Projekty


Šablony OP JAK

ZŠ a ZUŠ Strání je zapojena do Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci výzvy – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Realizace projektu s názvem „Podpora vzdělávání na ZŠ Strání“ slouží především k rozvoji žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci tohoto projektu ve škole pracuje školní asistent.  Pro žáky ohrožené školním neúspěchem probíhá inovativní vzdělávání v  ZŠ, školním klubu i ZUŠ. Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, byl zahájen 1. 9. 2023 a bude ukončen k 31. 8. 2025.

 
[ 1. září 2023 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Podpora vzdělávání na ZŠ Strání III

ZŠ a ZUŠ Strání je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy – Šablony III pro mateřské a základní školy. Realizace projektu s názvem „Podpora vzdělávání na ZŠ Strání III“ slouží především k rozvoji žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci tohoto projektu ve škole pracuje školní asistent.  Pro žáky ohrožené školním neúspěchem probíhá doučování těchto žáků. V rámci projektu proběhnou Projektové dny ve výuce a Projektové dny mimo školu. Projekt byl zahájen 1. 9. 2021 a ukončen k 30. 6. 2023.

 
[ 6. prosince 2021 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Rekonstrukce odborných učeben a zajištění jejich bezbariérovosti v ZŠ Strání

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných učeben a zajištění jejich bezbariérovosti v ZŠ Strání“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004106), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je rekonstrukce stávajících učeben chemie a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, včetně pořízení vybavení a zajištění jejich bezbariérového užívání. Výstupy projektu jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí "Přírodní vědy" a "Komunikace v cizích jazycích"

 
[ 25. března 2020 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Projekt EDISON

V týdnu od 10. do 14. února 2020 bude na naší škole probíhat projekt EDISON, v rámci něhož se do výuky zapojí čtyři stážisté z různých zemí.

Naši žáci tak budou mít možnost dozvědět se zajímavosti o cizích zemích a vyzkoušet si využití anglického jazyka v reálných komunikačních situacích. Projekt se osvědčil již v minulosti, a protože značně přispívá ke zvýšení autenticity ve výuce a rozvoji komunikační kompetence žáků, jsme rádi, že jej můžeme realizovat také v tomto školním roce.

www.aiesec.cz

http://aiesec.cz/pro-skoly/

 
[ 12. prosince 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Obědy pro děti

Projekt Obědy pro děti od nadace WOMEN FOR WOMEN pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem.

 
[ 11. prosince 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je projekt Evropské unie. Cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků.

Projekt je v naší škole určen žákům 1. i 2. stupně. Žáci dostanou dvakrát za měsíc zdarma porci ovoce, zeleniny, mléka nebo mléčných výrobků.

 
[ 10. prosince 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Podpora výuky plavání v základních školách

ZŠ a ZUŠ Strání je třetím rokem zapojena do rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách“. Díky tomuto programu získala škola finance na dopravu pro povinnou výuku plavání žáků 2. a 3. tříd.

 
[ 10. prosince 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Sportuj ve škole

Žáci naší školy se účastní projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Sportuj ve škole“, který navazuje na projekt „Hodina pohybu navíc“. Projekt je určen žákům 1. – 5. ročníku základních škol, přičemž žáci přihlášení do Projektu se budou v rámci školní družiny věnovat 1x týdně pohybovým aktivitám.

 
[ 10. prosince 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Obědy do škol ve Zlínském kraji III

ZŠ a ZUŠ Strání je zapojena do projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji III podpořený finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR. Jedná se o potravinovou pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních školního stravování.

 
[ 10. prosince 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Podpora manuální zručnosti žáků v ZŠ a ZUŠ Strání

ZŠ a ZUŠ Strání obdržela neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 105 000 Kč na realizaci projektu: „Podpora manuální zručnosti žáků v ZŠ a ZUŠ Strání“. Spoluúčast zřizovatele je 45 000 Kč. Dotace bude využita na vybavení 15-ti žákovských pracovišť v dílnách ZŠ a ZUŠ Strání. Jde především o nákup pracovních stolů (ponků) a k nim příslušného příslušenství – dílenské nářadí (kladivo, kleště, pilky, šroubováky apod.).

 
[ 13. listopadu 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Šablony II

ZŠ a ZUŠ Strání je od 1.9.2019 do 31.8.2021 zapojena do projektu Šablony II pro mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Realizace projektu s názvem „Podpora vzdělávání na ZŠ Strání“ bude sloužit především k rozvoji žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci tohoto projektu bude ve škole opět pracovat školní asistent. Na daný projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 
[ 31. října 2019 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 

Personální podpora na ZŠ Strání

ZŠ a ZUŠ Strání je od 1. 9. 2017 zapojena do projektu "Personální podpora na ZŠ Strání". V rámci tohoto projektu bude ve škole pracovat školní asistent. Pro žáky školy a žáky ohrožené školním neúspěchem bude zřízen čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a bude vedeno doučování těchto žáků. V rámci prámci projektu bude probíhat taktéž další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 
[ 1. září 2017 | Autor: Mgr. Iva Stupková | celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek