Projekty


Šablony OP JAK

ZŠ a ZUŠ Strání je zapojena do Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci výzvy – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Realizace projektu s názvem „Podpora vzdělávání na ZŠ Strání“ slouží především k rozvoji žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci tohoto projektu ve škole pracuje školní asistent.  Pro žáky ohrožené školním neúspěchem probíhá inovativní vzdělávání v  ZŠ, školním klubu i ZUŠ. Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, byl zahájen 1. 9. 2023 a bude ukončen k 31. 8. 2025.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek