Informace pro veřejnost


Pronájem tělocvičny a multifunkčního hřiště

Prostory malé tělocvičny, velké tělocvičny, multifunkčního hřiště a multifunkčního sálu je možno si pronajmout po předchozí domluvě ke sportovním a jiným aktivitám.

Cena pronájmu:

Malá tělocvična          170 Kč/hod

Velká tělocvična         250 Kč/hod

Multifunkční hřiště      100 Kč/hod

Multifunkční sál          150 Kč/hod

Obsazenost tělocvičen na školní rok 2022/2023 je uvedena v příloze. 

 
[ 14. října 2022 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Preventivní program školy

Hlavním cílem našeho programu je zvýšit odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům, vést je k asertivnímu, ale slušnému chování, ke správnému sebehodnocení tak, aby si dokázali klást v životě reálné cíle, naučili se zvládat stresové situace a pomáhali i ostatním.

 
[ 14. září 2022 | Autor: Mgr. Jana Jančová | celý text... ]
 

Školní řád

Nový školní řád platný od 1.9.2022.

 
[ 1. září 2022 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Plán práce školy

Plán práce školy na školní rok 2022/2023.

 
[ 1. září 2022 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Organizace nového školního roku 2022/23

Zahájení školního roku

1.září 2022

Podzimní   prázdniny 

26.října a 27.října 2022

Vánoční   prázdniny 

zahájeny 23.prosince 2022 a skončí 2.ledna 2023, vyučování začne 3.ledna 2023

Jednodenní   pololetní prázdniny 

pátek 3.února 2023

Jarní   prázdniny  (okres Uherské Hradiště)

13.2. - 19.2.2023

Velikonoční   prázdniny 

čtvrtek 6.dubna 2023

Hlavní   prázdniny 

od 1.července 2023 do 31. srpna 2023

 
[ 2. srpna 2022 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

ČŠI

V době od 5. 4. - 8. 4. 2022 proběhlo na naší škole šetření ČŠI. Inspekční zprávu naleznete v příloze.

 
[ 24. června 2022 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výroční zpráva

Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021.

 
[ 16. října 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Žádost o uvolnění žáka

V příloze naleznete formulář pro uvolnění žáka ze školy.

 
[ 4. září 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Žádost o přestup žáka

Formulář naleznete v příloze. 

 
[ 2. září 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021

V příloze najdete rady na správné vyplnění přihlášky + vzor přihlášky. 

 
[ 11. února 2020 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Ředitelské volno

Vyhlášení ředitelského volna - viz příloha

 
[ 7. června 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Rozpočet školy na rok 2019

V příloze naleznete rozpočet a střednědobý rozpočet ZŠ a ZUŠ Strání na rok 2019.

 
[ 8. ledna 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Zveřejnění kontaktních údajů na pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 pro ZŠ a ZUŠ Strání je Mgr. Jindřich Reňák, tel. 572 805 005, 605 515 870, e-mail: poverenec@ub.cz

 
[ 24. května 2018 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Přehled šablon probíhajících v rámci projektu Personální podpora na ZŠ Strání

Přinášíme Vám přehled šablon probíhajících v rámci projektu Personální podpora na ZŠ Strání. Přehled je k nahlednutí v příloze.

 
[ 10. října 2017 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program platný od 1.9.2017

 
[ 1. září 2017 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Denní režim

V příloze se můžete seznámit s aktuálním denním režimem ve škole.

 
[ 31. srpna 2017 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Výuka AJ v naší škole

Výuka anglického jazyka na 2. st. ZŠ  probíhá dle posledního vydání učebnic Project nakladatelství Oxford, kterých součástí je pracovní sešit s poslechovým CD pro každého žáka, vhodné k domácímu procvičování.

 
[ 20. listopadu 2016 | Autor: Vyučující AJ | celý text... ]
 

Školní poradenské pracoviště

Od 1.9.2016 pracuje na naší škole Školní poradenské pracoviště. Více níže.

 
[ 3. října 2016 | Autor: Mgr. Marie Šimková | celý text... ]
 

Informace pro veřejnost

Informace pro veřejnost dle zákona 106/1999 Sb.

 
[ 30. srpna 2016 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Změna telefonních kontaktů

Od 21.11.2013 byly zavedeny nové přímé telefonní linky:

zástupce ZŠ:          572 697 301

zástupce ZUŠ:        572 697 302

výchovný poradce:  572 697 303

 
[ 22. listopadu 2013 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek