Informace pro veřejnost


Rozpočet školy na rok 2024

V příloze naleznete rozpočet a střednědobý rozpočet ZŠ a ZUŠ Strání na rok 2024.

 
[ 13. listopadu 2023 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Pronájem tělocvičny, učeben a multifunkčního hřiště

Prostory malé tělocvičny, velké tělocvičny, multifunkčního hřiště, učeben a multifunkčního sálu je možno si pronajmout po předchozí domluvě ke sportovním a jiným aktivitám.

Cena pronájmu:

Malá tělocvična          170 Kč/hod   od 1.1.2024     220 Kč/hod

Velká tělocvična         250 Kč/hod   od 1.1.2024     300 Kč/hod

Multifunkční hřiště      100 Kč/hod                   

Multifunkční sál          150 Kč/hod   od 1.1.2024    190 Kč/hod

Učebna Aj                  120 Kč/hod   od 1.1.2024    150 Kč/hod

Učebna Vv                 150 Kč/hod   od 1.1.2024    190 Kč/hod

Obsazenost tělocvičen na školní rok 2023/2024 je uvedena v příloze. 

 
[ 25. září 2023 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Preventivní program školy

Hlavním cílem našeho programu je zvýšit odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům, vést je k asertivnímu, ale slušnému chování, ke správnému sebehodnocení tak, aby si dokázali klást v životě reálné cíle, naučili se zvládat stresové situace a pomáhali i ostatním.

 
[ 14. září 2023 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program platný od 1.9.2023

 
[ 1. září 2023 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Plán práce školy

Plán práce školy na školní rok 2023/2024.

 
[ 1. září 2023 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Organizace nového školního roku 2023/24

Zahájení školního roku

4. 9. 2023

Podzimní   prázdniny 

26. 10. a 27. 10. 2023

Vánoční   prázdniny 

zahájeny 23. 12. 2023 a skončí 2. 1.  2024, vyučování začne 3. 1. 2024

Jednodenní   pololetní prázdniny 

pátek 2. 2. 2024

Jarní   prázdniny  (okres Uherské Hradiště)

19. 2. - 25. 2. 2024

Velikonoční   prázdniny 

čtvrtek 28. 3. 2024

Hlavní   prázdniny 

od 29. 6. 2024 do 1. 9. 2024

 
[ 2. srpna 2023 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výroční zpráva

Výroční zpráva školy za školní rok 2021/2022.

 
[ 16. října 2022 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Školní řád

Nový školní řád platný od 1.9.2022.

 
[ 1. září 2022 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

ČŠI

V době od 5. 4. - 8. 4. 2022 proběhlo na naší škole šetření ČŠI. Inspekční zprávu naleznete v příloze.

 
[ 24. června 2022 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Úprava cen stravného

Vážení strávníci, vážení rodiče,

od 1. května 2022 bude upravena cena stravného. Důvodem je zvyšování cen potravin a povinnost stravovacího zařízení dodržovat závazné výživové dávky dle věkových skupin strávníků podle vyhlášky č. 463/2011 Sb. ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

 Věkové skupiny                               Cena nyní        Cena nová

1. Strávníci 7-10 let                              25 Kč             29 Kč  

2. Strávníci 11-14 let                            27 Kč             31 Kč  

3. Strávníci 15 a více let                       28 Kč             32 Kč  

 
[ 25. dubna 2022 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výsledky voleb do Školské rady

V příloze najdete výsledky voleb do Školské rady, které se konaly v pondělí 24.5.2021.

 
[ 1. června 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výukové programy zdarma

Tak jako na jaře uvolňují někteří naši partneři výukové programy pro žáky po dobu distanční výuky zdarma. Budu je postupně přidávat do přílohy. Více viz příloha

On-line poslechy k učebnicím Project:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

 
[ 13. října 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Žádost o uvolnění žáka

V příloze naleznete formulář pro uvolnění žáka ze školy.

 
[ 4. září 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Žádost o přestup žáka

Formulář naleznete v příloze. 

 
[ 2. září 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Uzavření sportovišť

Upororňuji veřejnost, že vzhledem k nařízení vlády je škola uzavřena. Uzavření platí jak pro tělocvicnu, tak MF sál i MF hřiště. Prosim o respektování tohoto nařízení.

 
[ 15. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Mimořádné opatření vlády ČR

S účinností od 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě tohoto mimořádného opatření se do odvolání přerušuje výuka na ZŠ a ZUŠ Strání, toto přerušení se týká i součástí ŠD a ZUŠ.

Povinností žáků bude pravidelně sledovat zadávání domácích úkolů a učiva v elektronické žákovské knížce systému Bakaláři, popř. zasílání úkolů e-mailem.

 
[ 10. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Mimořádné opatření

Lidé s trvalým pobytem v České republice, kteří se vracejí z Itálie, mají s platností od soboty 7. března 2020 povinnost se bezprostředně po návratu do České republiky nahlásit u svého praktického lékaře, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem bez osobního kontaktu. Praktičtí lékaři mají za povinnost rozhodnout o karanténě, a to na dva týdny - viz příloha. 

Nadále sledujte KHS ZK a MZ Čr. 

 
[ 7. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výzva KHS ZK a ředitelky školy

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vyzývá všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějících z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky - omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Prosím o zaslání zprávy o karanténě se jménem dítěte na e-mailovou adresu ředitelky školy stupkova@zsstrani.cz. Více viz příloha.

Žádám všechny zákonné zástupce, aby zodpovědně přistupovali k této výzvě a dodržovali všechna uvedená doporučení. 

 
[ 5. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Úprava ceny stravného

Vážení strávníci, rodiče,

od 1.března 2020 je upravena cena stravného. Důvodem je zvyšování cen potravin a povinnost stravovacího zařízení dodržovat závazné výživové dávky dle věkových skupin strávníků podle vyhlášky č. 463/2011 Sb. ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

Věkové skupiny              Finanční limity Kč      Cena nyní Cena nová  

1. Strávníci 7-10 let          oběd 16,00 až 32,00       23,-     25,-

2. Strávníci 11-14 let         oběd 19,00 až 34,00      25,-     27,-  

3. Strávníci 15 a více let     oběd 20,00 až 37,00      26,-     28,-

 
[ 18. února 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021

V příloze najdete rady na správné vyplnění přihlášky + vzor přihlášky. 

 
[ 11. února 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Kariérové poradenství

Od letošního školního roku můžete v naší škole využít službu Kariérového poradce, kterou poskytuje Mgr. Marie Šimková. Poradenství je určeno pro všechny žáky a jejich rodiče. Poradenství zahrnuje možnost individuálního testování žáků, konzultace výsledků, informace o jednotlivých povoláních, nasměrování žáka podle osobnostních rysů, zájmů a dovedností, orientace na trhu práce apod. Individuální konzultace probíhají po domluvě.

Kontakty: simkova@zsstrani.cz, tel. 572 697 301

 
[ 15. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Seznam kroužků na školní rok 2019/2020

V příloze naleznete aktuální seznam kroužků. 

 
[ 18. září 2019 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Oznámení školní jídelny

Upozorňujeme nové strávníky, že je možné si v kanceláři vedoucího školní jídelny zakoupit nové čipy.

 
[ 6. září 2019 | Autor: Petr Mikláš | celý text... ]
 

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že v týdnu od 2.9. - 6.9. 2019 nebude v provozu školní jídelna. Dejte prosím dětem větší svačinu nebo budou mít možnost si zakoupit občerstvení ve školním bufetu. Registrace nových strávníků, především prváků bude možná až po zprovoznění systému VIS. Budeme vás předem informovat na webu nebo rozhlasem. Děkujeme za pochopení.

 
[ 28. srpna 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Ředitelské volno

Vyhlášení ředitelského volna - viz příloha

 
[ 7. června 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Zveřejnění kontaktních údajů na pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 pro ZŠ a ZUŠ Strání je Mgr. Jindřich Reňák, tel. 572 805 005, 605 515 870, e-mail: poverenec@ub.cz

 
[ 24. května 2018 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Přehled šablon probíhajících v rámci projektu Personální podpora na ZŠ Strání

Přinášíme Vám přehled šablon probíhajících v rámci projektu Personální podpora na ZŠ Strání. Přehled je k nahlednutí v příloze.

 
[ 10. října 2017 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Denní režim

V příloze se můžete seznámit s aktuálním denním režimem ve škole.

 
[ 31. srpna 2017 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výuka AJ v naší škole

Výuka anglického jazyka na 2. st. ZŠ  probíhá dle posledního vydání učebnic Project nakladatelství Oxford, kterých součástí je pracovní sešit s poslechovým CD pro každého žáka, vhodné k domácímu procvičování.

 
[ 20. listopadu 2016 | Autor: Vyučující AJ | celý text... ]
 

Školní poradenské pracoviště

Od 1.9.2016 pracuje na naší škole Školní poradenské pracoviště. Více níže.

 
[ 3. října 2016 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Informace pro veřejnost

Informace pro veřejnost dle zákona 106/1999 Sb.

 
[ 30. srpna 2016 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Změna telefonních kontaktů

Od 21.11.2013 byly zavedeny nové přímé telefonní linky:

zástupce ZŠ:          572 697 301

zástupce ZUŠ:        572 697 302

výchovný poradce:  572 697 303

 
[ 22. listopadu 2013 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Digitální učební materiály školy

V menu ZŠ najdete novou nabídku Digitální učební materiály školy. Zde si můžete stáhnout učební dokumenty jednotlivých školních předmětů.

 
[ 5. března 2012 | celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek