Historie


Nová základní škola

Pro havarijní stav starší školní budovy, dochází ke schválení plánu stavby nové, dvaadvacetitřídní školy ministerstvem školství. Stavba nové školy probíhala v letech 1973 -1976.

 
 

Pro havarijní stav starší školní budovy, dochází ke schválení plánu stavby nové, dvaadvacetitřídní školy ministerstvem školství. Stavba nové školy probíhala v letech 1973 -1976. 25.srpna 1976 byla slavnostně otevřena za přítomnosti tehdejšího ministra školství doc.Dr. Milana Vondrušky. Od téhož roku navštěvují ZŠ ve Strání také žáci 6.-9. ročníku z Březové. Ve funkci ředitele školy se vystřídaly v 70. a 80. letech Miroslava Michálková a Anežka Horňáčková.
Od r.1990 se stal ředitelem Josef Pastrnek . Zástupcem ředitele byl Oldřich Zrůn, od r. 1992 Michael Mazánik. V současné době navštěvuje Základní školu ve Strání 476 žáků, z toho na 1. stupni 260 ; působí zde 26 pedagogických pracovníků
. I přes náročnou vzdělávací a výchovnou práci ve vyučování, nachází učitelé ZŠ čas pro práci s dětmi v různých kroužcích a mimoškolních akcích. Žáci se účastní řady soutěží a olympiád, jako je např. olympiáda v českém jazyce, matematice, chemická, fyzikální, biologická a další, soutěž literární, výtvarní, recitační, pěvecké, zdravotnické a tělovýchovní. Úspěchy zaznamenávají naši žáci v soutěži Zazpívej slavíčku, v níž se umísťují na prvních místech, v nedávné minulosti to bylo pětinásobné vítězství literárního kroužku v národní soutěži, vítězství souboru Husličky v obdobné soutěži hudebních těles, na veřejnosti vystupuje folklórní soubor Javorinka. Velmi úspěšně reprezentují školu mladí zdravotníci. V řadě sportovních soutěží zaznamenali žáci výrazné úspěchy.

Dne 4.6.2001 napsala p.uč. Ludmila Kapinusová

 
Tvorba INTERNETOvých stránek