Pedagogický sbor

 

 

titul, jméno, příjmení, email

aprobace, třídnictví

Mgr. Alena Bemerová

2. st. Ma-Ze

bemerova@zsstrani.cz

výchovný poradce 

Mgr. Klára Jakešová

2. st. JČ-D

bemerovak@zsstrani.cz

třídní učitelka 7.A

Mgr. Monika Chmelařová

2. st. Aj
chmelarova@zsstrani.cz třídní učitelka 6.A

Mgr. Eva Bruštíková

1. st.+Pv

brustikova@zsstrani.cz

třídní učitelka 3.A

Mgr. Zdeňka Davidová

1. st.

davidova@zsstrani.cz

třídní učitelka 1.A

Mgr. Ivana Havelčíková

2. st. Čj + Tv

havelcikova@zsstrani.cz

 

Mgr. Pavla Horňáčková

1. st.+Tv

hornackova@zsstrani.cz

třídní učitelka 3.B

Mgr. Jana Jančová

2.st. Jč-D-Ov

jancova@zsstrani.cz

třídní učitelka 8.A, preventista soc. patol. jevů

Mgr. Jarmila Málková

1 st.

malkova@zsstrani.cz

třídní učitelka 2.B

Mgr. Hana Miklášová

2. st. Jč-Hv

miklasova@zsstrani.cz

 

Mgr. Bc. Miroslava Popelková

2. st., všeob. vzděl. předměty, Aj a literatura pro 2. st. ZŠ a SŠ, státní jazyková zkouška Nj

popelkova@zsstrani.cz

třídní učitelka 8.B

Mgr. Petra Popelková

2. st. Čj-Katech. vých.

popelkovap@zsstrani.cz

třídní učitelka 9.A

Mgr. Iveta Popelková-Gibalová

2. st. Ma-Zpv

gibalova@zsstrani.cz

 

Mgr. Radka Popelková

učitelství pro 1.st ZŠ

rpopelkova@zsstrani.cz

třídní učitelka 2.A

Mgr. Iva Stupková

2. st. Ma-Fy (ZŠ, SŠ)

stupkova@zsstrani.cz

ředitelka školy, ICT koordinátor

Mgr. Petra Stupková

2. st. Př-Ze

stupkovap@zsstrani.cz

třídní učitelka 7.B

Mgr. Marie Šimková

2. st. Bi-Che (ZŠ, SŠ)

simkova@zsstrani.cz

zástupce ředitelky, třídní učitelka 9.B, environmentální výchova

Mgr. Marie Zetková

2. st. Ma-Fy 

mzetkova@zsstrani.cz

třídní učitelka 6.B

Mgr. Veronika Zetková

1. st. + Aj

vzetkova@zsstrani.cz

třídní učitelka 5.A

Mgr. Věra Zetková

1. st.

zetkova@zsstrani.cz

třídní učitelka 4.B

Mgr. Alena Žďárská

1. st. + Hv + spec. pedag.

zdarska@zsstrani.cz

třídní učitelka 4.A, dyslektická asistentka

Mgr. Libuše Želibabková

spec. pedag.  pro 1.stupeň

zelibabkova@zsstrani.cz

 

Jana Janigová

školní družina

janigova@zsstrani.cz

 

Jitka Benešíková

asistentka pedagoga

benesikova@zsstrani.cz

 

Marcela Hupková

asistentka pedagoga, školní družina

hupkova@zsstrani.cz

 

Bc. Helena Majorová

asistentka pedagoga

majorova@zsstrani.cz

 
Přiložené soubory
ucitelsky sbor.JPG
 
ucitele.jpg
 
ucitele_13_14.JPG
 
ped_sbor_2016_17.JPG
 
Tvorba INTERNETOvých stránek