Archiv


Herec do každé hodiny

Když přišlo Slovácké divadlo s novým projektem Herec do každé hodiny, neváhali jsme a začali domlouvat obsah a termín besedy pro naše deváťáky. Nakonec vše klaplo.

V pondělí 15. února jsme přivítali v našich online hodinách v 9.A i v 9.B herce Pavla Šupinu. Ve Slováckém divadle hraje jednu z hlavních postav v divadelní hře Její pastorkyňa od autorky Gabriely Preissové. Přišel se s námi podělit o své postoje, názory a zkušenosti z této divadelní hry, ve které ztvárnil Števu Buryju.

 
 

Na úvod nám povyprávěl o životních osudech spisovatelky, seznámil nás s dějem  celé hry a  velice zajímavě hovořil také o charakteru jednotlivých postav. Velmi poutavé pak bylo povídání o tom, jak text hry překládal do současné bánovštiny. Svůj workshop zakončil krátkou ukázkou Její pastorkyně v nastudování Slováckého divadla.

Následovala beseda. Deváťáci se ptali na jeho cestu k herectví, zajímalo je, kolik už ztvárnil postav, jak dlouho už hraje nebo které známé herce ve své profesi potkal na jevišti.

Někoho z přítomných napadla otázka: Kolik lidí a jakých profesí je třeba, aby celé soukolí Slováckého divadla správně fungovalo. Pavel Šupina nezapomněl na nikoho, vyjmenoval úplně všechny a žáci byli hodně překvapeni, když se dostal k číslu osmdesát.  

Všichni jsme byli návštěvou Pavla Šupiny nadšeni a za tento workshop mu vyslovujeme jedno veliké díky.

Následující hodinu jsme se s paní učitelkou zajímaly, jak tento workshop deváťáky zaujal. V příloze si můžete přečíst jejich reakce. 
  Obrázky Přiložené soubory
Reakce žáků.pdf
 
Tvorba INTERNETOvých stránek