Studijní obory


ÚVODEM

Základní umělecká škola zahájila svou činnost 1. 9. 2009 jako nová součást příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Strání, Rubanice 877, 687 65 Strání. Kapacita 120 žáků je rozdělena do těchto oborů: hudební, výtvarný a taneční.

Cílem naší školy je poskytnout žákům souhrn vědomostí, dovedností a postojů, důležitých pro rozvoj žáka po stránce umělecké a pro jeho budoucí uplatnění v praktickém i profesním životě. Chceme školu proměnit v prostředí, kde se dítěti dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se také cítí bezpečně a spokojeně. Přihlížíme k individuálním potřebám žáků, k jejich talentu a schopnostem. Důležitou složkou je kvalitní učitelský kolektiv, přívětivé školní klima, příjemné vystupování a vyjadřování učitelů, autorita, důslednost a spravedlivý přístup k žákům.

Naše škola sehrává významnou úlohu v kulturním životě obce Strání. Součástí výuky je kvalitní prezentace žáků hudebního i výtvarného oboru, což se odráží i v zájmu rodičů o výuku dětí na naší škole. Chceme podporovat a rozvíjet zájem žáků o kulturní dění v obci a okolí, ale také je seznamovat s historií a současností světové kultury.

Jsme školou otevřenou, rodiče nás mohou kdykoli navštívit a po dohodě s vyučujícím se osobně zúčastnit výuky svých dětí. Důležitým informačním zdrojem jsou webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány a které přinášejí informace o chodu školy.

Taneční obor

Taneční obor komplexně rozvíjí tělesnou i dušení stránku žáků prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit. Systematicky klade důraz na správné držení těla i bezprostřední smyslový projev, který je základem uměleckého vývoje. Rozvíjí pohybovou fantazii, hudební a rytmickou vnímavost.

 
[ 6. dubna 2016 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Výtvarný obor

Výtvarný obor základních uměleckých škol se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Usiluje o to, aby žák získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.

 
[ 6. dubna 2016 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Hudební obor

Posláním hudebního oboru ZUŠ je poskytovat žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě i v životě společnosti uplatnit v tom či onom žánru jako amatéři nebo budoucí profesionálové.

 
[ 6. dubna 2016 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

SOUTĚŽ ANDĚLÍČEK KOLEDNÍČEK

V předvánočním čase 2015 jsme zorganizovali soutěže Andělíček koledníček. Byla určena pro nadané zpěváky a také výtvarníky. Vítězové jednotlivých kategorií nás pak potěšili svými výkony na koncertě a vernisáži výstavy ZUŠ. 

 
[ 14. března 2016 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Soutěže ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Strání poskytovala ve školním roce 2014/2015 kvalitní vzdělávání svých žáků v uměleckých oborech.

 
[ 14. března 2016 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Soutěže ve školním roce 2013/2014

Žáci naší školy se zúčastnili Národní soutěže ZUŠ vyhlašované Ministerstvem školství ČR a Mezinárodní houslové soutěže Josefa Muziky v Nové Pace.

 
[ 23. února 2015 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Aktualizace

Obsah učiva u hudebního oboru se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ.

Další informace naleznete v přiloženém souboru.

 
[ 15. ledna 2014 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Aktualizace

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech hlavních výtvarných disciplínách. 

Další informace naleznete v přiloženém souboru.

 
[ 15. ledna 2014 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

BUDOUCÍ PROFESIONÁLOVÉ PŘIJETÍ ŽÁKŮ KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Naše mladá ZUŠka už má své první úspěchy v přijímacím řízení na střední školy.

V hudebním oboru je přijata ke studiu na konzervatoř ADÉLA BRUŠTÍKOVÁ,  žákyně ze třídy paní učitelky Anny Přikrylové.

ANNA ČANKYOVÁ  od paní učitelky Nikoly Stolaříkové z výtvarného oboru byla přijata na UMPRUM Uherské Hradiště a Střední odbornou školu Luhačovice obor Design a tvorba keramika.

 
[ 23. dubna 2013 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

ÚSPĚCH KOMORNÍHO TRIA V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ

Ve čtvrtek 4. 4. 2013 se ve Vsetíně konalo krajské kolo soutěže základních uměleckých škol v komorní hře s převahou smyčců. Základní uměleckou školu Strání zde reprezentovalo komorního trio ve složení Šimon Bruštík, Daniel Bruštík a Lucie Pavlušová pod vedením paní učitelky Anny Přikrylové.

 
[ 23. dubna 2013 | celý text... ]
 

Pěvecká soutěž Zpěváček

V neděli 10. března 2013 proběhla v Uherském Brodě dětská soutěžní přehlídka „Zpěváčci“. Velkým úspěchem bylo 1. místo Daniela Bruštíka, 3. místo Josefa Zámečníka a postup obou do Slováckého finále v Lužicích u Hodonína.

 
[ 11. března 2013 | celý text... ]
 

Úspěchy žáků ZUŠ

Jaro  na ZUŠce je  ve znamení soutěží, které pravidelně pořádá Ministerstvo školství, každý rok pro jiné nástroje. Letos jsou to dechy, bicí a lidové nástroje.

 
[ 21. března 2012 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Rozdělení hudebního oboru

Je přihlášeno 79 žáků, kteří jsou rozděleni do následujících oddělení:

 
[ 16. října 2011 | celý text... ]
 

Josef Zámečník ve finále pěvecké soutěže

O víkendu, 13.5.2011  -  15.5.2011 proběhlo ve Velkých Losinách na severní Moravě celostátní kolo soutěže dětských zpěváků lidových písní.
Zástupce za naši školu a obec Josef Zámečník, žák 5.A,  se probojoval do nejlepší desítky !!!

 
[ 18. května 2011 | Autor: Vedení ZŠ a ZUŠ Strání | celý text... ]
 

Úspěch Jožky Zámečníka

Folklorní sdružení Kyjovska a folklorní soubor Lipina Vracov pořádali dne 17.dubna 2011 XVII.regionální soutěžní přehlídku dětských zpěváků lidových písní Slovácka.

Žák naší školy Josef Zámečník (5.A třída) tady získal krásné druhé místopostoupil do celostátní kola, které proběhne v červnu ve  Velkých Losinách .

 
[ 4. května 2011 | Autor: vedení ZŠ a ZUŠ Strání | celý text... ]
 

Postup Daniela Bruštíka v soutěži Zazpívej slavíčku

Žák ZŠ a ZUŠ Daniel Bruštík postoupil do okresního kola pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku. Soutěž se koná každoročně, je rozdělena do pěti kategorií, nejmladší zpěváčci navštěvují mateřskou školku, nejstarší 9. třídu. Nejprve proběhne oblastní kolo, ze kterého pak porotou vybraní zpěváci postupují do okresního kola. 

 
[ 23. března 2011 | Autor: Mgr. Radek Bruštík | celý text... ]
 

Úspěch žáků ZŠ a ZUŠ Strání ve hře na smyčcové nástroje

Dne 17. Března 2011 se uskutečnilo v komorním sále ZUŠ Uherské Hradiště okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Této soutěže se zúčastnilo 42 žáků z 6 ZUŠ okresu Uherské Hradiště. Soutěžící byli rozděleni podle dosaženého věku do IX. Kategorií. Úroveň soutěžících byla opravdu velmi vysoká, a to nejen ve hře na housle, ale i na violu, violoncello a kontrabas. ZŠ a ZUŠ Strání reprezentovali: v I. kategorii Šimon Bruštík z 2. A, který získal 2. místo ve hře na housle a ve IV. kategorii Adam Bruštík, který  získal 3. místo ve hře na housle.

 
[ 22. března 2011 | Autor: Mgr. Klára Kolajová | celý text... ]
 

Slavnostní předání diplomů v Praze

2.března 2011 se  v Anežském klášteře v Praze konalo slavnostní předávání diplomů za oceněné práce v celostátní soutěži Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba.Soutěže se zúčastnilo 437 škol z celé České republiky s počtem prací 3542 ks.

 
[ 17. března 2011 | Autor: Mgr. Irena Michalčíková | celý text... ]
 

Úspěch žákyně ZŠ a ZUŠ Strání ve hře na klavír

Dne 2. března 2011 se uskutečnilo  v sále ZUŠ Uherský Brod okresní kolo soutěže ve hře na klavír. Této soutěže se zúčastnilo 44 žáků z 6 ZUŠ okresu Uherské Hradiště. Soutěžící byli rozděleni podle dosaženého věku do IX. kategorií.

 
[ 7. března 2011 | Autor: Mgr. Klára Kolajová | celý text... ]
 

Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba

V letošním roce uběhne 800 let od narození Přemyslovny sv. Anežky České, která je mimořádnou postavou našich dějin. Její životní dílo, osobní vlastnosti a význam v dějinách ji činí v mnoha směrech vzorem jednání i pro současnou společnost. Aby se děti a mladí lidé blíže seznámili s touto velkou českou ženou, MŠTM ku příležitosti výročí  Přemyslovny sv. Anežky České vyhlásilo celostátní výtvarnou soutěž, kterou organizovala ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku.

 
[ 27. ledna 2011 | celý text... ]
 

Zazpívej slavíčku

V neděli dne 19. dubna 2010 získal Danielek Bruštík 1. místo v soutěži Zazpívej slavíčku v Uherském Hradišti. Vyhrál kategorii 1 - 2. tříd a je už podruhé vítězem, neboť loni vyhrál v kategorii mateřských škol.

 
[ 19. dubna 2010 | celý text... ]
 

Výtvarná soutěž pro ZUŠ LETEM SVĚTEM

Základní umělecká škola v Karolínce ve spolupráci s městem Karolínka vyhlásila v měsíci listopadu výtvarnou soutěž pro ZUŠ LETEM SVĚTEM s podtitulem ZEMĚ PLNÁ TAJEMSTVÍ.

 
[ 9. března 2010 | Autor: Mgr. Marta Macíčková, vyučující výtvarného oboru | celý text... ]
 

Charakteristika výtvarného oboru

Výtvarný obor základních uměleckých škol se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Usiluje o to, aby žák získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.

 
[ 21. září 2009 | celý text... ]
 

Charakteristika oboru

Posláním hudebního oboru ZUŠ je poskytovat žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě i v životě společnosti uplatnit v tom či onom žánru jako amatéři nebo budoucí profesionálové.

 
[ 21. září 2009 | celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek