Historie


40. výročí školy

Od 1. září 1946, kdy byla ve Strání ve staré školní budově (z roku 1842) otevřena měšťanská škola, usilovali občané naší obce o vybudování školy nové. Ani novější budova z roku 1911 totiž nedostačovala. Vyučovalo se na směny. Po dlouhých letech úporného snažení se konečně Straňané dočkali. 1. září 1973 byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě ZDŠ.

 
 

Stavba byla dokončena v roce 1976. Slavnostní otevření nové školní budovy proběhlo 28. srpna téhož roku. Význam celé akce podtrhlo kulturní vystoupení padesátičlenného pěveckého sboru školy, pásmo souboru Javorinka i pochvalné projevy místních a okresních představitelů v čele s předsedou ONV p. M. Zlatníkem, který předal klíče od nové školy její ředitelce, paní Miroslavě Michálkové.

Tehdejší ministr školství doc. Dr. Milan Vondruška vyzdvihl ve svém projevu úsilí o vybudování nové školy a popřál, aby se škole ve Strání dařilo. Poté slavnostně přestřihl pásku a paní ředitelka odemkla budovu školy. Tím zahájila veřejnou prohlídku nové, krásné školní budovy.

Pro obec Strání bylo vybudování 22třídní školy za 22 milionů korun přínosem. Všichni zúčastnění přislíbili pomoc při dokončování některých objektů.

Slib dodrželi, a tak byla v říjnu 1976 otevřena školní jídelna, v prosinci byl zahájen provoz školních tělocvičen a školních dílen.

V červenci následujícího roku byly podlahy v tělocvičnách natřeny protiskluzovým lakem, postupně se vylepšovalo vybavení učeben.

Během dalších let byla dokončena montáž nářadí do tělocvičen, byla provedena úprava travnatých ploch v okolí školy, proběhla úprava hřiště a příjezdové cesty ke škole, bylo vybudováno dopravní hřiště, sportovní areál – běžecká dráha, antukové hřiště, vrhačský sektor a hřiště pro minifotbal. Ve školním roce 1992/93 se započalo se stavbou nové střechy  pavilonu A a B. Od školního roku 1999/2000 pokračovala stavba nového zastřešení zbývajících pavilonů. Ve školním roce 2003/04 byla moderně zrekonstruovaná školní kuchyně s novým vybavením.

Ve všech pavilonech byla vyměněna okna, postupně také vnitřní dveře, celá budova byla zateplena. Prostor nad šatnami byl využit pro vybudování multifunkčního sálu a knihoven.

Rekonstrukce osvětlení začala u tělocvičen a pokračovala v pavilonu A a B, stejně tak oprava sociálních zařízení.

Všechny v kostce uvedené proměny jsou uskutečňovány proto, aby se zde dobře pracovalo, aby staňanská škola připravovala dobré lidi pro budoucnost nás všech, co už jsme ze školy vyšli.

Závěrem ještě několik čísel o počtu žáků v naší škole.

Kronika uvádí, že největší počet žáků chodilo do naší školy v roce 1986/87, a to 643 žáků, naopak nejméně to bylo v roce 2010/2011 – 281 žáků. V letošním roce nastoupilo k 1. 9. 2016 284 žáků.

Zdroj: Kronika školy

 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek