logoIROPMMR.JPG

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných učeben a zajištění jejich bezbariérovosti v ZŠ Strání" (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004106), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je rekonstrukce stávajících učeben chemie a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, včetně pořízení vybavení a zajištění jejich bezbariérového užívání. Výstupy projektu jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí "Přírodní vědy" a "Komunikace v cizích jazycích".

Distanční výuka

Od středy 14.10.2020 probíhá distanční výuka pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ i žáky ZUŠ. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin. Bližší informace budou předávat průběžně třídní učitelé.

K podpoře distanční výuky zapůjčila škola žákům notebooky, tímto děkujeme správci sítě za jejich zprovoznění a intalaci. 

 
[ 14. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výukové programy zdarma

Tak jako na jaře uvolňují někteří naši partneři výukové programy pro žáky po dobu distanční výuky zdarma. Budu je postupně přidávat do přílohy. Více viz příloha

On-line poslechy k učebnicím Project:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

 
[ 13. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Distanční výuka na 2.stupni ZŠ

Od pondělí 12.10.2020 bude po dobu 14 dnů na 2.stupni ZŠ probíhat střídavě prezenční a distanční výuka a to následovně:

V týdnu 12.10. - 16.10. platí pro třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A prezenční výuka, pro třídy 6.B, 8.B, 9.B distanční výuka (obědy odhlášeny).

V týdnu 19.10. - 23.10 platí pro  třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A distanční výuka (obědy odhlášeny), pro třídy 6.B, 8.B, 9.B prezenční výuka.

Výuka je pro všechny žáky povinná a bude probíhat prostřednictvím MS Teams dle rozvrhu hodin dané třídy. Žáci byli s prostředím MS Teams ve škole seznámeni  a zkušebně v něm pracovali. Zároveň obdrželi přihlašovací údaje a hesla. Prosím všechny žáky, aby své přihlašovací údaje znovu ověřili v domácím prostředí.

 
[ 8. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

MS Teams – distanční výuka

MS Teams slouží k podpoře distanční výuky a umožňuje škole přechod ke vzdálenému výukovému prostředí. Škola již teď připojila každého žáka II. stupně k aplikaci MS Teams. Každý žák II. stupně dostal přihlašovací údaje a byl seznámen s prostředím aplikace. Postupně se žáci také připojují do online učeben k jednotlivým předmětům. Snažíme se tedy, aby žáci byli v případě přechodu na distanční výuku připraveni.

Jak MS Teams stáhnout do PC či mobilního zařízení?

MS Teams stáhnete do svého počítače z oficiálních stránek Microsoft: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Pro stažení do mobilního zařízení můžete využít předcházející odkaz nebo vyhledat MS Teams přes aplikaci Obchod Play ve vašem zařízení.

 
[ 7. října 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Grantová výzva „Piana do škol“

Manželé Komárkovi se rozhodli věnovat základním školám s rozšířenou výukou hudební výchovy a základním uměleckým školám 8 pianin a 3 klavíry od českého výrobce Petrof, aby pomohli rozvoji mladých hudebních talentů. 

Naše škola se zapojila do grantové výzvy a do konce října bude čekat na výsledek. Držte nám pěsti!

 
[ 6. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Kroužek PARKOUR

Zahájení kroužku Parkour pod DDM UB, který bude probíhat vždy ve středu v 16:00 - 1.stupeň, 17:00 - 2.stupeň v prostorách tělocvičny se prozatím odkládá z důvodu přerušení činnosti DDM v UB. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás! Přihlášky obdržíte na místě.

 
[ 6. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Omezení výuky tělesné výuky, hudební výchovy a kroužků ŠD a ŠK

Na základě usnesení vlády ČR bude výuka v tělesné výchově na 2.stupni od 5.10.2020 realizována ve venkovních prostorách, především formou vycházek. Žádáme žáky, aby do těchto hodin měli teplé sportovní oblečení a vycházkovou obuv. 1.stupně ZŠ se toto omezení netýká.

Hodiny hudební výchovy budou probíhat bez zpěvu, bude pozastavena činnost kroužků ŠD a ŠK.

Školní družina zůstává v provozu.

 
[ 2. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Distanční výuka v ZUŠ

Od pondělí 5.10.2020 bude na základě mimořádného opatření vlády ČR probíhat po dobu 14 dnů na ZUŠ distanční výuka.

Bližší informace obdržíte u jednotlivých vyučujících.

 
[ 2. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Nová učebna chemie a jazyků

V rámci projektu „Rekonstrukce odborných učeben a zajištění jejich bezbariérovosti v ZŠ Strání“ byla vybudována nová učebna chemie a jazyků. Taktéž bylo v areálu školy vybudováno malé arboretum. Foto viz příloha

 
[ 1. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Cyklovýlet

V úterý 15. 9. jsme celý 9. ročník jeli na cyklovýlet. Vyjeli jsme po 4. vyučovací hodině a co nevidět jsme byli zpátky. Projeli jsme se na kole, užili jsme si odpoledne se svými spolužáky a nadýchali se čerstvého vzduchu. Cesta byla sice dost kamenitá, ale naštěstí jsme přijeli všichni v pořádku. Bylo to prostě pěkné odpoledne.                                           

 
[ 24. září 2020 | Autor: žákyně 9.B | celý text... ]
 

Přehled kroužků ŠK a ŠD

V příloze najdete k nahlédnutí aktuálně nabízené kroužky ŠK a ŠD. 

 
[ 21. září 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Informace MZČR

MZČR zavádí mimořádným opatřením povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, pro žáky 2.stupně i učeben. Viz příloha

 
[ 18. září 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Informace pro rodiče

Na doporučení KHS Zlín letos proběhnou třídní schůzky 21.9.2020 prostřednictvím elektronické komunikace ve webové aplikaci Bakaláři - Komens - přijaté zprávy (nezapomeňte na možnost připojených souborů). Pokud rodiče nemají přihlašovací údaje (stejné jako do elektronické žákovské knížky), kontaktují na školní e-mail příslušného třídního učitele.

Kroužky ŠD a ŠK budou zahájeny v říjnu, podrobnější informace předají třídní učitelé.

Kroužek Parkour pod DDM UB bude zahájen ve středu 7.10.2020 v 16:00 - 1.stupeň, 17:00 - 2.stupeň v prostorách tělocvičny. Přihlášky obdržíte na místě.

Komens - viz příloha

 
[ 15. září 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Doporučení KHS Zlín

Vzhledem k výraznému nárůstu počtu onemocnění Covid-19 na území Zlínského kraje doporučuje KHS Zlín 

- nevytvářet rizikové situace, které představují nařízení karantény pro mnoho dětí, žáků či zaměstnanců školy

nedoporučuje konání třídních schůzek, velkých porad, nadbytečné slučování a spojování tříd

- doporučuje omezit konání hromadných a dále školících prezenčních akcí

- doporučuje upřednostnit v co největší míře elektronickou komunikaci jak s rodiči, tak s kolegy jako náhradu porad

Semafor stupně pohotovosti v ČR

Více viz příloha

 
[ 13. září 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče a rodinní příslušníci!

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci Vás žádáme, abyste nevstupovali do budovy školy. Děti ze školní družiny si vyzvedávejte zadním vchodem nebo před školou po telefonické domluvě s vyučujícím, případně zvoňte na kancelář. Děkujeme za pochopení. Je v zájmu nás všech dodržovat zvýšená bezpečnostní opatření.

Vedení školy

 
[ 4. září 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Slavnostní zahájení školního roku

V úterý 1.9.2020 jsme přivítali nové prváčky. Přejeme jim hodně štěstí a rodičům hodně trpělivosti. Foto zde

 
[ 3. září 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 1.9.2020 letos proběhne  v jednotlivých kmenových třídách (nikoliv společně před budovou školy) a to následovně:

9:30 - žáci 6. - 9. ročníku 

9:45 - žáci 2. - 5. ročníku

10:00 - slavnostní uvítání prvňáčků před budovou školy (v případě deště v MF sále), pak se rodiče s žáky přesunou do třídy, kde jim paní učitelky předají učební pomůcky a sdělí základní informace. Prosím rodiče, aby měli s sebou při vstupu do budovy školy roušky.

Upozorňujeme, že v úterý 1.9.2020 nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

 
[ 27. srpna 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Zápis do školní družiny

Zápis do školní družiny proběhne v úterý 1.9.2020 v době od 9:00 do 14:00 hodin. Zápis do ŠD budoucích prvňáčků proběhne během informativní schůzky ve třídě.

 
[ 24. srpna 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Informace ze školní jídelny

Rodiče budoucích prvňáčků a nově příchozích žáků mohou od 24.8.2020 v době od 9:00 do 14:00 přihlásit žáky ke školnímu stravování. Strávníci platící v hotovosti mohou taktéž uhradit stravné na měsíc září.

 
[ 24. srpna 2020 | Autor: Petr Mikláš | celý text... ]
 

Počítače dětem - aby děti mohly studovat

Počítače dětem je projekt, který se snaží pomocí dětem získat počítačovou techniku pro studium. Můžete se stát dárcem pro vás již nepotřebné počítačové techniky nebo pokud jste v nouzi, můžete si o počítač požádat. 

Veškeré informace o projektu Počítače dětem naleznete na https://www.pocitacedetem.cz/

 
[ 17. srpna 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Závěrečné focení

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z posledního dne školního roku 2019/2020. Foto zde

 
[ 29. června 2020 | Autor: Helena Majorová | celý text... ]
 

Přijímací řízení do ZUŠ

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení do ZUŠ.

 
[ 29. června 2020 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Rozloučení s žáky 9. ročníku

Ve středu 24. června 2020 se v multifunkčním sále konalo slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. Pozvání přijal pan starosta Antonín Popelka, duchovní správce naší farnosti pan Stanislav Matyáš, paní ředitelka Mgr. Iva Stupková, předsedkyně SRPDŠ paní Irena Kolajová a předsedkyně rady školy paní Edita Zetková. Každý z žáků obdržel šerpu a malý dárek od SRPDŠ.

Loučení bylo dojemné a někteří z přítomných uronili i slzičku. Všem Absolventům 2020 přejeme hodně úspěchů v budoucím studiu na střední škole i v životě.

 
[ 25. června 2020 | Autor: Mgr. Jana Jančová, Mgr. Bc. Mirka Popelková | celý text... ]
 

Harmonogram předávání vysvědčení

Vysvědčení bude žákům předáno v kmenových třídách v pátek 26.6.2020. Žáci vyčkají před školou na své třídní učitele. Žáci, kteří doposud nenavštěvovali školu, přinesou v tento den podepsané čestné prohlášení, které naleznete v příloze. Prosíme žáky o dodržování rozestupů před školou a použití roušky.

Harmonogram předávání vysvědčení:

 8:00 - žáci 1., 2. a 3. ročníku

 9:00 - žáci 4., 5. a 6. ročníku

10:00 - žáci 7., 8. a 9. ročníku

V případě, že se dítě předání vysvědčení nemůže zúčastnit, domluví si rodič termín a způsob předání vysvědčení přímo s třídním učitelem.

 
[ 22. června 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Absolventský koncert

ZUŠ Strání srdečně zve rodiče vystupujících žáků na Absolventský koncert, který se bude konat v pondělí 22.6. v 17:00 v multifunkčním sálePro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění, mít roušku a použít desinfekci.

 
[ 17. června 2020 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Vrácení učebnic a knih

Učebnice budou od žáků vybrány na začátku školního roku 2020/2021. Žáci tak budou mít možnost si učivo zopakovat a procvičovat i během prázdnin.

Dále prosíme žáky, kteří mají vypůjčené knihy ze školní knihovny, aby je vrátili nejpozději do pondělí 22.6.2020. Knižky přineste do kanceláře školy, knihy označte svým jménem a třídou. Děkujeme za spolupráci.

 
[ 16. června 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuji pro základní školu i základní uměleckou školu na 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 volné dny. Důvodem jsou organizační a technické záležitosti v budově ZŠ a ZUŠ Strání.

Současně bude přerušen provoz školní jídelny.

 
[ 12. června 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Milí rodiče předškoláků,

v úterý 16.6.2020 v 15:30 hodin proběhne v Multifunkčním sále budovy školy informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Prosím, aby se za každého žáka zúčastnil pouze jeden zákonný zástupce, děti prosím nechejte doma. Při vstupu do budovy použijte desinfekci a mějte  roušku. Děkuji  Usmívající se

 
[ 8. června 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Den dětí ve škole

Milé děti,

k dnešnímu svátku vám přejeme hodně zdraví, sil a pevné nervy pro další vzdělávání. Ve škole jsme dnes Den dětí oslavili po malých skupinkách soutěžemi a sportem. Foto zde

 
[ 1. června 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Konzultace pro žáky 2.stupně

Vážení rodiče,

od 8.6.2020 je zahájena možnost konzultací ve škole pro žáky 2.stupně z M a Jč (popř. jiného předmětu). V případě zájmu žáka je nutno konzultace domluvit předem s vyučujícím daného předmětu. Při vstupu do školy budou mít žáci roušku, použijí desinfekci a odevzdají vyplněné "Čestné prohlášení", 

Upozorňujeme, že distanční výuka nadále pokračuje a konzultace ji nenahrazují.

Rozpis konzultací: pondělí - 6.roč, úterý - 7.roč, středa - 8..roč

(M 8:30 - 9:30, Jč 9:50 - 10:50, jiné předměty dle předchozí domluvy s vyučujícím), 

 
[ 1. června 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Nárok na ošetřovné

Nárok na ošetřovné prodloužen do 30.června. Více viz příloha

 
[ 26. května 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Mezinárodní den včel

13610ae1-92bc-4b89-a699-1520bc66568b_l.jpg

Mezinárodní den včel má za úkol ukázat důležitost včel v naší přírodě. Včely nejsou jen med a ostatní včelí produkty. Jejich největší význam a přínos je v opylování. Přestože včelí produkty mají na trhu své místo, jejich hodnota se zdaleka nedá srovnávat s národohospodářským významem opylovací činnosti včel. Krom toho včely přispívají k udržitelnému rozvoji životního prostředí a zachování biodiverzity. (https://vcelstva.czu.cz/

Pokud chcete pomoci místním včelářům, vysazujte nektarodárné rostliny nebo včelkám vyrobte pítko, protože i hmyz potřebuje vodu :-) Tip na výrobu pítka přikládám zde. Když si pítko ozdobíte ještě například kamínky, může sloužit jako krásná venkovní dekorace! Pokud si doma pítko vyrobíte, klidně nám ho pošlete a pochlubte se! 

Za rozmanitou místní krajinu děkujeme všem, kteří jí pomáhají! 

 
[ 20. května 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Informace pro rodiče žáků 1.stupně

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

od pondělí 25. května 2020 mají zájemci o vzdělávací aktivity žáků 1. až 5. ročníku ve škole možnost zahájit docházku v rámci školních skupin. Zákonný zástupce vyjádří zájem o účast svého dítěte ve škole prostřednictvím přihlášky do pondělí 18. 5. 2020. V den nástupu do školy žák odevzdá vyučujícímu vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“ – viz příloha. 

  • Účast žáka na vzdělávacích aktivitách je nepovinná,
  • žáci budou vzděláváni ve skupinkách s maximálním počtem 15 žáků,
  • složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.
  • o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy,
  • žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020,
  • skupiny mohou tvořit žáci z různých tříd a ročníků,
  • vzdělávání ve skupině budou zajišťovat určení pedagogičtí pracovníci - asistentky pedagoga, vychovatelky a popř. učitelé podle personálních možností školy,
  • pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit,
  • škola vede evidenci o docházce žáků do skupin,
  • v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 Více informací níže - celý text. 

 
[ 11. května 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Aktuality v ZUŠ

v sekci Aktuality ZUŠ najdete aktualní informace ze ZUŠ a informace k přijímacímu řízení. 

 
[ 5. května 2020 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Přihlášku zašlete e-mailem na simkova@zsstrani.cz, popřípadě vhoďte do schránky (přihláška viz příloha). 

 
[ 4. května 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

První úkol pro nastávající prvňáčky

Milí budoucí prvňáčci,

blahopřejeme k přijetí do první třídy a doufáme, že jste tuto významnou událost řádně se svými rodiči oslavili. V příloze Vám posíláme váš první úkol a odkaz na pracovní listy k procvičování.

 
[ 3. května 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Zveřejnění rozhodnutí

V příloze naleznete Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky pod vygenerovanými registračními čísly. Rozhodnutí v papírové podobě vám vystavíme na vaši žádost - viz příloha Oznámení rozhodnutí.

 
[ 27. dubna 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

50. výročí Dne Země

Každý rok Den Země slavíme s žáky úklidem naší malebné vesničky a diskutujeme nad environmentálními tématy. Letošním environmentálním tématem pro naší školu byla půda jako zdroj života na Zemi. Půda, tenká vrstva o mocnosti desítek centimetrů až metrů, svým unikátním složením poskytuje podmínky pro růst rostlin a tím i pro existenci života. Rostliny nebo produkty z nich jsou také základní obživou obyvatelstva. Dnes však již víme, že obživa obyvatelstva není jedinou funkcí půdy. Půda slouží i jako zásobárna živin, „recyklátor“ odumřelé organické hmoty (ne však anorganické – plastů, plechovek atd.), podílí se na fungování klimatu nebo tvoří základ pro jakoukoli výstavbu. A to není rozhodně vše! Půda je tedy velmi cenná a musíme ji chránit. Odhaduje se, že centimetrová vrstva půdy vzniká několik století až tisíciletí.

Jelikož není momentálně v našich silách udělat společně něco pro naší planetu, zkuste se aspoň zamyslet, co v této době můžete pro planetu udělat vy sami. Nemusí to být nic velkého. Stačí, když  si koupíte něco od našich lokálních farmářů nebo výrobců potravin a podpoříte tím ekologické zemědělství. Do obchodů nosíte své vlastní látkové tašky a nekonečné pytlíky nebo prostě když je hezky, pověsíte prádlo ven a nebudete ho sušit v elektrické sušičce. Pro cestování po vesnici využijete kolo nebo půjdete pěšky a podpoříte tím i vaše zdraví, protože žádné bohatství se nevyrovná zdravému tělu :-). Takovéto malé krůčky mohou v globálu opravdu naší planetě aspoň trochu odlehčit od nároků, které lidé na Zemi kladou.  A je velmi důležité myslet pozitivně a věřit, že to co děláme, je správné! (A ne, že jeden plastový pytlík planetu nezachrání).

 
[ 23. dubna 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín nabízí zajímavou inspiraci, která může pomoci rodičům, především prvostupňových žáků.

odkaz: https://poradnazl.cz/index.php/18-aktuality/304-nechce-se-mu-doma-ucit-par-tipu-pro-rodice-deti-ktere-potrebuji-dopomoc-pri-uceni-doma

 
[ 7. dubna 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k situaci, která nastala proběhne zápis do prvních tříd od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihlášku je možno vyplnit elektronicky pomocí odkazu ZapisyOnline (není potřeba mít elektronický podpis). 

Pokud nemáte možnost vyplnit žádost elektronicky, jsou žádosti o zápis či odklad povinné školní docházky v tištěné podobě k dispozici ve vchodu do budovy školy (pondělí - čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin)

Kvůli organizačním důvodům doporučuji podat všechny žádosti do 20.4.2020. 

Pokyny níže.

 
[ 30. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 tak proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT.

 
[ 29. března 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Nově možno žádat o ošetřovné na dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

V příloze naleznete tiskovou zprávu o prodloužení čerpání ošetřovného až do věku 13 let.

Formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)" vám škola potvrdí po předchozí telefonické domluvě na tel.  čísle 572 695 281 (omezený provoz od 8:00 do 12:00 hod., v pátek  zavřeno).

 
[ 19. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Několik užitečných odkazů

Didakta zpřístupnila veškerý obsah výukových programů na webu didakta.cz - více viz příloha. Přístupkové údaje pro naši školu a její žáky: Login: crna265@didakta.cz Heslo: CZPC

Procvičování - viz přílohy, dále www.matyskova-matematika.cz  

https://khanovaskola.cz/   www.skolakov.cz   www.skolakov.eu

Odkaz pro deváťáky: www.sciodat.cz      nebo

Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.

Pro žáky ZUŠ: 

https://www.youtube.com/user/KrixxixOndrej/playlists

 
[ 16. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Domácí výuka

Vážení rodiče, milí žáci,

po dobu uzavření školy bude probíhat domácí výuka. Žákům budou zadávány úkoly elektronicky prostřednictvím webové aplikace systému Bakaláři, kam budou jednotliví vyučující pravidelně vkládat učivo, úkoly k jeho procvičení nebo odkaz, kde dané učivo naleznou.

Dále je pro komunikaci s žáky využívána aplikace Google Classroom, WhatsApp a klasická e-mailová komunikace.

Plnění úkolů je pro všechny žáky závazné. Prosím rodiče, aby dohlédli na plnění domácí výuky svých dětí a prováděli její pravidelnou kontrolu. Pevně věřím, že tuto náhle vzniklou nepříjemnou situaci společnými silami zvládneme. Přeji hodně zdaru!

 
[ 16. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Uzavření sportovišť

Upororňuji veřejnost, že vzhledem k nařízení vlády je škola uzavřena. Uzavření platí jak pro tělocvicnu, tak MF sál i MF hřiště. Prosim o respektování tohoto nařízení.

 
[ 15. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Mimořádné opatření vlády ČR

S účinností od 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě tohoto mimořádného opatření se do odvolání přerušuje výuka na ZŠ a ZUŠ Strání, toto přerušení se týká i součástí ŠD a ZUŠ.

Povinností žáků bude pravidelně sledovat zadávání domácích úkolů a učiva v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři, popř. zasílání úkolů e-mailem.

 
[ 10. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Mimořádné opatření

Lidé s trvalým pobytem v České republice, kteří se vracejí z Itálie, mají s platností od soboty 7. března 2020 povinnost se bezprostředně po návratu do České republiky nahlásit u svého praktického lékaře, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem bez osobního kontaktu. Praktičtí lékaři mají za povinnost rozhodnout o karanténě, a to na dva týdny - viz příloha. 

Nadále sledujte KHS ZK a MZ Čr. 

 
[ 7. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výzva KHS ZK a ředitelky školy

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vyzývá všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějících z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky - omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Prosím o zaslání zprávy o karanténě se jménem dítěte na e-mailovou adresu ředitelky školy stupkova@zsstrani.cz. Více viz příloha.

Žádám všechny zákonné zástupce, aby zodpovědně přistupovali k této výzvě a dodržovali všechna uvedená doporučení. 

 
[ 5. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Přehled na měsíc březen

V přiloze naleznete přehled na březen 

 
[ 29. února 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Informace od Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Jelikož se blíží jarní prázdniny a výjezdy do zahraničí, naleznete v příloze doporučení od Krajské hygienické stanice Zlínského kraje týkající se koronaviru. Více zde a v přílohách.

 
[ 29. února 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Trestná činnost mládeže

Ve středu 26. února osmý ročník navštívila paní policistka z Uherského Hradiště. Poučila nás o tom, jaké můžou mít naše špatné činy následky a vysvětlila, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Dozvěděli jsme se, jak probíhají policejní zásahy na různých akcích a pobavili se vyprávěním jejích skutečných zážitků z policejní praxe.

Po hodině jsme odcházeli zase o něco poučenější.

 
[ 28. února 2020 | Autor: Adéla Miklášová, Valentýna Vintrová, 8. B | celý text... ]
 

Fašanky v ZŠ a ZUŠ Strání

Dopolední výuku zpestřilo vystoupení našich mladých "fašančárů". Děkujeme!

Video zde

 
[ 26. února 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Mladý chemik - Výhra v krajském kole!

Slavíme! Eliška Zetková vyhrála krajské kolo soutěže Mladý chemik a postupuje do celostátního finále. Ta se koná v červnu v prostorách chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice. Eliška si za svou snahu zaslouží velkou pochvalu a všichni jí společně budeme v celostátním kole držet palce.

Reportáž ze soutěže na TVS: https://itvs24.cz/otrokovice/regionalni-finale-souteze-o-nejlepsiho-mladeho-chemika-zna-viteze

 
[ 24. února 2020 | Autor: Ing. Jitka Bartošová | celý text... ]
 

Pozdrav ze Sachovky

V Beskydech na Sachovce lyžujeme, řezané oblouky trénujeme, ať co nejdříve carvujeme, lyžování prostě milujeme. Žáci 7 AB, 6.A.

 
[ 19. února 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Úprava ceny stravného

Vážení strávníci, rodiče,

od 1.března 2020 je upravena cena stravného. Důvodem je zvyšování cen potravin a povinnost stravovacího zařízení dodržovat závazné výživové dávky dle věkových skupin strávníků podle vyhlášky č. 463/2011 Sb. ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

Věkové skupiny              Finanční limity Kč      Cena nyní Cena nová  

1. Strávníci 7-10 let          oběd 16,00 až 32,00       23,-     25,-

2. Strávníci 11-14 let         oběd 19,00 až 34,00      25,-     27,-  

3. Strávníci 15 a více let     oběd 20,00 až 37,00      26,-     28,-

 
[ 18. února 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Školní kolo recitační soutěže

V pondělí 10. 2. 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Bylo vybráno 29 žáků z různých ročníků.

 
[ 17. února 2020 | Autor: Mgr. Veronika Zetková | celý text... ]
 

Coffee time

Ve středu 12.2. jsme pozvali Sunny a Dickyho na Coffee time, malou odpolední party s osmáky a deváťáky. Připravili jsme si občerstvení a pár aktivit, které nám toto odpoledne zpříjemnily. V několika skupinkách jsme si zahráli hry v angličtině, pak všichni společně zazpívali oblíbené hity a nakonec žáci se zahraničními studenty diskutovali. Party jsme si náramně užili a spolu se stážisty na ni budeme rádi vzpomínat.

 
[ 17. února 2020 | Autor: Mgr. Radka Popelková | celý text... ]
 

Projekt EDION

V týdnu od 10. do 14. února 2020 probíhal na naší škole projekt EDISON. Do výuky se zapojili dva stážisté - Sunny z  Taiwanu a Dicky z Indonesie. Společně s žáky naší školy poznávali navzájem své kultury, tradice a zvyklosti. Foto zde

 
[ 14. února 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výstava panenek

    Využili jsme příležitosti a spolu s některými dalšími třídami jsme navštívili výstavu panenek. Svoji sbírku pro tuto příležitost zapůjčily paní Monika a Nikol Chmelařovy, které panenky nejen sbírají, ale i vyrábějí.  Občané Strání a okolí měli tak možnost obdivovat krásu exponátů starých, z nichž nejstarší pochází z roku 1890, ale i nově vytvořených. Některé z nových panenek  získaly i různá prestižní ocenění. Prohlédli jsme si panenky i kočárky různých velikostí a tvarů a množství krásných šatiček. Největší panenka byla vytvořena podle obrazu legendární čachtické paní Alžběty Báthoryové, když jí bylo devět let. Chlapci byli zase překvapeni, když v některých obličejích panenek poznávali podoby svých filmových hrdinů, např. Harryho Pottera, Jacka Sparrowa apod.

      Výstava se nám líbila a inspirovala nás k výstavce vlastních panenek v naší třídě.

 
[ 13. února 2020 | Autor: Mgr. Jarmila Málková a žáci III.B | celý text... ]
 

Jarní sběr papíru zrušen

Vážení rodiče v důsledku nepříznivé situace na trhu s papírem bude letos zrušen jarní sběr papíru. Sběrné suroviny nebudou až do odvolání odebírat školní sběr.

Nadále platí, že mohou rodiče a žáci odevzdat papír - pouze tiskoviny - na hlavní provozovně sběrných surovin v Uherském Hradišti a na výkupně v Uherském Brodě. Ceny papíru se budou odvíjet od momentální situace na trhu.

Děkujeme za pochopení.

 
[ 7. února 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Chemická olympiáda

Letošní 56. ročník chemické olympiády se věnuje tématu solí, jejich vlastnostem, přípravě i využití solí a jejich roztoků. Školní kolo chemické olympiády má tři části. Nejdříve žáci vypracují domácí studijní část, pak proběhne testování a nakonec praktická část. V letošním roce se přihlásili čtyři žáci devátého ročníku.

 
[ 7. února 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Holocaust a extremismus

Ve středu 5. února navštívil naši školu pan Pavel Pakosta. V besedě o holocaustu nejprve vyprávěl příběh židovské rodiny, která se za druhé světové války skrývala před nacisty. Pak nám ukázal fotografie Židů deportovaných z Terezína do Osvětimi a připomněl, jak se na toto místo dostali. Dívali jsme se na záběry ze života ve vyhlazovacích táborech (kruté zacházení s „podlidmi“ a jejich konec ve spalovacích pecích). Pustil nám také video dávající poctu lidem, kteří zde zemřeli. Beseda byla zajímavá a poučná.

 
[ 6. února 2020 | Autor: žáci 9.B | celý text... ]
 

Školní kolo - Biologická olympiáda

Ve středu 5.2.2020 proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Téma letošní olympiády bylo Těžký život ve vodě. Přihlášení žáci absolvovali tři části - teoretický test znalostí, poznávání rostlin a živočichu a laboratorní úkol. Nejvíce bodů z kategorie C (8. a 9. ročník) získal Jakub Adámek z 9.A, z kategorie D (6. a 7. ročník) byla nejúspěšnější Amálie Knotková ze 7.A. Všem nadšeným přírodopiscům děkujeme za účast! 

 
[ 6. února 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Přehled akcí - únor

V příloze naleznete nový přehled. 

 
[ 4. února 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Pololetní relax

Podívejte se na krátké video, na kterém uvidíte naši akční relaxační hodinu po pololetním vysvědčení. Krásně jsme si odpočinuli od náročné práce a ještě jsme se zdokonalili ve spolupráci, která je důležitá pro osobní rozvoj každého z nás. 

 
[ 30. ledna 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Olympiáda z českého jazyka

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se naše škola zúčastnila okresního kola olympiády z českého jazyka, které se konalo v Uherském Hradišti. Adéla Miklášová z 9. B obsadila krásné 9. místo s celkovým počtem bodů 38 a Eliška Zetková z 9. A získala 12. místo s 37 body. Oběma patří velká pochvala a poděkování za reprezentaci školy.

 
[ 28. ledna 2020 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Rodičovský ples

Kráska a zvíře bylo téma letošního rodičovského plesu, který tradičně pořádá SRPDŠ Strání. Ples slavnostně zahájilo sedmnáct párů deváťáků, doplněných o tři žáky osmého ročníku. Žáci zatančili polonézu a valčík. Taneční průpravu měly na starosti paní učitelky Marie Zetková a Klára Jakešová. Pohádkovou výzdobu připravili žáci devátého ročníku pod vedením paní učitelky Petry Popelkové a paní učitelky Věry Zetkové.

Vedení školy děkuje všem dobrovolníkům a zejména SRPDŠ, kteří se podíleli na přípravě tohoto plesu. Získané finanční prostředky budou věnovány na výukové programy pro žáky, nákup knih, podporu dopravy na lyžařský kurz a jiné.

 
[ 28. ledna 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Biologická olympiáda

Na konci ledna proběhne školní kolo biologické olympiády. Letošní téma olympiády je Těžký život ve vodě. Studijní materiály k biologické olympiádě jsou uloženy jako příloha. 

 
[ 24. ledna 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Párty se zdravou pětkou

Dne 21. a 22. ledna 2020 proběhla v 1. a 3. ročnících přednáška o zdravém životním stylu s názvem ,, Párty se zdravou pětkou“.

Děti se dozvěděly, které potraviny by měly být nedílnou součástí našeho jídelníčku, a kterým bychom se měli spíše vyhýbat, protože nejsou našemu tělu prospěšné.

Přednáška byla zpestřena několika soutěžemi a ochutnávkou ovoce a zeleniny.

 
[ 23. ledna 2020 | Autor: Mgr. Veronika Zetková | celý text... ]
 

Rodičovský ples

final.jpg

 
[ 16. ledna 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Pololetní koncert

ZUŠ STRÁNÍ VÁS ZVE NA POLOLETNÍ KONCERT. Koná se v pondělí 20. 1. 2020  v  17:00 v  MULTIFUNKČNÍM SÁLE.

Plakát k nahlédnutí v příloze. 

 
[ 16. ledna 2020 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Rodičovský ples

SRPDŠ při ZŠ a ZUŠ Strání vás srdečně zve Rodičovský ples, který se bude konat 25.1.2020 od 19:00. 

Předprodej vstupenek 14.1.2020 od 15:00 nebo na 737914650 a 732810125. 

Osobám mladším 15 let a žákům školy vstup zakázán, výjma účinkujících. 

 
[ 13. ledna 2020 | Autor: Edita Zetková | celý text... ]
 

Přehled akcí - leden

V příloze naleznete plán akcí na leden. 

 
[ 7. ledna 2020 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Čtení při svíčkách

Rok s rokem se sešel a poslední pondělí v tomto roce opět patřilo našemu tradičnímu setkání při svíčkách. Měli jsme radost, že se čtenářů sešlo víc než minulý rok, a proto jsme akci uspořádali v učebně českého jazyka. Třídou zavoněl vánoční čaj a cukroví, na lavicích poskakovaly plamínky zapálených svíček a na stromečku se leskly vánoční ozdoby. Teď je ta pravá atmosféra ke zklidnění v uspěchaném předvánočním čase. Ukázky z knížek pro děti střídají verše …

                Radostné chvíle vánočního času

                navracejí nás zpátky do dětství

                Zas vidím po vsi koledovat chasu

                a světla za okny se něžně chví …

Jsou to krásná slova pana Miroslava Kapinuse, která úžasně vystihla právě probíhající chvíli. Vrátili jsme se do dětství a vzpomínali, jak to bylo dřív. Děti přidaly pár zážitků ze svých rodinných Vánoc. Bylo nám s knihou a spolu opět hezky. Děkujeme.

 
[ 21. prosince 2019 | Autor: Mgr. Petra Popelková | celý text... ]
 

Poděkování

Děti ze školní druziny děkují p. Ondřeji Benešíkovi za krásný domeček pro panenky! 
 
[ 20. prosince 2019 | Autor: Marcela Hupková | celý text... ]
 

Vánoční koncert

Vedení školy děkuje dechové hudbě Javorinka, která připravila v pátek 20. prosince krásný vánoční koncert pro naše žáky. Svým vystoupením navodila vánoční atmosféru, zazpívali si i žáci naší školy.

 
[ 20. prosince 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Těšíme se na Vánoce

Nahlédněte do fotogalerie :-)

 
[ 20. prosince 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

„O štanglu salámu“

Poslední vánoční týden patří již tradičně volejbalovému utkání mezi žáky devátých tříd a vyučujícími. Utkání probíhá ve třech setech. Také letos zvítězila zkušenost pedagogů nad mládím žáků, ale nutno podotknout, že deváťáci byli důstojným soupeřem. Získané dovednosti dokázali dobře zúročit a předvedli, že umí bojovat nejen za sebe, ale za celý svůj tým. O to víc si hlavní výhru zasloužili především oni.

 
[ 20. prosince 2019 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Mám chytré tělo

Naši školu navštívil pan Zezula se svým výukovým programem Mám chytré tělo. Za pomoci vlastnoručně vyrobených pomůcek předvedl fungování lidského těla a také to, co probíhá v našem mozku při prožívání emocí. Žáci se mohli aktivně zapojit do obsluhy funkčních modelů. Věříme, že z této nevšední vyučovací hodiny si žáci budou pamatovat spoustu užitečných informací. Děkujeme SRPDŠ za zaplacení tohoto výukového programu.

 
[ 20. prosince 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Úspěch v soutěži Mladý chemik

V listopadu na naší škole poprvé proběhlo školní kolo soutěže Mladý chemik. Soutěž se snaží představit chemii jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.

Zúčastnilo se jí 12 žáků z 9. ročníku. Nejlepšími řešitelkami se staly Eliška Zetková, Monika Podolanová a Adéla Vintrová, které naši školu reprezentovali 10. prosince v okresním kole v Otrokovicích.

Okresní kolo z 65 zúčastněných žáků vyhrála naše žákyně Eliška Zetková! Do dalšího kola soutěže též postupuje Adéla Vintrová. Všem moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do dalšího kola.

 
[ 19. prosince 2019 | Autor: Ing. Jitka Bartošová | celý text... ]
 

Škola u seniorů

Již třetím rokem se žáci školy zapojují do programu Škola u seniorů. Některé ročníky připravují ručně vyrobená přáníčka, jiní nacvičí vystoupení. Ve čtvrtek 12. prosince jsme se vypravili do domu s pečovatelskou službou Strání, abychom zpříjemnili seniorům adventní čas. Žáci pod vedením paní učitelky Hany Miklášové zahráli a zazpívali písničky. Hoši z folklórního souboru Javorinka předvedli odzemek, dívky zatančily myjavský tanec a zazpívali několik písní. Nakonec jsme rozdali ručně vyrobená přáníčka.

 
[ 16. prosince 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STRÁNÍ VÁS ZVE NA VÁNOČNÍ BESÍDKY

Pátek 13. prosince, pondělí  16. prosince, úterý  17. prosince, středa 18. prosince  a čtvrtek  19. prosince  vždy v 18:00 v souborové třídě v ZUŠ.

 
[ 13. prosince 2019 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Straňanská laťka

5. prosince se v naší tělocvičně uskutečnil další ročník Straňanské laťky. Soutěže ve skoku vysokém se kromě naší školy zúčastnili také žáci z Uherského Ostrohu, Dolního Němčí, Nivnice a Bojkovic. Netradičně soutěž zahájili Mikuláš s čertem a andělem. 

 
[ 13. prosince 2019 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

6. A NA EXKURZI V BRNĚ

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 jsme brzy ráno vyjeli do Brna. Navštívili jsme Technické muzeum, kde jsme se nejprve ponořili do nejrůznějších experimentů vycházejících ze zákonů fyziky, poté jsme si prohlédli další části expozic. Během poledne jsme se přesunuli do planetária, díky němuž jsme absolvovali výpravu do vesmíru, prohlédli si hvězdnou oblohu a pronikli do tajů Sluneční soustavy. Poslední zastávkou byl Pavilon Anthropos. Průvodkyně nám rozšířila vědomosti o vzniku a vývoji člověka, čímž jsme uzavřeli naše dějepisné povídání o pravěku.

 
[ 13. prosince 2019 | Autor: Mgr. Marie Pavlušová | celý text... ]
 

Vánoční dílničky

Stejně jako každý rok, tak i letos jsme pro děti připravili vánoční dílničky. Děti si mohly vyrobit různé vánoční dekorace – ozdoby na stromeček, andělíčky, sněhuláky nebo stromečky.

Domů si pak odnášely spoustu krásných výrobků, které jistě potěšily nejednoho obdarovaného.

Více ve fotogalerii.

 
[ 13. prosince 2019 | Autor: Mgr. Veronika Zetková | celý text... ]
 

Oslavy 10. výročí ZUŠ

V pátek 29. listopadu naše škola oslavila 10. výročí od založení ZUŠ. Děkujeme všem účinkujícím a jejich učitelům za krásný koncert, žákům a paní učitelce výtvarného oboru za vernisáž k výstavě o historii ZUŠ a paní ředitelce Ivě Stupkové za klidné zázemí a podporu. Děkujeme také všem partnerům, se kterými spolupracujeme. Především Obci Strání, Mateřské škole ve Strání a SPOKOSu.

V příloze si můžete přečíst o historii ZUŠ. Foto z koncertu najdete ve fotogalerii. 

 
[ 6. prosince 2019 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Mikuláš ve škole

Dnes dopoledne do školy zavítal čert, anděl a Mikuláš. Kupodivu si čert neodnesl žádné zlobivé dítko, naopak anděl všechny děti obdaroval sladkostmi. 

Sponzorům děkujeme.

 
[ 5. prosince 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Black&White

Fotky z akce Black&White jsou k nahlédnutí ve fotogalerii. 

 
[ 2. prosince 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

SLAVNOST SLABIKÁŘE 1. A

Není to ještě tak dávno, co prvňáčci poprvé usedli do školních lavic a ve středu 27. 11. 2019 již slavnostně obdrželi i svoji první učebnici – SLABIKÁŘ.

Na úvod slavnosti děti zarecitovaly rodičům básničky o písmenkách. Poté předvedly krátkou ukázku toho, co se za 3 měsíce ve škole naučily. Četly slabiky, slova, ale také krátké věty. U tabule skládaly z písmen slabiky, které přiřazovaly k obrázkům a hledaly tiskací i psací písmena.

Na závěr si každé z dětí převzalo od paní učitelky svůj Slabikář.

Na děti čekalo také velké překvapení v podobě dortu, dětského šampaňského a dalšího občerstvení.

Tímto děkuji všem rodičům, kteří pomáhali s organizací akce.

 
[ 2. prosince 2019 | Autor: Mgr. Veronika Zetková | celý text... ]
 

Den Slabikáře

Datum 27. 11. byl u nás slavnostním dnem pro prvňáčky. Děti se těšily, že  dnes dostanou Slabikář. Naši třídu 1.B už dopoledne očekávala v knihovně p. Kloudová společně s rodiči. Dnes se představila jako Královna knížek. Dětem  předvedla  známé pohádkové knížky, jako např. Ladovy pohádky, Ferdu  mravence, Kocoura  Mikeše, a další. Také se zeptala, zda umí přečíst některá písmenka. Děti přednesly na daná písmenka říkadla a básničky. Paní královna přečetla i zajímavou pohádku O pohádaných písmenkách. Na konec programu děti zazpívaly písničku O Alence a písmenkách a pak už mohlo proběhnout slavnostní předávání Slabikářů společně s pasováním i s focením.

Ráda bych poděkovala za pomoc a poutavé vyprávění paní Kloudové, dále p. asistentce M. Hupkové a také rodičům, kteří přichystali drobné dárky pro děti.

 
[ 2. prosince 2019 | Autor: Mgr. Miroslava Králíková | celý text... ]
 

Hellowenské tvoření ve školní družině

Fotky z družinového tvoření ve fotogalerii. 

 
[ 1. prosince 2019 | Autor: Marcela Hupková | celý text... ]
 

Vánoční dílničky

hotovo.jpg

 
[ 1. prosince 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Přehled na měsíc prosinec

V příloze naleznete nový přehled na prosinec. 

 
[ 1. prosince 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

10. výročí ZUŠ

ZŠ a ZUŠ Strání vás srdečně zve na oslavu 10. výročí založení ZUŠ. Akce proběhne 29. listopadu 2019 v budově školy. Od 17:00 se můžete zúčastnit slavnostního koncertu, na kterém vám zahrají naši žáci a poté od 18:30 zhlédnout vernisáž. 

Plakát je k nahlédnutí v příloze. 

 
[ 25. listopadu 2019 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Proužkový den

Sychravé podzimní dny jsme si v pátek 22. listopadu zpestřili proužky. Tolik proužkových triček, ponožek a doplňků nikdy ve škole nebylo. 

Příští pátek 29.11. se oblečme do stylu Black&White. 

 
[ 22. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Čtvrtý ročník na dopravním hřišti

Začátkem listopadu byli čtvrťáci na dopravním hřišti v Uherském Brodě. Tam se seznámili s pravidly silničního provozu a také si vyzkoušeli jízdu na kole v praxi. I když nám počasí nepřálo, byly děti z netradičního dopoledne nadšené.

 
[ 21. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Pavla Horňáčková, Mgr. Eva Bruštíková | celý text... ]
 

30 LET SVOBODY

Kulaté výročí sametové revoluce jsme si na škole připomněli vzdělávacím programem, který popisoval listopadové události v souvislostech usnadňujících pochopit důvody politických změn a jejich význam. Vyprávění přímého účastníka, Ziggyho Horvátha, bylo doplněno ukázkami z písní Karla Kryla, Jaroslava Hutky a Marty Kubišové.

O těchto událostech na naší škole a ve Strání přišla žákům devátého ročníku do hodiny dějepisu popovídat také paní Marie Kloudová. Děkujeme za poutavé vyprávění a vzpomínání.

 
[ 21. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Kariérové poradenství

Od letošního školního roku můžete v naší škole využít službu Kariérového poradce, kterou poskytuje Mgr. Marie Šimková. Poradenství je určeno pro všechny žáky a jejich rodiče. Poradenství zahrnuje možnost individuálního testování žáků, konzultace výsledků, informace o jednotlivých povoláních, nasměrování žáka podle osobnostních rysů, zájmů a dovedností, orientace na trhu práce apod. Individuální konzultace probíhají po domluvě.

Kontakty: simkova@zsstrani.cz, tel. 572 697 301

 
[ 15. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Poděkování

Vedení školy děkuje panu Marku Bruštíkovi za bezplatnou opravu a servis sportovního nářadí.

 
[ 15. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Burza škol

Zveme rodiče a žáky devátého ročníku na Burzu škol, která proběhne v pondělí 18. listopadu v 15.30 hod v jídelně naší školy. Byli pozváni zástupci škol z celého regionu. Účast potvrdili zástupci SPŠ OA Uherský Brod, Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, Střední odborné učiliště UB a Střední školy letecké. Po skončení burzy proběhnou konzultace s třídními učiteli.

 
[ 15. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Beseda ve školní knihovně

V pátek 25. října 2019 jsme navštívili školní knihovnu, kde pro nás, žáky šesté a sedmé třídy, byla připravena beseda o našich ilustrátorech.

Paní učitelka Kloudová nám vyprávěla o malířce Heleně Zmatlíkové. Víte, co je typické pro její kresby? Přece nápadně velké oči, které její postavy mají. Dovedete si představit Honzíka, hlavní postavu knihy Honzíkova cesta, bez těch krásných velkých modrých kukadel? Dozvěděli jsme se také hodně o Adolfu Bornovi, Josefu Ladovi i Ondřeji Sekorovi. Se zájmem jsme naslouchali a také listovali v knížkách, kde jsme si jejich obrázky prohlíželi. Děkujeme paní učitelce Kloudové, že si na nás udělala čas a vyprávěla nám zajímavosti o českých malířích, díky kterým jsou stránky dětských knih krásnější a zajímavější.

 
[ 7. listopadu 2019 | Autor: Markéta Popelková,7.A | celý text... ]
 

Soutěž "Nejpěknější vydlabaná dýně"

Do školou vyhlášené soutěže "Nejpěknější vydlabaná dýně" se zapojili následující žáci - Nela Havlíková (1.B), Lada Mimochodková (1.B), Jirka Králík (2.A), Standa Zámečník (3.A), Václav Končitík (3.B), Míša Dzuráková (4.A), Tereza Končitíková (4.A), Benedikt Benešík (4.A).

Vybrat tu nejpěknější dýni bylo velmi těžké, protože každá dýně měla své kouzlo a každá dýně byla originál. 

1. místo - Michaela Dzuráková

2. místo - Lada Mimochodková

3. místo - Jirka Králík a Benedikt Benešík

Všem soutěžícím děkujeme a vítězům blahopřejeme.

 
[ 1. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Školní strašidelní

Školní strašidlení je školní akce pro žáky I. stupně, která proběhla ve večerních hodinách 31. řijna 2019 v budově naší školy. Celkem se akce zúčastnilo přes 120 dětí.

Strašidlení mělo 7 stanovišť zejména v odborných učebnách, kde žáci plnili úkoly, za které dostali razítko. Na konci strašidelné obchůzky školy byli odměněni sladkým strašidýlkem nebo dobrotami, které pro žáky přichystala pí. Markéta Adolfová. Tímto jí velmi děkujeme za podpoření této akce. 

Děkujeme také všem paním učitelkám z I. stupně a paní učitelce Petře Popelkové za krásnou výzdobu školy. Večerem děti provázely paní učitelky Petra Adámková, Eva Bruštíková, Miroslava Králíková, Libuše Želibabková, Petra Popelková, Marie Šimková, Marie Zetková, Iveta Popelková-Gibalová, paní ředitelka Iva Stupková, školní asistentky Marcela Hupková a Jitka Benešíková, a také školní asistentka Helena Majorová. 

Děkujeme také všem pomocníkům z řad našich žáků! 

 
[ 1. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Poděkování

Děti ze třídy 5. A a 7. B děkují p. Zálešákové, která pro ně napekla strašidelné dobroty a tím přispěla k atmosféře třídního strašidlení. 

 
[ 31. října 2019 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Přehled akcí - listopad

V příloze naleznete nový přehled na listopad 2019. 

 
[ 31. října 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Soutěž o nejpěknější vydlabanou dýni

ZŠ a ZUŠ Strání vyhlašuje pro žáky školy soutěž o "Nejpěknější vydlabanou dýni". Příjem dýní bude ve čtvrtek 31.10.2019 do 8:30 ve vestibulu školy.

 
[ 24. října 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Školní strašidelní

plakat_strasidleni.jpg

 
[ 22. října 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Cyklovýlet

V úterý 15. 10. 2019 absolvovali žáci devátého ročníku opět cyklistický výlet. Vyrazili jsme od školy hned po obědě. Okruh škola – Cicůrek – Podskalka – Kamenná búda – Hrabina – Žabka – škola zvládli všichni bez větších obtíží. Na cestu nám svítilo sluníčko, nevadil ani silnější vítr. Díky pěknému počasí jsme si užili spoustu pěkných výhledů. Pochvala patří všem, kdo se výletu zúčastnili, byli moc šikovní.

 
[ 18. října 2019 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Atletický pětiboj

V pátek 4. 10. 2019 jsme se zúčastnili atletického pětiboje, který pořádala naše družební škola Podolie.  Soutěžilo se ve skoku vysokém, dalekém, v běhu na 60m, ve vytrvalostním běhu a v hodu kriketovým míčkem. V kategorii starších hochů se místo hodu míčkem vrhalo koulí. Naše škola obsadila krásné 2. místo. Více bodů dosáhla pouze sportovní atletická škola z Brezové pod Bradlom. Dvěma našim žákům se podařilo vystoupat na stupně vítězů v kategorii jednotlivců. Igor Lancůch (7. A) získal stříbrnou a Adam Želibabka (8. B) bronzovou medaili. Soutěžit v pěti disciplínách bez přestávky je pro žáky velmi náročné, přesto byly jejich výsledky vynikající. Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 
[ 8. října 2019 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Exkurze III. B v Obecním úřadě Strání

    Ve čtvrtek 3.10.2019 jsme se plni očekávání vydali do Obecního úřadu Strání.

    Sotva jsme tam dorazili, hned u vchodu nás uvítala Ing. Eliška Málková, která se nás ujala a provedla nás pěkně  opravenou budovou a celou dobu se nám věnovala. Vysvětlila nám, jaké záležitosti zde občané vyřizují a co mají jednotliví zaměstnanci na starosti. Poštěstilo se nám i nachomýtnout se při hlášení obecního rozhlasu.

 
[ 8. října 2019 | Autor: Mgr. Jarmila Málková a žáci III. B | celý text... ]
 

Podzimní sběr papíru

Průměrný strom vyrobí za den asi 1000 l kyslíku, zachycuje prach, nečistoty a osvěžuje vzduch. Při sběru se vybralo 7 363 kg papíru a tím se ušetřilo několik stromů. Děkujeme všem žákům dobrovolníkům, kteří na akci pomáhali: Alica Janigová, Alžběta Popelková, Jan Nuzík, Karin Neštinová, Kateřina Zetková, Natálie Šimková, Nela Cmolová, Aneta Pavelková, Dominika Knotková, Ema Popelková, Viktorie Pavlušová, Petr Grebík, Václav Žajgla. Dále děkujeme zaměstnancům školy, kteří také pomáhali a všem rodičům, kteří akci podpořili.

 
[ 3. října 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Vitamínový den

Dne 2. 10. 2019 proběhla pro žáky naší školy pod heslem “Zeleninou a ovocem, bráníme se nemocem“ doprovodná vzdělávací akce „Vitamínový den“ v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol.

Děti 1. stupně absolvovaly krátkou přednášku o zdravém životním stylu, ochutnaly čerstvě vylisované ovocné a zeleninové šťávy, smoothie i 100% ovocný mošt. Praktickou část tvořila výroba špízů z čerstvého ovoce a zeleniny. Závěr akce patřil soutěži, ve které si děti zábavnou formou zopakovaly získané vědomosti. Žáci 2. stupně strávili se svými třídními učitelkami svačinovou přestávku, během které mohli ochutnat 100% jablečný mošt a předem připravené špízy.   

Děkujeme firmě MK Fruit s.r.o. a jejímu týmu za příjemné, přínosné a zdravé dopoledne.

(Více viz. fotogalerie.)

 
[ 3. října 2019 | Autor: Mgr. Alena Žďárská | celý text... ]
 

Pozvánka od ZUŠ

ZUŠka Strání a Bojkovice Vás zvou na nedělní odpoledne s dechovou hudbou do Bojkovic. Žáci obou škol v přátelské spolupráci chtějí přesvědčit fanoušky, že DECHOVKA BYLA, JE A BUDE. Přijeďte podpořit mladé nadšence v neděli 6. října v 15 hodin na Nábřeží Svobody do Bojkovic.

 
[ 3. října 2019 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Přehled akcí na říjen

V příloze naleznete přehled na říjen. 

 
[ 2. října 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Basketbal

Vážení rodiče, je možné otevřít kroužek Basketbalu. Jde o přípravku basketbalu určenou pro I. stupeň. Kroužek by probíhal ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 v tělocvičně ZŠ. Kroužek by vedla Magdalena Tinková, která má s basketbalem bohaté zkušenosti. Kdo má zájem přihlášky si děti mohou vyzvednout u třídního učitele.

 
[ 1. října 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Sprinterský víceboj

Nový školní rok jsme začali opět i účastí na sportovních soutěžích. 24. 9. 2019 jsme se zúčastnili okresního kola Sprinterského víceboje v Uherském Brodě. Zde se soutěží ve sprintu na 40, 50 a 60m. Mezi sprinterskými jedničkami okresu si chlapci kategorie II (4. a 5. třídy) přivezli zlaté medaile. Navíc v soutěži jednotlivců obsadil Martin Havlík (4. B) 1. místo a Viktor Želibabka (5. B) 3. místo. Z druhého stupně pak v kategorii III (6. a 7. třída) dosáhli chlapci na bronzovou příčku. V nehodnoceném superfinále čtyř nejlepších běžců okresu se na 3. místo posunuli také Tereza Knotová z 5. B a Filip Pavlovič ze 7. B. Také ostatní žáci se nedali zahanbit a obsadili velmi pěkná, i když už dále nehodnocená, místa. Všem sprinterům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 
[ 27. září 2019 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Přespolní běh

Aniž bychom si trochu vydechli, hned 26. 9. 2019 jsme jeli do Uherského Ostrohu na okresní kolo přespolního běhu. Trať měřila 1500 m pro dívky, 2000 m pro mladší hochy a 3000 m pro starší hochy. V těžké konkurenci se starším dívkám podařilo získat 2. místo. Také ostatní závodníci doběhli ve výborných časech a někteří dosáhli dokonce osobních rekordů. Všem znovu děkujeme za vynikající reprezentaci školy. Stále máme naštěstí žáky, kteří mají ke sportu a k pohybu blízko.

 
[ 27. září 2019 | Autor: Mgr. Libuše Želibabková | celý text... ]
 

Děkujeme!

Děti ze školních družin a paní vychovatelky děkují TENIS CENTRUM VINTR za ledňáčkové odpoledne. 

 
[ 25. září 2019 | Autor: Marcela Hupková | celý text... ]
 

PREVENTIVNÍ PROGRAM O KYBEŠIKANĚ PRO ŠESŤÁKY

V úterý 24. 9. 2019 si pan Pakosta připravil pro šesťáky povídání o kyberšikaně. Vysvětlili si, jaké nástrahy se pod tímto slovem skrývají a vzájemně prodiskutovali, jak takovým problémům čelit. Vyzdvihnuta byla především rizika, která spočívají ve členství na sociálních sítích.

 
[ 25. září 2019 | Autor: Mgr. Marie Pavlušová | celý text... ]
 

Sedmáci navštívili Modrou

V pátek 20. září se žáci sedmých ročníků vydali do obce Modrá. Kombinací individuální a komentované prohlídky si prošli areál Živé vody. Největším vizuálním zážitkem byl bezesporu tunel nabízející pohled na sladkovodní ryby. Druhá část exkurze se odehrála v přilehlém archeoskanzenu. Prostřednictvím dvouapůlhodinového programu si žáci mohli přiblížit život lidí na Velké Moravě. Současně si osahali řadu dobových exponátů, vyzkoušeli střelbu lukem, ochutnali placky a na vlastní oči viděli práci hrnčíře. K tomu všemu přálo slunečné, i když zrána chladnější počasí!

 
[ 25. září 2019 | Autor: Mgr. Marie Pavlušová | celý text... ]
 

Podzimní fotosoutěž

fotosoutez.jpg

 
[ 22. září 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Habsburská Vídeň

Ve středu 18. září 2019 se 8. a 9. ročník vydal na poznávací exkurzi do hlavního města Rakouska, do Vídně. Odjížděli jsme v šest hodin ráno od školy. V autobuse s námi jel náš průvodce pan Kočí, který nás informoval o průběhu celého dne.

Jako první jsme zavítali k zámku Schönbrunn, procházeli jsme se mezi zámeckými zahradami až ke kolonádě Gloriette a kochali se krásným výhledem u Neptunovy fontány.

Dále naše kroky směřovaly do centra města k Hofburgu a chrámu sv. Štěpána. Poté pan Kočí vyhlásil „indi-vindi“ a tak jsme se rozprchli do uliček mezi davy lidí. Pak jsme se dostali až k památníku Alžběty Bavorské v růžové zahradě, odkud naše cesta pokračovala k zábavnému parku Prater. Viděli jsme tam obří vídeňské kolo Wiener Riesenrad s průměrem 61 metrů a mohli jsme vyzkoušet mnoho dalších adrenalinových atrakcí.

Po našem celodenním výletu jsme se všichni v pořádku a plní zážitků vrátili domů. Výlet se nám moc líbil!

                          žákyně 9.B: Diana Vintrová, Adéla Miklášová

 
[ 20. září 2019 | Autor: Mgr. Bc. Miroslava Popelková | celý text... ]
 

Podzimní sběr papíru

podzimsber.jpg

 
[ 19. září 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Seznam kroužků na školní rok 2019/2020

V příloze naleznete aktuální seznam kroužků. 

 
[ 18. září 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Branný závod

Vojensko historický klub Východní fronta připravil pro žáky naší školy v pátek 13. 9. 2019 branný den. Během vyznačeného běžeckého okruhu se žáci zastavovali na deseti stanovištích, kde zdolávali překážkovou dráhu, házeli granátem, stříleli, zaměřovali cíl, vyzkoušeli si maskování obranné pozice, postup při úniku nebezpečných látek, použití plynových masek, dále plnili různé úkoly z oblasti topografie a zdravovědy. Branný den obohatili svou přítomností vojáci z 3. pěší roty z Bučovic, kteří pro žáky připravili ukázku zbraní a seznámili je se zdravovědou.

Foto zde

 
[ 13. září 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Nultá lekce tanečních

V rámci plnění Minimálního preventivního programu proběhl ve čtvrtek 12. září 2019 interaktivní program pro I. i II. stupeň Nultá lekce tanečních, ve kterém si žáci připomněli pravidla slušného chování. 

 
[ 13. září 2019 | Autor: Mg. Jana Jančová | celý text... ]
 

Kroužek PARKOUR

Pan Uherek z DDM Uherský Brod oznamuje, že kroužek Parkour začíná ve středu 25.9.2019 v 16 hodin v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Strání, kde obdržíte zároveň podrobnější informace. Cena 400 Kč/žák/školní rok.

Přijďte pokud možno i se svými rodiči.

 
[ 12. září 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Přehled na měsíc září

V příloze naleznete aktualizovaný přehled na září. 

 
[ 10. září 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Oznámení školní jídelny

Upozorňujeme nové strávníky, že je možné si v kanceláři vedoucího školní jídelny zakoupit nové čipy.

 
[ 6. září 2019 | Autor: Petr Mikláš | celý text... ]
 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Pondělní ráno bylo trochu deštivé, ale přesto jsme před budovou školy slavnostně zahájili školní rok 2019/2020 a přivítali jsme nové žáky prvního ročníku.

Pozvání přijal pan starosta Antonín Popelka, pan místostarosta Marián Flekač, pan poslanec Ondřej Benešík, paní ředitelka MŠ Jana Bruštíková, duchovní správce naší farnosti p. Stanislav Matyáš, zástupkyně SRPDŠ paní Irena Kolajová a předsedkyně školské rady paní Edita Zetková.

 
[ 4. září 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že v týdnu od 2.9. - 6.9. 2019 nebude v provozu školní jídelna. Dejte prosím dětem větší svačinu nebo budou mít možnost si zakoupit občerstvení ve školním bufetu. Registrace nových strávníků, především prváků bude možná až po zprovoznění systému VIS. Budeme vás předem informovat na webu nebo rozhlasem. Děkujeme za pochopení.

 
[ 28. srpna 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Zahájení školního roku 2019/2020

about.png

 
[ 28. srpna 2019 | Autor: Mgr. Petra Adámková | celý text... ]
 

Vedení zájmových kroužků

Vážení rodiče, příznivci školy,

měli byste chuť aktivně se zapojit do práce s dětmi a podílet se na jejich osobním rozvoji formou mimoškolních aktivit v odpoledních hodinách?

Jste nadšenci, kteří by chtěli  své  zkušenosti a dovednosti předávat dětem? Jestli ano, ozvěte se nám na email: zsstrani@zsstrani.cz nebo nás navštivte osobně. 

Mohli bychom tak společně rozšířit již stávající nabídku školy.

 
[ 1. srpna 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Digitální učební materiály školy

V menu ZŠ najdete novou nabídku Digitální učební materiály školy. Zde si můžete stáhnout učební dokumenty jednotlivých školních předmětů.

 
[ 5. března 2012 | celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek