Projekty


Podpora manuální zručnosti žáků v ZŠ a ZUŠ Strání

ZŠ a ZUŠ Strání obdržela neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 105 000 Kč na realizaci projektu: „Podpora manuální zručnosti žáků v ZŠ a ZUŠ Strání“. Spoluúčast zřizovatele je 45 000 Kč. Dotace bude využita na vybavení 15-ti žákovských pracovišť v dílnách ZŠ a ZUŠ Strání. Jde především o nákup pracovních stolů (ponků) a k nim příslušného příslušenství – dílenské nářadí (kladivo, kleště, pilky, šroubováky apod.).

 
 

V současné době je vybavení dílen v ZŠ a ZUŠ Strání v nevyhovujícím stavu, převládá zde většinou původní vybavení, které je z velké části poškozeno a nefunkční.

Přínosem projektu bude obnova materiálního vybavení školních dílen a tím zkvalitnění manuální zručnosti žáků v rámci pracovních činností či zájmové činnosti žáků.

Cílem bude vzbudit u žáků zájem o řemesla a jejich následné uplatnění a využití v praktickém životě.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek