Archiv


Čtení při svíčkách

Rok s rokem se sešel a poslední pondělí v tomto roce opět patřilo našemu tradičnímu setkání při svíčkách. Měli jsme radost, že se čtenářů sešlo víc než minulý rok, a proto jsme akci uspořádali v učebně českého jazyka. Třídou zavoněl vánoční čaj a cukroví, na lavicích poskakovaly plamínky zapálených svíček a na stromečku se leskly vánoční ozdoby. Teď je ta pravá atmosféra ke zklidnění v uspěchaném předvánočním čase. Ukázky z knížek pro děti střídají verše …

                Radostné chvíle vánočního času

                navracejí nás zpátky do dětství

                Zas vidím po vsi koledovat chasu

                a světla za okny se něžně chví …

Jsou to krásná slova pana Miroslava Kapinuse, která úžasně vystihla právě probíhající chvíli. Vrátili jsme se do dětství a vzpomínali, jak to bylo dřív. Děti přidaly pár zážitků ze svých rodinných Vánoc. Bylo nám s knihou a spolu opět hezky. Děkujeme.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek