Historie


Národní škola va Strání

Kromě měšťanské školy je v této době ve Strání obecná, později národní škola pro 1. až 5. ročník.Ve školním roce 1953 – 54 dochází ke spojení obou stupňů v osmiletou střední školu.

 
 

Kromě měšťanské školy je v této době ve Strání obecná, později národní škola pro 1. až 5. ročník.Ve školním roce 1953 – 54 dochází ke spojení obou stupňů v osmiletou střední školu. Ředitelem školy je Jan Mihal, zástupcem ředitele František Burša.V roce 1964 se stává ředitelem ZDŠ Jan Šimoník, který později působil jako okresní školní inspektor, vedoucí školského odboru i jako místopředseda tehdejšího ONV v Uherském Hradišti.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek