Archiv


Návštěva školní knihovny

Žáci ze školní družiny navštívili ve středu 19. května školní knihovnu. Moc se těšili, už když jsem jim oznámila, že půjdeme na návštěvu do školní knihovny. Po úvodním přivítání knihovnice Mgr. Marie Kloudové následovalo seznámení s knihovnou, pravidly půjčování knih a jejich zacházením. Poté měli žáci připravené pro paní knihovnici překvapení. Sepsali si vlastní vymyšlené příběhy, které si celý týden připravovali v družině, kdy jsme měli téma „Já spisovatel“. Paní knihovnice byla velmi mile překvapena jejich úžasnou představivostí a fantazií. Odměnou pro ně bylo prohlížení ilustrací různých knih, ke kterým jim vyprávěla nejrůznější zajímavosti. Po celou dobu návštěvy se žáci chovali moc pěkně a některé z nich odcházeli se svou první vypůjčenou knížkou.

Velké poděkování patří Mgr. Marii Kloudové za milé přivítání a zajímavé povídání o knížkách.

 
 
 
  Obrázky
Tvorba INTERNETOvých stránek