Historie


Stará škola ve Strání

Počátek školní výuky ve Strání je možno zařadit na začátek 15.století. V 16.století škola zanikla a byla obnovena až počátkem 18. století. Nejstarší školní budova, postavená na místě chalupy, v níž se učily děti v dřívějších dobách, pochází z roku 1842 v roce 1898 byla přestavěna.

 
 

Počátek školní výuky ve Strání je možno zařadit na začátek 15.století. V 16.století škola zanikla a byla obnovena až počátkem 18. století. Nejstarší školní budova, postavená na místě chalupy, v níž se učily děti v dřívějších dobách, pochází z roku 1842 v roce 1898 byla přestavěna. V roce 1770 navštěvovalo školu kolem 100 žáků. Za zmínku stojí, že od roku 1871 do roku 1889 působil ve Strání jako učitel Alois Doufalík, sběratel lidových písní, který také spolupracoval s Leošem Janáčkem. Roku 1910 byla postavena druhá školní budova v centru obce, která v současnosti slouží jako mateřská škola. Ve Květné zřídil soukromou německou utrakvistickou jednotřídku továrník Emanuel Zahn, majitel sklárny, po roce 1850. Roku 1907 však firma školu zrušila a žáci začali navštěvovat školu ve Strání.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek