Historie


Stará škola ve Květné

Nová školní budova byla postavena ve Květné rovněž roku 1910, stejně jako ve Strání. Škola ve Květné měla nejprve dvě třídy, později tři.

 
 

Nová školní budova byla postavena ve Květné rovněž roku 1910, stejně jako ve Strání. Škola ve Květné měla nejprve dvě třídy, později tři.V roce 1929 nastoupil na školu jako řídící učitel Ladislav Havelka, který zahynul za německé okupace v koncentračním táboře.1. září 1946 se stala škola ve Strání (2. stupeň) pobočkou měšťanské školy v Nivnici. Byly zde čtyři třídy, 184 žáků se učilo v šesti učebnách.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek