Archiv


Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Přihlášku zašlete e-mailem na simkova@zsstrani.cz, popřípadě vhoďte do schránky (přihláška viz příloha). 

 
 

Příprava bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 8:00 do 11:20 hod. Příprava bude zahájena v úterý 12. 5. 2020. Rozpis bude upřesněn 11. 5. 2020. Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha). Toto čestné prohlášení přinese žák v úterý 12. 5. 2020, bez podepsaného čestného prohlášení nebude umožněn vstup do školy. Více informací viz přílohy.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek