Přijímací řízení

Přijímací řízení

1. Předem vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku. Najdete ji kliknutím na odkaz Přijímací řízení + Online přihláška.

2. Talentové zkoušky probíhají poslední týden v květnu vždy v 16 hodin v prostorách ZUŠ

3. Doplňující talentové zkoušky v případě uvolněné kapacity do 15. září – termín lze domluvit telefonicky na čísle 572 697 302. Opět předem Online přihláška.

 

Požadavky pro přijímání uchazečů

Hudební obor: ověření hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu)

Výtvarný obor: výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, předložit 2 domácí práce

Tvorba INTERNETOvých stránek