Archiv


Návštěva policistky

Dne dvacátého prvního října, nás navštívila paní policistka nadpraporčice Jitka Zámečníková.

 
 

Učila nás, co je trestný čin a co je přestupek. Říkala, že nemáme zkoušet kouřit ani pít alkoholické nápoje. A žádné drogy! Pak nám dala kartičky s přestupky a trestnými činy. Měli jsme je seřadit od velkého a vážného trestného činu až po malý přestupek. Pak jsme si řekli, co to všechno znamená. Paní nadpraporčice nám dala i papír, na kterém bylo napsaných pět pravidel, která bychom neměli zapomenout:

1. Nasloucháme jeden druhému.
2. Naše ruce pomáhají a neubližují.
3. Používáme správný jazyk.
4. Pocity ostatních nám nebudou lhostejné.
5. Jsme zodpovědní za to, co děláme a říkáme.

Návštěva paní nadpraporčice se mi moc líbila.

 

 
Tvorba INTERNETOvých stránek