1.března 2020 je upravena cena stravného. Důvodem je zvyšování cen potravin a povinnost stravovacího zařízení dodržovat závazné výživové dávky dle věkových skupin strávníků podle vyhlášky č. 463/2011 Sb. ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

Věkové skupiny              Finanční limity Kč      Cena nyní Cena nová  

1. Strávníci 7-10 let          oběd 16,00 až 32,00       23,-     25,-

2. Strávníci 11-14 let         oběd 19,00 až 34,00      25,-     27,-  

3. Strávníci 15 a více let     oběd 20,00 až 37,00      26,-     28,-

 
[ 18. února 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Školní kolo recitační soutěže

V pondělí 10. 2. 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Bylo vybráno 29 žáků z různých ročníků.

 
[ 17. února 2020 | Autor: Mgr. Veronika Zetková | celý text... ]
 

Coffee time

Ve středu 12.2. jsme pozvali Sunny a Dickyho na Coffee time, malou odpolední party s osmáky a deváťáky. Připravili jsme si občerstvení a pár aktivit, které nám toto odpoledne zpříjemnily. V několika skupinkách jsme si zahráli hry v angličtině, pak všichni společně zazpívali oblíbené hity a nakonec žáci se zahraničními studenty diskutovali. Party jsme si náramně užili a spolu se stážisty na ni budeme rádi vzpomínat.

 
[ 17. února 2020 | Autor: Mgr. Radka Popelková | celý text... ]
 

Projekt EDION

V týdnu od 10. do 14. února 2020 probíhal na naší škole projekt EDISON. Do výuky se zapojili dva stážisté - Sunny z  Taiwanu a Dicky z Indonesie. Společně s žáky naší školy poznávali navzájem své kultury, tradice a zvyklosti. Foto zde

 
[ 14. února 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výstava panenek

    Využili jsme příležitosti a spolu s některými dalšími třídami jsme navštívili výstavu panenek. Svoji sbírku pro tuto příležitost zapůjčily paní Monika a Nikol Chmelařovy, které panenky nejen sbírají, ale i vyrábějí.  Občané Strání a okolí měli tak možnost obdivovat krásu exponátů starých, z nichž nejstarší pochází z roku 1890, ale i nově vytvořených. Některé z nových panenek  získaly i různá prestižní ocenění. Prohlédli jsme si panenky i kočárky různých velikostí a tvarů a množství krásných šatiček. Největší panenka byla vytvořena podle obrazu legendární čachtické paní Alžběty Báthoryové, když jí bylo devět let. Chlapci byli zase překvapeni, když v některých obličejích panenek poznávali podoby svých filmových hrdinů, např. Harryho Pottera, Jacka Sparrowa apod.

      Výstava se nám líbila a inspirovala nás k výstavce vlastních panenek v naší třídě.

 
[ 13. února 2020 | Autor: Mgr. Jarmila Málková a žáci III.B | celý text... ]
 

Jarní sběr papíru zrušen

Vážení rodiče v důsledku nepříznivé situace na trhu s papírem bude letos zrušen jarní sběr papíru. Sběrné suroviny nebudou až do odvolání odebírat školní sběr.

Nadále platí, že mohou rodiče a žáci odevzdat papír - pouze tiskoviny - na hlavní provozovně sběrných surovin v Uherském Hradišti a na výkupně v Uherském Brodě. Ceny papíru se budou odvíjet od momentální situace na trhu.

Děkujeme za pochopení.

 
[ 7. února 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Chemická olympiáda

Letošní 56. ročník chemické olympiády se věnuje tématu solí, jejich vlastnostem, přípravě i využití solí a jejich roztoků. Školní kolo chemické olympiády má tři části. Nejdříve žáci vypracují domácí studijní část, pak proběhne testování a nakonec praktická část. V letošním roce se přihlásili čtyři žáci devátého ročníku.

 
[ 7. února 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Holocaust a extremismus

Ve středu 5. února navštívil naši školu pan Pavel Pakosta. V besedě o holocaustu nejprve vyprávěl příběh židovské rodiny, která se za druhé světové války skrývala před nacisty. Pak nám ukázal fotografie Židů deportovaných z Terezína do Osvětimi a připomněl, jak se na toto místo dostali. Dívali jsme se na záběry ze života ve vyhlazovacích táborech (kruté zacházení s „podlidmi“ a jejich konec ve spalovacích pecích). Pustil nám také video dávající poctu lidem, kteří zde zemřeli. Beseda byla zajímavá a poučná.

 
[ 6. února 2020 | Autor: žáci 9.B | celý text... ]
 

Školní kolo - Biologická olympiáda

Ve středu 5.2.2020 proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Téma letošní olympiády bylo Těžký život ve vodě. Přihlášení žáci absolvovali tři části - teoretický test znalostí, poznávání rostlin a živočichu a laboratorní úkol. Nejvíce bodů z kategorie C (8. a 9. ročník) získal Jakub Adámek z 9.A, z kategorie D (6. a 7. ročník) byla nejúspěšnější Amálie Knotková ze 7.A. Všem nadšeným přírodopiscům děkujeme za účast! 

 
[ 6. února 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Přehled akcí - únor

V příloze naleznete nový přehled. 

 
[ 4. února 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Pololetní relax

Podívejte se na krátké video, na kterém uvidíte naši akční relaxační hodinu po pololetním vysvědčení. Krásně jsme si odpočinuli od náročné práce a ještě jsme se zdokonalili ve spolupráci, která je důležitá pro osobní rozvoj každého z nás. 

 
[ 30. ledna 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Olympiáda z českého jazyka

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se naše škola zúčastnila okresního kola olympiády z českého jazyka, které se konalo v Uherském Hradišti. Adéla Miklášová z 9. B obsadila krásné 9. místo s celkovým počtem bodů 38 a Eliška Zetková z 9. A získala 12. místo s 37 body. Oběma patří velká pochvala a poděkování za reprezentaci školy.

 
[ 28. ledna 2020 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Rodičovský ples

Kráska a zvíře bylo téma letošního rodičovského plesu, který tradičně pořádá SRPDŠ Strání. Ples slavnostně zahájilo sedmnáct párů deváťáků, doplněných o tři žáky osmého ročníku. Žáci zatančili polonézu a valčík. Taneční průpravu měly na starosti paní učitelky Marie Zetková a Klára Jakešová. Pohádkovou výzdobu připravili žáci devátého ročníku pod vedením paní učitelky Petry Popelkové a paní učitelky Věry Zetkové.

Vedení školy děkuje všem dobrovolníkům a zejména SRPDŠ, kteří se podíleli na přípravě tohoto plesu. Získané finanční prostředky budou věnovány na výukové programy pro žáky, nákup knih, podporu dopravy na lyžařský kurz a jiné.

 
[ 28. ledna 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Biologická olympiáda

Na konci ledna proběhne školní kolo biologické olympiády. Letošní téma olympiády je Těžký život ve vodě. Studijní materiály k biologické olympiádě jsou uloženy jako příloha. 

 
[ 24. ledna 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Párty se zdravou pětkou

Dne 21. a 22. ledna 2020 proběhla v 1. a 3. ročnících přednáška o zdravém životním stylu s názvem ,, Párty se zdravou pětkou“.

Děti se dozvěděly, které potraviny by měly být nedílnou součástí našeho jídelníčku, a kterým bychom se měli spíše vyhýbat, protože nejsou našemu tělu prospěšné.

Přednáška byla zpestřena několika soutěžemi a ochutnávkou ovoce a zeleniny.

 
[ 23. ledna 2020 | Autor: Mgr. Veronika Zetková | celý text... ]
 

Rodičovský ples

final.jpg

 
[ 16. ledna 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Pololetní koncert

ZUŠ STRÁNÍ VÁS ZVE NA POLOLETNÍ KONCERT. Koná se v pondělí 20. 1. 2020  v  17:00 v  MULTIFUNKČNÍM SÁLE.

Plakát k nahlédnutí v příloze. 

 
[ 16. ledna 2020 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Rodičovský ples

SRPDŠ při ZŠ a ZUŠ Strání vás srdečně zve Rodičovský ples, který se bude konat 25.1.2020 od 19:00. 

Předprodej vstupenek 14.1.2020 od 15:00 nebo na 737914650 a 732810125. 

Osobám mladším 15 let a žákům školy vstup zakázán, výjma účinkujících. 

 
[ 13. ledna 2020 | Autor: Edita Zetková | celý text... ]
 

Přehled akcí - leden

V příloze naleznete plán akcí na leden. 

 
[ 7. ledna 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Čtení při svíčkách

Rok s rokem se sešel a poslední pondělí v tomto roce opět patřilo našemu tradičnímu setkání při svíčkách. Měli jsme radost, že se čtenářů sešlo víc než minulý rok, a proto jsme akci uspořádali v učebně českého jazyka. Třídou zavoněl vánoční čaj a cukroví, na lavicích poskakovaly plamínky zapálených svíček a na stromečku se leskly vánoční ozdoby. Teď je ta pravá atmosféra ke zklidnění v uspěchaném předvánočním čase. Ukázky z knížek pro děti střídají verše …

                Radostné chvíle vánočního času

                navracejí nás zpátky do dětství

                Zas vidím po vsi koledovat chasu

                a světla za okny se něžně chví …

Jsou to krásná slova pana Miroslava Kapinuse, která úžasně vystihla právě probíhající chvíli. Vrátili jsme se do dětství a vzpomínali, jak to bylo dřív. Děti přidaly pár zážitků ze svých rodinných Vánoc. Bylo nám s knihou a spolu opět hezky. Děkujeme.

 
[ 21. prosince 2019 | Autor: Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Poděkování

Děti ze školní druziny děkují p. Ondřeji Benešíkovi za krásný domeček pro panenky! 
 
[ 20. prosince 2019 | Autor: Marcela Hupková | celý text... ]
 

Vánoční koncert

Vedení školy děkuje dechové hudbě Javorinka, která připravila v pátek 20. prosince krásný vánoční koncert pro naše žáky. Svým vystoupením navodila vánoční atmosféru, zazpívali si i žáci naší školy.

 
[ 20. prosince 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Těšíme se na Vánoce

Nahlédněte do fotogalerie :-)

 
[ 20. prosince 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

„O štanglu salámu“

Poslední vánoční týden patří již tradičně volejbalovému utkání mezi žáky devátých tříd a vyučujícími. Utkání probíhá ve třech setech. Také letos zvítězila zkušenost pedagogů nad mládím žáků, ale nutno podotknout, že deváťáci byli důstojným soupeřem. Získané dovednosti dokázali dobře zúročit a předvedli, že umí bojovat nejen za sebe, ale za celý svůj tým. O to víc si hlavní výhru zasloužili především oni.

 
[ 20. prosince 2019 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Mám chytré tělo

Naši školu navštívil pan Zezula se svým výukovým programem Mám chytré tělo. Za pomoci vlastnoručně vyrobených pomůcek předvedl fungování lidského těla a také to, co probíhá v našem mozku při prožívání emocí. Žáci se mohli aktivně zapojit do obsluhy funkčních modelů. Věříme, že z této nevšední vyučovací hodiny si žáci budou pamatovat spoustu užitečných informací. Děkujeme SRPDŠ za zaplacení tohoto výukového programu.

 
[ 20. prosince 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Úspěch v soutěži Mladý chemik

V listopadu na naší škole poprvé proběhlo školní kolo soutěže Mladý chemik. Soutěž se snaží představit chemii jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.

Zúčastnilo se jí 12 žáků z 9. ročníku. Nejlepšími řešitelkami se staly Eliška Zetková, Monika Podolanová a Adéla Vintrová, které naši školu reprezentovali 10. prosince v okresním kole v Otrokovicích.

Okresní kolo z 65 zúčastněných žáků vyhrála naše žákyně Eliška Zetková! Do dalšího kola soutěže též postupuje Adéla Vintrová. Všem moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do dalšího kola.

 
[ 19. prosince 2019 | Autor: Ing. Jitka Bartošová | celý text... ]
 

Škola u seniorů

Již třetím rokem se žáci školy zapojují do programu Škola u seniorů. Některé ročníky připravují ručně vyrobená přáníčka, jiní nacvičí vystoupení. Ve čtvrtek 12. prosince jsme se vypravili do domu s pečovatelskou službou Strání, abychom zpříjemnili seniorům adventní čas. Žáci pod vedením paní učitelky Hany Miklášové zahráli a zazpívali písničky. Hoši z folklórního souboru Javorinka předvedli odzemek, dívky zatančily myjavský tanec a zazpívali několik písní. Nakonec jsme rozdali ručně vyrobená přáníčka.

 
[ 16. prosince 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STRÁNÍ VÁS ZVE NA VÁNOČNÍ BESÍDKY

Pátek 13. prosince, pondělí  16. prosince, úterý  17. prosince, středa 18. prosince  a čtvrtek  19. prosince  vždy v 18:00 v souborové třídě v ZUŠ.

 
[ 13. prosince 2019 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Straňanská laťka

5. prosince se v naší tělocvičně uskutečnil další ročník Straňanské laťky. Soutěže ve skoku vysokém se kromě naší školy zúčastnili také žáci z Uherského Ostrohu, Dolního Němčí, Nivnice a Bojkovic. Netradičně soutěž zahájili Mikuláš s čertem a andělem. 

 
[ 13. prosince 2019 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

6. A NA EXKURZI V BRNĚ

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 jsme brzy ráno vyjeli do Brna. Navštívili jsme Technické muzeum, kde jsme se nejprve ponořili do nejrůznějších experimentů vycházejících ze zákonů fyziky, poté jsme si prohlédli další části expozic. Během poledne jsme se přesunuli do planetária, díky němuž jsme absolvovali výpravu do vesmíru, prohlédli si hvězdnou oblohu a pronikli do tajů Sluneční soustavy. Poslední zastávkou byl Pavilon Anthropos. Průvodkyně nám rozšířila vědomosti o vzniku a vývoji člověka, čímž jsme uzavřeli naše dějepisné povídání o pravěku.

 
[ 13. prosince 2019 | Autor: Mgr. Marie Pavlušová | celý text... ]
 

Vánoční dílničky

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme pro děti připravili vánoční dílničky. Děti si mohly vyrobit různé vánoční dekorace – ozdoby na stromeček, andělíčky, sněhuláky nebo stromečky.

Domů si pak odnášely spoustu krásných výrobků, které jistě potěšily nejednoho obdarovaného.

Více ve fotogalerii.

 
[ 13. prosince 2019 | Autor: Mgr. Veronika Zetková | celý text... ]
 

Oslavy 10. výročí ZUŠ

V pátek 29. listopadu naše škola oslavila 10. výročí od založení ZUŠ. Děkujeme všem účinkujícím a jejich učitelům za krásný koncert, žákům a paní učitelce výtvarného oboru za vernisáž k výstavě o historii ZUŠ a paní ředitelce Ivě Stupkové za klidné zázemí a podporu. Děkujeme také všem partnerům, se kterými spolupracujeme. Především Obci Strání, Mateřské škole ve Strání a SPOKOSu.

V příloze si můžete přečíst o historii ZUŠ. Foto z koncertu najdete ve fotogalerii. 

 
[ 6. prosince 2019 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Mikuláš ve škole

Dnes dopoledne do školy zavítal čert, anděl a Mikuláš. Kupodivu si čert neodnesl žádné zlobivé dítko, naopak anděl všechny děti obdaroval sladkostmi. 

Sponzorům děkujeme.

 
[ 5. prosince 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Black&White

Fotky z akce Black&White jsou k nahlédnutí ve fotogalerii. 

 
[ 2. prosince 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

SLAVNOST SLABIKÁŘE 1. A

Není to ještě tak dávno, co prvňáčci poprvé usedli do školních lavic a ve středu 27. 11. 2019 již slavnostně obdrželi i svoji první učebnici – SLABIKÁŘ.

Na úvod slavnosti děti zarecitovaly rodičům básničky o písmenkách. Poté předvedly krátkou ukázku toho, co se za 3 měsíce ve škole naučily. Četly slabiky, slova, ale také krátké věty. U tabule skládaly z písmen slabiky, které přiřazovaly k obrázkům a hledaly tiskací i psací písmena.

Na závěr si každé z dětí převzalo od paní učitelky svůj Slabikář.

Na děti čekalo také velké překvapení v podobě dortu, dětského šampaňského a dalšího občerstvení.

Tímto děkuji všem rodičům, kteří pomáhali s organizací akce.

 
[ 2. prosince 2019 | Autor: Mgr. Veronika Zetková | celý text... ]
 

Den Slabikáře

Datum 27. 11. byl u nás slavnostním dnem pro prvňáčky. Děti se těšily, že  dnes dostanou Slabikář. Naši třídu 1.B už dopoledne očekávala v knihovně p. Kloudová společně s rodiči. Dnes se představila jako Královna knížek. Dětem  předvedla  známé pohádkové knížky, jako např. Ladovy pohádky, Ferdu  mravence, Kocoura  Mikeše, a další. Také se zeptala, zda umí přečíst některá písmenka. Děti přednesly na daná písmenka říkadla a básničky. Paní královna přečetla i zajímavou pohádku O pohádaných písmenkách. Na konec programu děti zazpívaly písničku O Alence a písmenkách a pak už mohlo proběhnout slavnostní předávání Slabikářů společně s pasováním i s focením.

Ráda bych poděkovala za pomoc a poutavé vyprávění paní Kloudové, dále p. asistentce M. Hupkové a také rodičům, kteří přichystali drobné dárky pro děti.

 
[ 2. prosince 2019 | Autor: Mgr. Miroslava Králíková | celý text... ]
 

Hellowenské tvoření ve školní družině

Fotky z družinového tvoření ve fotogalerii. 

 
[ 1. prosince 2019 | Autor: Marcela Hupková | celý text... ]
 

Vánoční dílničky

hotovo.jpg

 
[ 1. prosince 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Přehled na měsíc prosinec

V příloze naleznete nový přehled na prosinec. 

 
[ 1. prosince 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

10. výročí ZUŠ

ZŠ a ZUŠ Strání vás srdečně zve na oslavu 10. výročí založení ZUŠ. Akce proběhne 29. listopadu 2019 v budově školy. Od 17:00 se můžete zúčastnit slavnostního koncertu, na kterém vám zahrají naši žáci a poté od 18:30 zhlédnout vernisáž. 

Plakát je k nahlédnutí v příloze. 

 
[ 25. listopadu 2019 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Proužkový den

Sychravé podzimní dny jsme si v pátek 22. listopadu zpestřili proužky. Tolik proužkových triček, ponožek a doplňků nikdy ve škole nebylo. 

Příští pátek 29.11. se oblečme do stylu Black&White. 

 
[ 22. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Čtvrtý ročník na dopravním hřišti

Začátkem listopadu byli čtvrťáci na dopravním hřišti v Uherském Brodě. Tam se seznámili s pravidly silničního provozu a také si vyzkoušeli jízdu na kole v praxi. I když nám počasí nepřálo, byly děti z netradičního dopoledne nadšené.

 
[ 21. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Pavla Horňáčková, Mgr. Eva Bruštíková | celý text... ]
 

30 LET SVOBODY

Kulaté výročí sametové revoluce jsme si na škole připomněli vzdělávacím programem, který popisoval listopadové události v souvislostech usnadňujících pochopit důvody politických změn a jejich význam. Vyprávění přímého účastníka, Ziggyho Horvátha, bylo doplněno ukázkami z písní Karla Kryla, Jaroslava Hutky a Marty Kubišové.

O těchto událostech na naší škole a ve Strání přišla žákům devátého ročníku do hodiny dějepisu popovídat také paní Marie Kloudová. Děkujeme za poutavé vyprávění a vzpomínání.

 
[ 21. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Kariérové poradenství

Od letošního školního roku můžete v naší škole využít službu Kariérového poradce, kterou poskytuje Mgr. Marie Šimková. Poradenství je určeno pro všechny žáky a jejich rodiče. Poradenství zahrnuje možnost individuálního testování žáků, konzultace výsledků, informace o jednotlivých povoláních, nasměrování žáka podle osobnostních rysů, zájmů a dovedností, orientace na trhu práce apod. Individuální konzultace probíhají po domluvě.

Kontakty: simkova@zsstrani.cz, tel. 572 697 301

 
[ 15. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Poděkování

Vedení školy děkuje panu Marku Bruštíkovi za bezplatnou opravu a servis sportovního nářadí.

 
[ 15. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Burza škol

Zveme rodiče a žáky devátého ročníku na Burzu škol, která proběhne v pondělí 18. listopadu v 15.30 hod v jídelně naší školy. Byli pozváni zástupci škol z celého regionu. Účast potvrdili zástupci SPŠ OA Uherský Brod, Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, Střední odborné učiliště UB a Střední školy letecké. Po skončení burzy proběhnou konzultace s třídními učiteli.

 
[ 15. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Beseda ve školní knihovně

V pátek 25. října 2019 jsme navštívili školní knihovnu, kde pro nás, žáky šesté a sedmé třídy, byla připravena beseda o našich ilustrátorech.

Paní učitelka Kloudová nám vyprávěla o malířce Heleně Zmatlíkové. Víte, co je typické pro její kresby? Přece nápadně velké oči, které její postavy mají. Dovedete si představit Honzíka, hlavní postavu knihy Honzíkova cesta, bez těch krásných velkých modrých kukadel? Dozvěděli jsme se také hodně o Adolfu Bornovi, Josefu Ladovi i Ondřeji Sekorovi. Se zájmem jsme naslouchali a také listovali v knížkách, kde jsme si jejich obrázky prohlíželi. Děkujeme paní učitelce Kloudové, že si na nás udělala čas a vyprávěla nám zajímavosti o českých malířích, díky kterým jsou stránky dětských knih krásnější a zajímavější.

 
[ 7. listopadu 2019 | Autor: Markéta Popelková,7.A | celý text... ]
 

Soutěž "Nejpěknější vydlabaná dýně"

Do školou vyhlášené soutěže "Nejpěknější vydlabaná dýně" se zapojili následující žáci - Nela Havlíková (1.B), Lada Mimochodková (1.B), Jirka Králík (2.A), Standa Zámečník (3.A), Václav Končitík (3.B), Míša Dzuráková (4.A), Tereza Končitíková (4.A), Benedikt Benešík (4.A).

Vybrat tu nejpěknější dýni bylo velmi těžké, protože každá dýně měla své kouzlo a každá dýně byla originál. 

1. místo - Michaela Dzuráková

2. místo - Lada Mimochodková

3. místo - Jirka Králík a Benedikt Benešík

Všem soutěžícím děkujeme a vítězům blahopřejeme.

 
[ 1. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Školní strašidelní

Školní strašidlení je školní akce pro žáky I. stupně, která proběhla ve večerních hodinách 31. řijna 2019 v budově naší školy. Celkem se akce zúčastnilo přes 120 dětí.

Strašidlení mělo 7 stanovišť zejména v odborných učebnách, kde žáci plnili úkoly, za které dostali razítko. Na konci strašidelné obchůzky školy byli odměněni sladkým strašidýlkem nebo dobrotami, které pro žáky přichystala pí. Markéta Adolfová. Tímto jí velmi děkujeme za podpoření této akce. 

Děkujeme také všem paním učitelkám z I. stupně a paní učitelce Petře Popelkové za krásnou výzdobu školy. Večerem děti provázely paní učitelky Petra Adámková, Eva Bruštíková, Miroslava Králíková, Libuše Želibabková, Petra Popelková, Marie Šimková, Marie Zetková, Iveta Popelková-Gibalová, paní ředitelka Iva Stupková, školní asistentky Marcela Hupková a Jitka Benešíková, a také školní asistentka Helena Majorová. 

Děkujeme také všem pomocníkům z řad našich žáků! 

 
[ 1. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Poděkování

Děti ze třídy 5. A a 7. B děkují p. Zálešákové, která pro ně napekla strašidelné dobroty a tím přispěla k atmosféře třídního strašidlení. 

 
[ 31. října 2019 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Přehled akcí - listopad

V příloze naleznete nový přehled na listopad 2019. 

 
[ 31. října 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Soutěž o nejpěknější vydlabanou dýni

ZŠ a ZUŠ Strání vyhlašuje pro žáky školy soutěž o "Nejpěknější vydlabanou dýni". Příjem dýní bude ve čtvrtek 31.10.2019 do 8:30 ve vestibulu školy.

 
[ 24. října 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Školní strašidelní

plakat_strasidleni.jpg

 
[ 22. října 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Cyklovýlet

V úterý 15. 10. 2019 absolvovali žáci devátého ročníku opět cyklistický výlet. Vyrazili jsme od školy hned po obědě. Okruh škola – Cicůrek – Podskalka – Kamenná búda – Hrabina – Žabka – škola zvládli všichni bez větších obtíží. Na cestu nám svítilo sluníčko, nevadil ani silnější vítr. Díky pěknému počasí jsme si užili spoustu pěkných výhledů. Pochvala patří všem, kdo se výletu zúčastnili, byli moc šikovní.

 
[ 18. října 2019 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Atletický pětiboj

V pátek 4. 10. 2019 jsme se zúčastnili atletického pětiboje, který pořádala naše družební škola Podolie.  Soutěžilo se ve skoku vysokém, dalekém, v běhu na 60m, ve vytrvalostním běhu a v hodu kriketovým míčkem. V kategorii starších hochů se místo hodu míčkem vrhalo koulí. Naše škola obsadila krásné 2. místo. Více bodů dosáhla pouze sportovní atletická škola z Brezové pod Bradlom. Dvěma našim žákům se podařilo vystoupat na stupně vítězů v kategorii jednotlivců. Igor Lancůch (7. A) získal stříbrnou a Adam Želibabka (8. B) bronzovou medaili. Soutěžit v pěti disciplínách bez přestávky je pro žáky velmi náročné, přesto byly jejich výsledky vynikající. Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 
[ 8. října 2019 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Exkurze III. B v Obecním úřadě Strání

    Ve čtvrtek 3.10.2019 jsme se plni očekávání vydali do Obecního úřadu Strání.

    Sotva jsme tam dorazili, hned u vchodu nás uvítala Ing. Eliška Málková, která se nás ujala a provedla nás pěkně  opravenou budovou a celou dobu se nám věnovala. Vysvětlila nám, jaké záležitosti zde občané vyřizují a co mají jednotliví zaměstnanci na starosti. Poštěstilo se nám i nachomýtnout se při hlášení obecního rozhlasu.

 
[ 8. října 2019 | Autor: Mgr. Jarmila Málková a žáci III. B | celý text... ]
 

Podzimní sběr papíru

Průměrný strom vyrobí za den asi 1000 l kyslíku, zachycuje prach, nečistoty a osvěžuje vzduch. Při sběru se vybralo 7 363 kg papíru a tím se ušetřilo několik stromů. Děkujeme všem žákům dobrovolníkům, kteří na akci pomáhali: Alica Janigová, Alžběta Popelková, Jan Nuzík, Karin Neštinová, Kateřina Zetková, Natálie Šimková, Nela Cmolová, Aneta Pavelková, Dominika Knotková, Ema Popelková, Viktorie Pavlušová, Petr Grebík, Václav Žajgla. Dále děkujeme zaměstnancům školy, kteří také pomáhali a všem rodičům, kteří akci podpořili.

 
[ 3. října 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Vitamínový den

Dne 2. 10. 2019 proběhla pro žáky naší školy pod heslem “Zeleninou a ovocem, bráníme se nemocem“ doprovodná vzdělávací akce „Vitamínový den“ v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.

Děti 1. stupně absolvovaly krátkou přednášku o zdravém životním stylu, ochutnaly čerstvě vylisované ovocné a zeleninové šťávy, smoothie i 100% ovocný mošt. Praktickou část tvořila výroba špízů z čerstvého ovoce a zeleniny. Závěr akce patřil soutěži, ve které si děti zábavnou formou zopakovaly získané vědomosti. Žáci 2. stupně strávili se svými třídními učitelkami svačinovou přestávku, během které mohli ochutnat 100% jablečný mošt a předem připravené špízy.   

Děkujeme firmě MK Fruit s.r.o. a jejímu týmu za příjemné, přínosné a zdravé dopoledne.

(Více viz. fotogalerie.)

 
[ 3. října 2019 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Pozvánka od ZUŠ

ZUŠka Strání a Bojkovice Vás zvou na nedělní odpoledne s dechovou hudbou do Bojkovic. Žáci obou škol v přátelské spolupráci chtějí přesvědčit fanoušky, že DECHOVKA BYLA, JE A BUDE. Přijeďte podpořit mladé nadšence v neděli 6. října v 15 hodin na Nábřeží Svobody do Bojkovic.

 
[ 3. října 2019 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Přehled akcí na říjen

V příloze naleznete přehled na říjen. 

 
[ 2. října 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Basketbal

Vážení rodiče, je možné otevřít kroužek Basketbalu. Jde o přípravku basketbalu určenou pro I. stupeň. Kroužek by probíhal ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 v tělocvičně ZŠ. Kroužek by vedla Magdalena Tinková, která má s basketbalem bohaté zkušenosti. Kdo má zájem přihlášky si děti mohou vyzvednout u třídního učitele.

 
[ 1. října 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Sprinterský víceboj

Nový školní rok jsme začali opět i účastí na sportovních soutěžích. 24. 9. 2019 jsme se zúčastnili okresního kola Sprinterského víceboje v Uherském Brodě. Zde se soutěží ve sprintu na 40, 50 a 60m. Mezi sprinterskými jedničkami okresu si chlapci kategorie II (4. a 5. třídy) přivezli zlaté medaile. Navíc v soutěži jednotlivců obsadil Martin Havlík (4. B) 1. místo a Viktor Želibabka (5. B) 3. místo. Z druhého stupně pak v kategorii III (6. a 7. třída) dosáhli chlapci na bronzovou příčku. V nehodnoceném superfinále čtyř nejlepších běžců okresu se na 3. místo posunuli také Tereza Knotová z 5. B a Filip Pavlovič ze 7. B. Také ostatní žáci se nedali zahanbit a obsadili velmi pěkná, i když už dále nehodnocená, místa. Všem sprinterům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 
[ 27. září 2019 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Přespolní běh

Aniž bychom si trochu vydechli, hned 26. 9. 2019 jsme jeli do Uherského Ostrohu na okresní kolo přespolního běhu. Trať měřila 1500 m pro dívky, 2000 m pro mladší hochy a 3000 m pro starší hochy. V těžké konkurenci se starším dívkám podařilo získat 2. místo. Také ostatní závodníci doběhli ve výborných časech a někteří dosáhli dokonce osobních rekordů. Všem znovu děkujeme za vynikající reprezentaci školy. Stále máme naštěstí žáky, kteří mají ke sportu a k pohybu blízko.

 
[ 27. září 2019 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Děkujeme!

Děti ze školních družin a paní vychovatelky děkují TENIS CENTRUM VINTR za ledňáčkové odpoledne. 

 
[ 25. září 2019 | Autor: Marcela Hupková | celý text... ]
 

PREVENTIVNÍ PROGRAM O KYBEŠIKANĚ PRO ŠESŤÁKY

V úterý 24. 9. 2019 si pan Pakosta připravil pro šesťáky povídání o kyberšikaně. Vysvětlili si, jaké nástrahy se pod tímto slovem skrývají a vzájemně prodiskutovali, jak takovým problémům čelit. Vyzdvihnuta byla především rizika, která spočívají ve členství na sociálních sítích.

 
[ 25. září 2019 | Autor: Mgr. Marie Pavlušová | celý text... ]
 

Sedmáci navštívili Modrou

V pátek 20. září se žáci sedmých ročníků vydali do obce Modrá. Kombinací individuální a komentované prohlídky si prošli areál Živé vody. Největším vizuálním zážitkem byl bezesporu tunel nabízející pohled na sladkovodní ryby. Druhá část exkurze se odehrála v přilehlém archeoskanzenu. Prostřednictvím dvouapůlhodinového programu si žáci mohli přiblížit život lidí na Velké Moravě. Současně si osahali řadu dobových exponátů, vyzkoušeli střelbu lukem, ochutnali placky a na vlastní oči viděli práci hrnčíře. K tomu všemu přálo slunečné, i když zrána chladnější počasí!

 
[ 25. září 2019 | Autor: Mgr. Marie Pavlušová | celý text... ]
 

Podzimní fotosoutěž

fotosoutez.jpg

 
[ 22. září 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Habsburská Vídeň

Ve středu 18. září 2019 se 8. a 9. ročník vydal na poznávací exkurzi do hlavního města Rakouska, do Vídně. Odjížděli jsme v šest hodin ráno od školy. V autobuse s námi jel náš průvodce pan Kočí, který nás informoval o průběhu celého dne.

Jako první jsme zavítali k zámku Schönbrunn, procházeli jsme se mezi zámeckými zahradami až ke kolonádě Gloriette a kochali se krásným výhledem u Neptunovy fontány.

Dále naše kroky směřovaly do centra města k Hofburgu a chrámu sv. Štěpána. Poté pan Kočí vyhlásil „indi-vindi“ a tak jsme se rozprchli do uliček mezi davy lidí. Pak jsme se dostali až k památníku Alžběty Bavorské v růžové zahradě, odkud naše cesta pokračovala k zábavnému parku Prater. Viděli jsme tam obří vídeňské kolo Wiener Riesenrad s průměrem 61 metrů a mohli jsme vyzkoušet mnoho dalších adrenalinových atrakcí.

Po našem celodenním výletu jsme se všichni v pořádku a plní zážitků vrátili domů. Výlet se nám moc líbil!

                          žákyně 9.B: Diana Vintrová, Adéla Miklášová

 
[ 20. září 2019 | Autor: Mgr. Bc. Miroslava Popelková | celý text... ]
 

Podzimní sběr papíru

podzimsber.jpg

 
[ 19. září 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Seznam kroužků na školní rok 2019/2020

V příloze naleznete aktuální seznam kroužků. 

 
[ 18. září 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Branný závod

Vojensko historický klub Východní fronta připravil pro žáky naší školy v pátek 13. 9. 2019 branný den. Během vyznačeného běžeckého okruhu se žáci zastavovali na deseti stanovištích, kde zdolávali překážkovou dráhu, házeli granátem, stříleli, zaměřovali cíl, vyzkoušeli si maskování obranné pozice, postup při úniku nebezpečných látek, použití plynových masek, dále plnili různé úkoly z oblasti topografie a zdravovědy. Branný den obohatili svou přítomností vojáci z 3. pěší roty z Bučovic, kteří pro žáky připravili ukázku zbraní a seznámili je se zdravovědou.

Foto zde

 
[ 13. září 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Nultá lekce tanečních

V rámci plnění Minimálního preventivního programu proběhl ve čtvrtek 12. září 2019 interaktivní program pro I. i II. stupeň Nultá lekce tanečních, ve kterém si žáci připomněli pravidla slušného chování. 

 
[ 13. září 2019 | Autor: Mg. Jana Jančová | celý text... ]
 

Kroužek PARKOUR

Pan Uherek z DDM Uherský Brod oznamuje, že kroužek Parkour začíná ve středu 25.9.2019 v 16 hodin v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Strání, kde obdržíte zároveň podrobnější informace. Cena 400 Kč/žák/školní rok.

Přijďte pokud možno i se svými rodiči.

 
[ 12. září 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Přehled na měsíc září

V příloze naleznete aktualizovaný přehled na září. 

 
[ 10. září 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Oznámení školní jídelny

Upozorňujeme nové strávníky, že je možné si v kanceláři vedoucího školní jídelny zakoupit nové čipy.

 
[ 6. září 2019 | Autor: Petr Mikláš | celý text... ]
 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Pondělní ráno bylo trochu deštivé, ale přesto jsme před budovou školy slavnostně zahájili školní rok 2019/2020 a přivítali jsme nové žáky prvního ročníku.

Pozvání přijal pan starosta Antonín Popelka, pan místostarosta Marián Flekač, pan poslanec Ondřej Benešík, paní ředitelka MŠ Jana Bruštíková, duchovní správce naší farnosti p. Stanislav Matyáš, zástupkyně SRPDŠ paní Irena Kolajová a předsedkyně školské rady paní Edita Zetková.

 
[ 4. září 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že v týdnu od 2.9. - 6.9. 2019 nebude v provozu školní jídelna. Dejte prosím dětem větší svačinu nebo budou mít možnost si zakoupit občerstvení ve školním bufetu. Registrace nových strávníků, především prváků bude možná až po zprovoznění systému VIS. Budeme vás předem informovat na webu nebo rozhlasem. Děkujeme za pochopení.

 
[ 28. srpna 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Zahájení školního roku 2019/2020

about.png

 
[ 28. srpna 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Digitální učební materiály školy

V menu ZŠ najdete novou nabídku Digitální učební materiály školy. Zde si můžete stáhnout učební dokumenty jednotlivých školních předmětů.

 
[ 5. března 2012 | celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek