Projekty


Podpora vzdělávání na ZŠ Strání III

ZŠ a ZUŠ Strání je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy – Šablony III pro mateřské a základní školy. Realizace projektu s názvem „Podpora vzdělávání na ZŠ Strání III“ slouží především k rozvoji žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci tohoto projektu ve škole pracuje školní asistent.  Pro žáky ohrožené školním neúspěchem probíhá doučování těchto žáků. V rámci projektu proběhnou Projektové dny ve výuce a Projektové dny mimo školu. Projekt byl zahájen 1. 9. 2021 a ukončen k 30. 6. 2023.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek