Projekty


Šablony II

ZŠ a ZUŠ Strání je od 1.9.2019 do 31.8.2021 zapojena do projektu Šablony II pro mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Realizace projektu s názvem „Podpora vzdělávání na ZŠ Strání“ bude sloužit především k rozvoji žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci tohoto projektu bude ve škole opět pracovat školní asistent. Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek