Historie


40-té výročí školy

Video, které Vám připomene historii a současnost školy ke zhlédnutí zde

Více níže.

 
[ 28. listopadu 2016 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

40. výročí školy

Od 1. září 1946, kdy byla ve Strání ve staré školní budově (z roku 1842) otevřena měšťanská škola, usilovali občané naší obce o vybudování školy nové. Ani novější budova z roku 1911 totiž nedostačovala. Vyučovalo se na směny. Po dlouhých letech úporného snažení se konečně Straňané dočkali. 1. září 1973 byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě ZDŠ.

 
[ 24. října 2016 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Školní kronika

28. srpna 1976 nastal velmi očekávaný slavnostní okamžik pro obec Strání. Po kulturním vystoupení pěveckého sboru, folklorního souboru Javorinka a projevech mnoha hostů byl do rukou tehdejší ředitelky základní školy p. Miroslavy Michálkové předán klíč od nové školní budovy.

 
[ celý text... ]
 

Nová základní škola

Pro havarijní stav starší školní budovy, dochází ke schválení plánu stavby nové, dvaadvacetitřídní školy ministerstvem školství. Stavba nové školy probíhala v letech 1973 -1976.

 
[ celý text... ]
 

Národní škola va Strání

Kromě měšťanské školy je v této době ve Strání obecná, později národní škola pro 1. až 5. ročník.Ve školním roce 1953 – 54 dochází ke spojení obou stupňů v osmiletou střední školu.

 
[ celý text... ]
 

Stará škola ve Květné

Nová školní budova byla postavena ve Květné rovněž roku 1910, stejně jako ve Strání. Škola ve Květné měla nejprve dvě třídy, později tři.

 
[ celý text... ]
 

Stará škola ve Strání

Počátek školní výuky ve Strání je možno zařadit na začátek 15.století. V 16.století škola zanikla a byla obnovena až počátkem 18. století. Nejstarší školní budova, postavená na místě chalupy, v níž se učily děti v dřívějších dobách, pochází z roku 1842 v roce 1898 byla přestavěna.

 
[ celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek