Archiv


České divadlo 20. století aneb Hanička, jedině Hanička…

V úterý 3. dubna 2018 do naší školy po dvou letech opět zavítali herci Divadélka pro školy z Brna. Tentokrát si pro nás připravili ukázky divadelních her mapující období od vzniku samostatného Československa až po současnost.                                                                                                                                 

 
 

V podání zkušené herecké dvojice jsme zhlédli úryvek  ze hry  „Don Juan & comp." z repertoáru Osvobozeného divadla, jako ukázku komediální tvorby dvojice J. Voskovce a J. Wericha.

Předválečnou dramatickou atmosféru vystihl jejich dialog z divadelního zpracování románu Karla Čapka „Válka s mloky".  Pro období nesvobody na české divadelní scéně v padesátých a šedesátých letech 20. století měla zásadní význam tzv. "divadla malých forem".  Naši herci skvěle předvedli kabaretní scénku J. Suchého a J. Šlitra, kteří působili v pražském divadle Semafor. Podařilo se jim nás všechny rozesmát. 

O tom, že i mezi našimi spolužáky máme budoucí herecké talenty, nás přesvědčila Hana, kterou si herci vybrali z publika. Ztvárnila jednu z hlavních rolí v legendárním muzikálu „Balada pro banditu“, kterou v sedmdesátých letech hrálo brněnské divadlo Husa na provázku.    

Poslední ukázkou byla hra „Vyšetřování ztráty třídní knihy“ ze svérázného humoru Divadla Járy Cimrmana. Do vyšetřování se sice zapojili také někteří naši další spolužáci, ale bez úspěchu.

Představení zaujalo žáky i učitele hereckými výkony a humorem. Těšíme se na další shledání.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek