Pedagogický sbor

 

 

titul, jméno, příjmení, email

aprobace

Mgr. Marie Adamova

2. st. Ma-D-Ov

pavlusova@zsstrani.cz

 

Mgr. Mariana Šmerdová

1. st.+Aj

smerma@zsstrani.cz

 

Ing. Jitka Bartošová

2. st. M-Ch
bartosova@zsstrani.cz  

Mgr. Eva Bruštíková

1. st.+Pv

brustikova@zsstrani.cz

 

Mgr. Zdeňka Davidová

1. st.

davidova@zsstrani.cz

 

Mgr.Petra Křivánková

2. st. Z + Tv

krivankova@zsstrani.cz

 

Mgr. Pavla Horňáčková

1. st.+Tv

hornackova@zsstrani.cz

 

Mgr. Jana Jančová

2.st. Jč-D-Ov

jancova@zsstrani.cz

školní metodik prevence

Mgr. Jarmila Málková

1 st.

malkova@zsstrani.cz

 

Mgr. Hana Miklášová

2. st. Jč-Hv

miklasova@zsstrani.cz

 

Mgr. Bc. Miroslava Popelková

2. st., všeob. vzděl. předměty, Aj a literatura pro 2. st. ZŠ a SŠ, státní jazyková zkouška Nj

popelkova@zsstrani.cz

 

Mgr. Petra Popelková

2. st. Čj-Katech. vých.

popelkovap@zsstrani.cz

 

Mgr. Klára Jakešová

2. st. Jč - D

jakesova@zsstrani.cz

 

Mgr. Radka Popelková

učitelství pro 1.st ZŠ + Aj

rpopelkova@zsstrani.cz

 

Mgr. Iva Stupková

2. st. Ma-Fy 

stupkova@zsstrani.cz

ředitelka školy, ICT koordinátor

Mgr. Petra Adámková

2. st. Př-Ze

adamkova@zsstrani.cz

 

Mgr. Marie Šimková

2. st. Bi-Che,  environmentální výchova

simkova@zsstrani.cz

zástupce ředitelky, výchovný poradce

Mgr. Marie Zetková

2. st. Ma-Fy 

mzetkova@zsstrani.cz

 

Mgr. Nikola Jankových

2. st. Vv

jankovych@zsstrani.cz

 

Mgr. Věra Zetková

1.stupeň

zetkova@zsstrani.cz

 

Mgr. Alena Žďárská

1. st. + Hv

zdarska@zsstrani.cz

speciální pedagog

Mgr. Lenka Popelková

2. st Aj-Fr

lpopelkova@zsstrani.cz

 

Mgr. Libuše Želibabková

1.stupeň

zelibabkova@zsstrani.cz

speciální pedagog

Jana Janigová

školní družina

janigova@zsstrani.cz

 

Jitka Benešíková

asistentka pedagoga

benesikova@zsstrani.cz

 

Marcela Hupková

školní družina

hupkova@zsstrani.cz

 

Bc. Helena Majorová

asistentka pedagoga, školní asistent

majorova@zsstrani.cz

 

Ing. Jana Popelková

2. st. Ch-Inf

popeja@zsstrani.cz

 
Přiložené soubory
ucitelsky sbor.JPG
 
ucitele.jpg
 
ucitele_13_14.JPG
 
ped_sbor_2016_17.JPG
 
Tvorba INTERNETOvých stránek