Přijímací řízení

Online přihláška   PŘIHLÁŠKA

Kliknutím na odkaz "PŘIHLÁŠKA"  zobrazíte přihlášku ke studiu, kterou je potřeba vyplnit a odeslat kliknutím na tlačítko "Odeslat" ve spodní části přihlášky.

 

Požadavky pro přijímání uchazečů

Hudební obor: ověření hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu)
Výtvarný obor: výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, předložit 2 domácí práce

Přiložené soubory
Zápis do ZUŠ Strání.pdf
 
Tvorba INTERNETOvých stránek